Tulosta

Tutkimus:
METANEFRIINI JA NORMETANEFRIINI, seerumi

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
12.4.2021

2338 • S -MetNor

Osatutkimukset S -Metnef, S-Normet ja S -MTA

Johdanto

Seerumin adrenaliinin metaboloitumista metanefriiniksi, noradrenaliinin metaboloitumista normetanefriiniksi sekä dopamiinin metaboloitumista 3-metoksityramiiniksi katalysoivat O-metyylitransferaasi- ja monoamiinioksidaasientsyymit. Metanefriini ja normetanefriini metaboloituvat edelleen 3-metoksi-4-hydroksimandelaatiksi (MOMA) ja dopamiini homovanilliinihapoksi (HVA). Metanefriinit ovat varsinaisia katekoliamiinihormoneja stabiilimpia ja niiden pitoisuudet seerumissa sekä eritys virtsaan ovat koholla valtaosalla feokromosytoomapotilaista.

Tutkimukseen sisältyvät osatutkimukset 21310 S -Metnef, 2407 S -Normet ja 6311 S -MTA. Osatutkimuksia ei ole mahdollista pyytää yksittäin vaan ne paketoituvat tutkimusnumeron 2338 S -MetNor alle.

Indikaatiot

Katekoliamiineja erittävien neuroendokriinisten kasvainten, feokromosytooman ja paraganglioomien diagnostiikka.

Potilaan esivalmistelu

Lääkityksen pois jättämisestä tai muutoksista ennen näytteenottoa tulee informoida potilasta.

Lääkeaineista mm. monoamiinioksidaasi(MAO)-entsyymin estäjät sekä katekoliamiinien takaisinoton estäjät kuten eräät anesteetit ja rytmihäiriölääkkeet, kokaiini, propranoloni ja lidokaiini nostavat endogeenisten katekoliaineiden pitoisuuksia. Kohonneita pitoisuuksia on raportoitu myös lopetettaessa bentsodiatsepiini-, opiaatti- ja klonidiinilääkityksien tai alkoholin käyttö. Nähtävät pitoisuusmuutokset ovat kuitenkin näissä tilanteissa vähäisiä. Parasetamoli, trisykliset antidepressantit, sulfasalatsiini ja levodopa voivat myös aiheuttaa virheellisesti kohonneita pitoisuuksia erityisesti normetanefriinimäärityksessä, ja näiden lääkeaineiden tauotus olisi huomioitava mahdollisuuksien mukaan useampi päivä ennen näytteenottoa.

Kaksi vuorokautta ennen verinäytteenottoa tulisi olla nauttimatta kahvia, teetä, kola-ja energiajuomia eikä saisi syödä banaania, jäätelöä, suklaata, vaniljaa, kananmunaa, juustoa tai pähkinöitä eikä niitä sisältäviä ruokia. Nikotiinituotteita ei myöskään pitäisi käyttää.

Raskasta ja sykettä nostavaa fyysistä rasitusta tulisi välttää vähintään yhden vuorokauden ajan ennen näytteenottoa. Potilas istuu näytteenottoa edeltävästi 15 minuuttia. Näyte suositellaan otettavaksi aamupäivän aikana.

Näyteastia

Seerumiputki 7/6 ml, ei geeliä

Näyte

1 ml seerumia, lapset vähintään 500 µl.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Seerumi erotetaan 4 tunnin sisällä näytteenotosta. Erotettu seerumi säilyy 4 vrk huoneenlämmössä, viikon jääkaappilämpötilassa ja ainakin 8 viikkoa pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä, mikäli näyte perillä analysoivassa laboratoriossa 4 vuorokauden kuluessa. Muutoin lähetys säilytyslämpötilan mukaisesti.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria, spesifinen (LC -MS/MS).

Menetelmä mittaa seerumin ei-konjugoitua metanefriiniä, normetanefriiniä ja 3-metoksityramiinia. Seerumin ei-konjugoitujen metanefriinien määritys on kirjallisuuden mukaan paras tutkimus feokromosytooman poissulkemiseksi. Tällä hetkellä ei tunneta aineita, jotka häiritsisivät itse analyyttistä menetelmää.

Tulos valmiina

Noin kahden viikon kuluessa.

Viiteväli

S -Metnef      kaikki alle 0.5 nmol/l
S -Normet kaikki alle 0.9 nmol/l
S -MTA kaikki alle 0.1 nmol/l

Käytössä olevat viitearvot perustuvat alihankintalaboratorion omaan aineistoon ja vertailuun Mayo Clinic -laboratorion vastaavien menetelmien kanssa.

Tulkinta

Tutkimuksen diagnostinen herkkyys on lähes 100 %, joten normaalit metanefriinin ja normetanefriinin pitoisuudet sulkevat melkein varmasti pois feokromosytooman ja paragangliooman mahdollisuuden. Seerumin MTA-määritys näyttää vastaavasti korreloivan kasvainten metastasointiin. Feokromosytooman alhaisen esiintyvyyden ja väärien positiivisten tulosten takia on eräissä yhteyksissä suositeltu positiivisen seerumituloksen varmistusta muilla tutkimuksilla kuten vrk-virtsan katekoliamiinimetaboliittien määrityksillä.

Viitteet:

Lenders JW, Duh QY, Eisenhofer G, et al. Pheochromosytoma and paraganglioma: an endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99(6):1915-1942.
Eisenhofer G, Pacak K, Maher ER, et al. Pheochromocytoma. Clin Chem. 2013;59(3):466-72.
Eisenhofer G, Lenders JW, Siegert G, et al. Plasma methoxytyramine: a novel biomarker of metastatic pheochromocytoma and paraganglioma in relation to established risk factors of tumour size, location and SDHB mutation status. Eur J Cancer. 2012;48(11):1739-49.
O’Toole D, Grossman A, Gross D, et al. ENETS Consensus Guideline for the Standards of Care in Neuroendocrine Tumors: biochemical markers. Neuroendocrinology. 2009;90(2):194-202.

Virhelähteet

Stressi- ja rasitustilanteet sekä potilaan esivalmistelussa mainitut lääke- ja ravintoaineet voivat nostaa seerumin katekoliamiinimetaboliittien arvoja.