Tulosta

Tutkimus:
BEETA-GLUKOSIDAASI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
11.10.2022

11384 • B -Bglukos

Johdanto

Gaucherin tauti on harvinainen perinnöllinen sairaus, jonka aiheuttaa lysosomaalisen entsyymin, beta-glukosidaasin puutos tai alentunut aktiivisuus. Tämä johtaa glukosyyliseramidin kertymiseen lysosomeihin ja edelleen glukosyyliseramidilla täyttyneiden makrofagien (= Gaucherin solut) kertymiseen luuytimeen ja pernaan.

Indikaatiot

Gaucherin taudin epäily.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Entsyymiaktiivisuusmäärityksen tuloksen ollessa poikkeava, alihankintalaboratorio voi tehdä näytteestä ilman erillistä pyyntöä geenitestin, mikäli potilaalta on pyydetty suostumus.

Tieto mahdolliseen geenitestiin suostumisesta merkitään näytetietoihin tutkimusta tilatessa. Genzyme Geenitestiin suostumus 

Potilaan esivalmistelu

Dialyysipotilaan näyte on otettava ennen dialyysihoidon aloittamista. 

Polikliininen potilas ohjataan näytteenottoon Tays:an poliklinikkalaboratorioon, Hämeenlinnan keskussairaalan laboratorioon, Vaasan keskussairaalan laboratorioon tai Jyväskylän keskussairaalan laboratorioon.

Näyteastia

903® Specimen Collection Paper -näytteenottokortti, veritäplätestaukseen tarkoitettu. 

Kortteja löytyy Tays poliklinikkalaboratorion näytehuoneelta, Hämeenlinnan keskussairaala laboratoriosta, Vaasan keskussairaalan laboratoriosta ja Jyväskylän keskussairaalan laboratoriosta.

Täytä korttiin potilaan nimi, sukupuoli, syntymäaika ja näytteenottopäivä. Laita näytteenottotarra päällimmäiseen näytteenottokortin lehteen.

Näyte

  • Näyte otetaan kantapäästä tai sormesta ihopistonäytteenä näytteenottokortille. Näytteisiin ei saa joutua EDTA:ta, hepariinia tai muita lisäaineita.
  • Ihopistonäytteenottoa varten iho tulee lämmittää laadukkaan näytteen saamiseksi. Iho puhdistetaan ja sen annetaan kuivua hyvin. Ensimmäinen veripisara pyyhitään pois. Ihopistonäyte siirretään näytekortille puhtaan, lisäaineettoman näytekapillaarin avulla (ei saa sis. hepariinia tms.). Vaihtoehtoisesti veripisara voidaan pudottaa sormenpäästä näytekortille näyteympyrään. Sormenpää ei saa koskettaa näyteympyrää.
  • Näytettä pyritään saamaan kaikkiin näyteympyröihin (ehdoton minimi kolme näyteympyrää) niin, että jokainen ympyrä täyttyy verellä tasaisesti kokonaan (n.60 µl/täplä). Näytettä laitetaan vain sille puolelle korttia, jossa on pyydetyt henkilötiedot. Kortin tulee kostua verellä läpi näyteympyrän kohdalta. Näyte ei saa imeytyä ympyrän rajojen ulkopuolelle. Näyteympyrän tulee täyttyä yhdellä kerralla, näytettä ei saa lisätä samaan ympyrään useassa erässä. Kapillaari ei saa koskea paperiin. Jos veri virtaa kapillaarista huonosti, otetaan uusi kapillaari seuraavaa näyteympyrää varten. Näyteympyröihin ei saa koskea missään vaiheessa sormin!

Näytteenottokortin annetaan ilmakuivua huoneenlämmössä vaakatasossa tasaisella puhtaalla alustalla vähintään 4 tuntia suojassa suoralta auringon valolta. Näyteympyröihin ei saa koskea kuivumisen aikana. Näytteen kuivumista ei saa jouduttaa lisälämmöllä.

Jokaiselle hydrolaasille (pyynnölle) otetaan oma näytekortti ja rastitetaan näytekortin alaosasta pyydetty tutkimus (Gaucher disease).

Näytteenotto mahdollista Tays poliklinikkalaboratoriossa, Taysin vuodeosastoilla sekä Hämeenlinnan keskussairaalan, Vaasan keskussairaalan ja Jyväskylän keskussairaalan laboratorioissa. 
Mikäli näyte halutaan ottaa muualla, tulee näytteenotosta sopia etukäteen Fimlabin lähtevien näytteiden työpisteen kanssa (p. 03 311 76487). Näin voidaan varmistaa, että näytteenottokortti on saatavilla näytteenotossa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Mikäli näytteenottokorttia ei lähetetä heti, säilytetään se huoneenlämmössä, kuivassa paikassa valolta suojattuna.

Tampereen Lähtevistä näytteistä näyte lähetetään erillisen ohjeistuksen mukaan Wieniin Itävaltaan tutkittavaksi.

Menetelmä

Entsyymiaktiivisuusmääritys. Mikäli entsyymiaktiivisuus on alentunut ja potilaalta on suostumus, tehdään myös DNA-analyysi.

Tulkinta

Vastauksesta tulee lausunto.

Lisätiedot

Mikäli entsyymianalyysin tulos on positiivinen eli entsyymiaktiivisuus on alentunut tai tulos on viitearvon alarajoilla, tehdään ilman eri pyyntöä DNA-määritys maksutta, mikäli potilaalta on suostumus DNA-testiin.

Lisämääre

Gaucher