Tulosta

Tutkimus:
SUKULAISLUOVUTTAJAN HLA TUTKIMUSPAKETTI, KANTASOLUJENSIIRTO

Luokitus:
Alihankittavat, Hematologia

Päivitetty:
26.2.2024

2166 • Ly-HLA

Johdanto

Veren kantasolujen siirrossa pyritään potilaan ja luovuttajan mahdollisimman hyvään kudossopeutuvuuteen. Varmimmin tämä toteutuu, jos potilaalle löytyy kudostyypiltään identtinen sukulaisluovuttaja, yleensä potilaan sisarus. Potilaan ensimmäisen näytteen tutkimusten yhteydessä tutkitaan sen vuoksi myös mahdollisten sukulaisluovuttajaehdokkaiden näytteet. Vastaus sisältää lausunnon alustavasta kudossopeutuvuudesta. Mikäli sukulaisten joukosta löytyy kudostyypiltään potentiaalisesti identtinen sisarus, HLA-yhteensopivuus varmistetaan potilaan ja sisaruksen HLA 2-näytteeseen sisältyvillä tutkimuksilla. Joissakin tilanteissa luovuttajaehdokkaaksi voidaan harkita myös sellaista sukulaisluovuttajaa, joka ei ole potilaan kanssa kudostyypiltään identtinen. Tällöin sekä potilaan että luovuttajaehdokkaan HLA 2 -näyte tutkitaan tarkennetusti rekisterilaajuudella.

Potilaan ja luovuttajaehdokkaan HLA-tyyppi sekä veriryhmä tutkitaan aina kahdesta eri aikaan otetusta näytteestä ennen siirtoa. Tutkimuspaketit sisältävät laboratoriotutkimusten lisäksi tarvittavat konsultaatiot sekä tiedonsiirrot siirtoyksikön kanssa.

 

 

Kantasolujen siirrossa tutkimuspyyntöä 2166 Ly-HLA käytetään seuraavasti:

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

HLA 1 tutkimuspaketti:

Kantasolujensiirtoa odottavan potilaan sukulaisluovuttajaehdokkaat 

HLA 2 tutkimuspaketti:

Veren kantasolujen siirtoa odottavan potilaan sukulaisluovuttajaehdokkaat, jotka ovat HLA-1-näytteen perusteella alustavasti kudostyypiltään identtisiä potilaaseen nähden.

 

HLA 2 tutkimuspaketti rekisterilaajuudessa:

Veren kantasolujen siirtoa odottavan potilaan sukulaisluovuttajaehdokas, kun potilas ja luovuttajaehdokas eivät ole kudostyypiltään identtiset.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Näytteitä otetaan maanantaista torstaihin.

Lähete on täytettävä huolellisesti esitietoineen.

Erillinen paperilähete / papper remiss tarvitaan

Näyteastia

Seerumiputki 10 ml ja EDTA-putki (K2) 7/6 ml, katso näyteputkien lukumäärä kohdasta Näyte

Näyte

Sukulasluovuttajan HLA 1 tutkimsupaketti, kantasolujensiirto:

10 verta seerumiputkeen (2ml seerumi)

18 ml EDTA-verta

 

Sukulaisluovuttajan HLA 2 tutkimuspaketti, kantasolujesiirto ja Sukulaisluovutajan HLA 2 tutkimuspaketti rekisterilaajuudessa, kantasolujen siirto:

10 ml verta seerumiputkeen (2 ml seerumia)

18 ml EDTA-verta

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä.

Tulos valmiina

HLA 1: 1 viikon kuluessa

HLA 2 tutkimuspaketti ja HLA 2 tutkimuspaketti rekisterilaajudessa: 2 – 3 viikon kuluessa

Tulkinta

Lausunto

Lisätiedot

Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Lisämääre

HLA 1 TUTKIMUSPAKETTI, HLA 2 TUTKIMUSPAKETTI JA HLA 2 TUTKIMUSPAKETTI REKISTERILAAJUDESSA