Tulosta

Tutkimus:
ROTEM-HYYTYMISTUTKIMUS
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Verikeskus

Päivitetty:
25.1.2019

9883 • B -ExTEM

9884 • B -InTEM

9885 • B -FibTEM

9886 • B -ApTEM

9887 • B -HepTEM

Johdanto

Rotem-tutkimuksissa (rotational thromboelastometry, yleistermi tromboelastografia) määritetään verinäytteen hyytymistä ja hyytymän dynamiikkaa eri laukaisu- ja muita apuaineita hyväksikäyttäen. Menetelmällä mitataan kokoverinäytteen hyytymistä 60 minuutin ajan, minkä vuoksi tuloksissa on nähtävissä sekä primäärisen että sekundäärisen hemostaasin vaikutus. Tutkimukset tarjoavat siten kokonaisvaltaisempaa tietoa potilaan hyytymisstatuksesta kuin plasmanäytteistä tehtävät hyytymistutkimukset. Suurin vaikutus tuloksiin on plasman hyytymistekijöillä, erityisesti fibrinogeenin pitoisuudella, sekä trombosyyttien toimivuudella. Koska hyytymän voimakkuutta seurataan 60 minuuttia, myös mahdollinen fibrinolyysitaipumus saadaan selvitettyä. 

Tulokset välitetään reaaliajassa osastoille asennetuille etänäkymäpäätteille. Tulkinta perustuu hyytymän visualisointiin (kuvaaja) sekä sitä tukeviin numeerisiin parametreihin. Tärkeimmät numeeriset parametrit vastataan myös laboratoriotietojärjestelmään.

Tutkimuksen rajoitteet:
Rotem-tutkimukset ovat epäherkkiä monille hyytymistekijöihin tai trombosyytteihin vaikuttaville lääkeaineille niiden normaaliannostuksessa. Tällaisia ovat varfariini, pienmolekyyliset hepariinit, suorat trombiini- ja hyytymistekijä X -inhibiittorit sekä trombosyyttien estolääkkeet (asetyylisalisyylihappo, klopidogreeli, glykoproteiini IIb/IIIa -estäjät).

Potilaan hoidossa käytetty fraktioimaton hepariini  (pitoisuus kokoveressä vähintään 0,2 IU/ml) tai endogeeninen hepariini voivat vaikuttaa InTEM-tulosten lisäksi myös ExTEM-, FibTEM- ja ApTEM-tutkimuksien hyytymisaikaan ja hyytymän voimakkuuteen.

Tiedustelut

HUOM! Tutkimukset tekee TAYS:n verikeskus, jota suositellaan tiedotettavan näytteiden saapumisesta ja tilattavista osatutkimuksista etukäteen (puh. 311 76550).

Indikaatiot

Perioperatiivisen tai traumaperäisen (massiivi)vuodon syiden selvittäminen ja korvaushoidon määrittely. Hepariinivaikutuksen selvittäminen. Preoperatiivisen hyytymistaipumuksen selvittäminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

HUOM! Tutkimusta voi tilata ainoastaan TAYS:n osastot, joilla on pääsy etänäkymäpäätteelle.

1. Tehdään tutkimuspyynnöt osatutkimuksista normaalisti laboratoriotietojärjestelmään, ja tulostetaan tarrat.

2. Tiedotetaan verikeskusta (311 76550) tulevista näytteistä.

3. Otetaan näyte ja liimataan tarrat putkiin. Huom! Vain 1 tarra/putki. Loput tarroista näytteen mukaan irtonaisena.

4. Lähetetään näyte, loput tarrat sekä tilaavan lääkärin lisätiedot (osasto, lääkärin nimi ja puhelinnumero, potilaan henkilötunnus) putkipostin välityksellä tai muuten verikeskukseen.

Näyteastia

Natriumsitraattiputki (0,109 M) 5/2,7 ml.

Näyte

Natriumsitraattiputkessa (0,109 M, 2,7 ml). Yksi osatutkimus kuluttaa näytettä 300 µl.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämmössä, missä sen säilyvyys on noin 4 tuntia.  Näyte voidaan toimittaa putkipostilla.

Ei esikäsittelyä.

Menetelmä

Viskoelastinen menetelmä

Tulos valmiina

Päivystystutkimus.

