Tulosta

Tutkimus:
SUKULAISLUOVUTTAJAN HLA TUTKIMUSPAKETTI, KANTASOLUJENSIIRTO

Luokitus:
Alihankittavat

Käyttöönottopäivä:
23.11.2015

2166 • Ly-HLA

Johdanto

Veren kantasolujen siirrossa pyritään potilaan ja luovuttajan mahdollisimman hyvään kudossopeutuvuuteen. Varmimmin tämä toteutuu, jos potilaalle löytyy kudostyypiltään identtinen sukulaisluovuttaja, yleensä potilaan sisarus. Potilaan ensimmäisen näytteen tutkimusten yhteydessä tutkitaan sen vuoksi myös mahdollisten sukulaisluovuttajaehdokkaiden näytteet. Vastaus sisältää lausunnon alustavasta kudossopeutuvuudesta. Mikäli sukulaisten joukosta löytyy kudostyypiltään potentiaalisesti identtinen sisarus, HLA-yhteensopivuus varmistetaan potilaan ja sisaruksen HLA 2-näytteeseen sisältyvillä tutkimuksilla. Joissakin tilanteissa luovuttajaehdokkaaksi voidaan harkita myös sellaista sukulaisluovuttajaa, joka ei ole potilaan kanssa kudostyypiltään identtinen. Tällöin sekä potilaan että luovuttajaehdokkaan HLA 2 -näyte tutkitaan tarkennetusti rekisterilaajuudella.

Potilaan ja luovuttajaehdokkaan HLA-tyyppi sekä veriryhmä tutkitaan aina kahdesta eri aikaan otetusta näytteestä ennen siirtoa. Tutkimuspaketit sisältävät laboratoriotutkimusten lisäksi tarvittavat konsultaatiot sekä tiedonsiirrot siirtoyksikön kanssa.

Indikaatiot

HLA 1 tutkimuspaketti:

Kantasolujensiirtoa odottavan potilaan sukulaisluovuttajaehdokkaat 

HLA 2 tutkimuspaketti:

Veren kantasolujen siirtoa odottavan potilaan sukulaisluovuttajaehdokkaat, jotka ovat HLA-1-näytteen perusteella alustavasti kudostyypiltään identtisiä potilaaseen nähden.

 

HLA 2 tutkimuspaketti rekisterilaajuudessa:

Veren kantasolujen siirtoa odottavan potilaan sukulaisluovuttajaehdokas, kun potilas ja luovuttajaehdokas eivät ole kudostyypiltään identtiset.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Näytteitä otetaan maanantaista torstaihin.

Lähete on täytettävä huolellisesti esitietoineen.

Lähete löytyy osoitteesta www.laboratorio.fi > Ohjekirja > Lähetteet > Lähetteet > HLA/Kantasolujensiirto/Sukulaisluovuttaja.

Näyteastia

Seerumiputki 6 ml

EDTA-putki (K2) 7/6 ml

Näyte

Sukulasluovuttajan HLA 1 tutkimsupaketti, kantasolujensiirto:

18 ml EDTA-verta

 

Sukulaisluovuttajan HLA 2 tutkimuspaketti, kantasolujesiirto ja Sukulaisluovutajan HLA 2 tutkimuspaketti rekisterilaajuudessa, kantasolujen siirto:

6 ml verta seerumiputkeen (2 ml seerumia)

18 ml EDTA-verta

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä.

Tulos valmiina

HLA 1: 1 viikon kuluessa

HLA 2 tutkimuspaketti ja HLA 2 tutkimuspaketti rekisterilaajudessa: 2 – 3 viikon kuluessa

Tulkinta

Lausunto

Lisämääre

HLA 1 TUTKIMUSPAKETTI, HLA 2 TUTKIMUSPAKETTI JA HLA 2 TUTKIMUSPAKETTI REKISTERILAAJUDESSA