Tulosta

Tutkimus:
TESTOSTERONI, VAPAA, LASKETTU

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
27.4.2023

6451 • S -TestoVL

Sisältää osatutkimukset S -Testo ja S -SHBG, jotka otetaan eri putkiin

Johdanto

Testosteronin tuotantoa säätelee aivolisäkkeen luteinisoiva hormoni (LH). Testosteronipitoisuuteen veressä vaikuttavat lisäksi erityksen vuorokausivaihtelu ja hormonin sitoutuminen sukupuolihormoneja sitovaan globuliiniin (SHBG). Kudostasolla proteiineihin sitoutumaton osuus on biologisesti aktiivinen, joten vapaan testosteronin laskennallisella määrityksellä saadaan parhaiten kuva vaikuttavan hormonin määrästä ja samalla voidaan arvioida SHBG:n sitomiskapasiteettia.

Indikaatiot

Naisilla vapaan testosteronin määritystä käytetään hyperandrogenismin, hirsutismin, virilismin, amenorrean, oligomenorrean, hiusten lähdön ja infertiliteetin selvittelyissä.
 
Miehillä vapaan testosteroni määritystä käytetään hypogonadismin tai andropaussin epäilyissä sekä gynekomastian, impotenssin tai spermatogeneesihäiriön selvittelyissä.
 
Menetelmä sopii myös lasten näytteiden tutkimiseen, mutta tulkintaa rajoittaa ikä- ja sukupuolikohtaisten viitearvojen puuttuminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Huom. Tutkimuksia 2735 S -Testo ja 2737 S -SHBG ei tule tilata samanaikaisesti tutkimuksen 6451 S -TestoVL kanssa, koska molemmat määritetään ja vastataan automaattisesti lasketun vapaan testosteronin yhteydessä. Tilausvaiheesta poiketen S -TestoVL vaatii näytteenotossa erilliset SHBG- ja TestoVL-putket.

Potilaan esivalmistelu

Naisilla suositeltu näytteenottoajankohta on perustasoa mitattaessa kuukautiskierron 5. – 8. vrk.

Testosteroni on luotettavinta määrittää aamupäivällä klo 7 – 10 otetusta näytteestä, sillä testosteronipitoisuus on illalla noin 30 % matalampi kuin aamulla. Viitearvot on laadittu aamunäytteiden perusteella.

Testosteronikorvaushoidon yhteydessä näytettä ei tule ottaa ihoalueelta, johon on levitetty testosteronigeeliä.

Näyteastia

S -Testo: seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä

S -SHBG: seerumigeeliputki 5/4 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia tutkimusta kohden.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

S -Testo: Näyte lähetetään huoneenlämmössä, jos se saadaan perille 1 vrk:n kuluessa. Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa enintään 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

S -SHBG: Näyte säilyy huoneenlämmössä 5 vrk ja jääkaappilämpötilassa viikon, minkä sisällä lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

S -Testo: massaspektrometrinen
S -SHBG: elektrokemiluminesenssi (ECLIA)

Vapaan testosteronin osuus kokonaistestosteronista lasketaan SHBG:n avulla käyttäen logaritmista Andersonin kaavaa.

Tulos valmiina

6-8 arkipäivän kuluessa.

Viiteväli

Vapaan testosteronin laskettu osuus kokonaistestosteronista (S -TestoVL)

naiset      9 – 30 pmol/l
miehet 155 – 800 pmol/l

Kokonaistestosteronipitoisuus (S -Testo)

naiset  0.4 – 2.0 nmol/l
miehet 10 – 38 nmol/l
tytöt, ennen puberteettia 0.1 – 0.4 nmol/l
tytöt, puberteettivaihe 2-3      0.2 – 1.1 nmol/l
pojat, ennen puberteettia 0.1 – 1.1 nmol/l
pojat, puberteettivaihe 2-3 2.0 – 13   nmol/l

Sukupuolihormoneja sitova globuliini (S -SHBG)

naiset       
20 – 49 v 32 – 128 nmol/l
≥ 50 v 27 – 128 nmol/l
miehet  
20 – 49 v 18 – 54 nmol/l
≥ 50 v 21 – 77 nmol/l

Tulkinta

Naisilla kohonnut vapaa testosteroni viittaa hyperadrogenismiin, joka useimmiten on munasarjaperäinen. Matala arvo viittaa alentuneeseen munasarjatoimintaan tai menopaussiin.

Miesten korkea arvo johtuu yleisimmin testosteronigeelin aiheuttamasta näytekontaminaatiosta tai eksogeenisen testosteronin liikakäytöstä. SHBG-pitoisuus kohoaa miehillä iän myötä, minkä vuoksi kokonaistestosteroni ei aina paljasta alkavaa hypogonadismia. Matala vapaan testosteronin laskettu osuus viittaa hypogonadismiin.

Virhelähteet

Näytteenottokohdan iholle levitetty testosteronigeeli voi kontaminoida näytteen ja aiheuttaa virheellisen korkean tuloksen.