Tulosta

Tutkimus:
PNEUMOCYSTIS JIROVECII, NUKLEIINIHAPPO

Luokitus:
Mikrobiologia, Molekyylibiologia

Päivitetty:
10.1.2024

4446 • -PncaNhO

Tiedustelut

Molekyylibiologia, puh. (03) 311 76151

Indikaatiot

Epäily Pneumocystis jirovecii-infektiosta (aiemmin nimellä carinii)

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyyntöön on merkittävä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Näyteastia

Tehdaspuhdas putki

Näyte

Ensisijaisesti suositeltava näytemuoto on endoskooppinen huuhtelunäyte subsegmentaaliselta bronkustasolta (BAL-näyte). 

Tutkimukseen voidaan käyttää myös yskösnäytettä. On kuitenkin huomioitava, että yskösnäytteestä saatu tulos ei ole aina luotettava.

BAL- ja yskösnäytettä tarvitaan vähintään 2 ml.

Jos tutkimus halutaan tehtävän keuhkokudosnäytteestä, lähetetään kudosta fiksoimattomana kosteassa harsotaitoksessa laboratorioon.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte voidaan toimittaa saman päivän aikana huoneenlämmössä laboratorioon. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys jääkaappilämpötilassa, jossa näyte säilyy 3 vrk.

Menetelmä

PCR (polymeraasi ketjureaktio)-menetelmä.

Tulos valmiina

Tutkimus tehdään arkipäivinä päivittäin. Tampereen keskuslaboratorioon klo 10.00 mennessä saapuneet näytteet tutkitaan saman arkipäivän aikana.

Tulkinta

Tulos annetaan joko positiivisena (Pneumocystis jirovecii) tai negatiivisena löydöksenä ja positiivisesta tuloksesta annetaan lausunto, että onko kyseessä erittäin runsas vai niukka löydös.

Löydöksen merkitystä on arvioitava kliinisen kuvan perusteella, koska oireeton ylähengitysteiden P. jirovecii kolonisaatio on mahdollinen etenkin erittäin niukkojen löydösten kohdalla.