Tutkimus aloitetaan mahdollisuuksien mukaan välittömästi näytteen saapumisen jälkeen. Tulosnäkymän avaamisesta ilmoitetaan näytteen mukana toimitettuun puhelinnumeroon. Tulokset lähetetään osastoille sijoitettuihin etänäkymäpäätteille reaaliaikaisesti, ja niiden annetaan valmistua 60 minuuttia. Tänä aikana tilaaja vastaa siitä, että tulos tulee tulkittua tai tallennettua.

Tärkeimmät numeeriset tulokset vastataan laboratoriotietojärjestelmään tutkimusten jälkeen.

Viiteväli

Laite muuttaa näytteen viskositeetin muutoksen millimetreiksi sekä millimetreistä johdetuiksi ajallisiksi parametreiksi.

Rotem-viitevälit

Esitetyt viitevälit ja tulokset merkitään näkyviin myös laboratoriotietojärjestelmään.

Lyhenteiden merkitykset:

CT – hyytymisaika (aika 2 mm:n hyytymävoimakkuuden saavuttamiseen); CFT – hyytymänmuodostusaika (aika CT-ajan saavuttamisesta 20 mm:n hyytymävoimakkuuden saavuttamiseen)

A5/10/15 – hyytymän voimakkuus 5/10/15 minuuttia CT-ajan saavuttamisen jälkeen

MCF – tutkimuksen aikana mitattu suurin hyytymävoimakkuus

ML – tutkimuksen aikana mitattu hyytymävoimakkuuden pieneminen (prosenttia MCF-arvosta)

 

Esimerkkitulos normaalista hyytymisprofiilista:

rotem_normaali

 

Tulkinta

Tulosten tulkinta perustuu hyytymän visualisointiin etänäkymäpäätteellä ja sitä tukeviin numeerisiin arvoihin.

Tyyppiesimerkkejä epänormaaleista tuloksista ja niiden tulkinnasta

Fibrinogeenipuutos:

rotem_fibpuute

Tulkinta: FibTEM-tuloksen hyytymävoimakkuus jää viitevälin alapuolelle. Tämä vaikuttaa usein myös siten, että muidenkin osatutkimuksien hyytymävoimakkuudet eivät yllä viiteväleihin

 

Trombosyyttien määrällinen tai toiminnallinen vajaus:

rotem_trombpuute

Tulkinta: FibTEM-tulos normaali, mutta ExTEM- ja InTEM-tulosten hyytymävoimakkuudet eivät yllä viiteväleihin. 

Hyperfibrinolyysi:

rotem_hyperfibrinolyysi

Tulkinta: ExTEM-, InTEM- ja FibTEM-tuloksissa hyytymävoimakkuus pienenee noin 20 minuutin jälkeen (ML > 15%) ApTEM-tuloksen ollessa normaali.

Hepariinivaikutus:

rotem_hepariini

Tulkinta: InTEM-tuloksen CT on selvästi pitkittynyt HepTEM-tuloksen ollessa normaali.

HUOM! Potilaan hoidossa käytetty fraktioimaton hepariini  (pitoisuus kokoveressä vähintään 0,2 IU/ml) tai endogeeninen hepariini voivat vaikuttaa InTEM-tulosten lisäksi myös ExTEM-, FibTEM- ja ApTEM-tutkimuksien hyytymisaikaan ja hyytymän voimakkuuteen.

Virhelähteet

Näytteiden voimakas ravistelu saattaa aiheuttaa virheellisiä tuloksia.

Potilaan hoidossa käytetty fraktioimaton hepariini  (pitoisuus kokoveressä vähintään 0,2 IU/ml) tai endogeeninen hepariini voivat vaikuttaa InTEM-tulosten lisäksi myös ExTEM-, FibTEM- ja ApTEM-tutkimuksien hyytymisaikaan ja hyytymän voimakkuuteen.

Lisätiedot

Tutkimuksissa käytettävät laukaisu- ja muut apuaineet:

ExTEM: kudosfaktori (ulkoisen hyytymisreitin aktivaattori)

ApTEM: kudosfaktori (aktivaattori) + aprotiniini (plasmiini-inhibiittori)

FibTEM: kudosfaktori (aktivaattori) + sytokalasiini-D (trombosyytti-inhibiittori)

InTEM: polyfenoli (sisäisen hyytymisreitin aktivaattori)

HepTEM: polyfenoli (aktivaattori) + heparinaasi