Tulosta

Tutkimus:
EGFR-geenin mutaatiotutkimus, plasmasta

Luokitus:
Alihankittavat, Genetiikka

Päivitetty:
15.5.2024

6378 • B -EGFR-fD

Johdanto

Keuhkon ei-pienisoluisiin karsinoomiin liittyy noin 10-30% tapauksista aktivoiva EGFR-tyrosiinikinaasin mutaatio, joka yleensä ennustaa parempaa hoitovastetta.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta p. 03 311 77800

Indikaatiot

Keuhkon ei-pienisoluisen karsinooman EGFR-tyrosiinikinaasiestäjän hoitovasteen arvioiminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimus tilataan sähköisesti. Tutkimukseen liittyvät lisätiedot, potilaan taustatiedot ja kysymyksen asettelu, tulee kirjata lähetekenttään. Näytteenotto voidaan toteuttaa TAYS poliklinikkalaboratoriossa, sekä Hämeenlinnassa keskussairaalan laboratoriossa.

HUOM! Keski-Suomessa tutkimuspyynnöt tehdään Lifecare järjestelmässä Sairaala Novan patologian laboratorioon. 

Lisäksi pitää täyttää oheinen lähete huolellisesti: P -EGFR-D, lähete

Näyteastia

EDTA-putki 10/9 ml (K2) x3

Näyte

9 ml EDTA plasmaa

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Plasma tulee erotella kokoverestä mahdollisimman pian, viimeistään 2 tunnin kuluttua. Erotettu plasma pakastetaan -20°C ja lähetetään tekopaikkaan pakastettuna.

Pidempiaikainen säilytys -70°C:ssa.

Menetelmä

Solun ulkoisen DNA:n eristys sekä alleelispesifinen qPCR- tai ddPCR-menetelmä.

Tulos valmiina

Noin kahden viikon kuluttua

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto.