Tulosta

Tutkimus:
MANIPULAATIOTESTI, virtsa

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
5.6.2024

9949 • U -Manip

Johdanto

Testattava voi valvotusta näytteenotosta huolimatta pyrkiä manipuloimaan virtsan huumetestinäytettä siten, että testitulos on negatiivinen. Testattava voi esimerkiksi pyrkiä laimentamaan virtsanäytettä juomalla runsaasti vettä ennen näytteen antamista, antaa näytteeksi keinotekoista virtsaa tai pyrkiä muuttamaan virtsan pH:ta. Virtsan manipulaatiotestin tarkoitus on osoittaa negatiivista testitulosta tulkittaessa, että näyte on kelvollinen analysoitavaksi.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Näytteen analyysikelpoisuuden ja negatiivisen testituloksen luotettavuuden arvioiminen virtsan huumausainetestauksen yhteydessä. Tutkimusta ei käytetä työelämän tai opintojen aikaisen huumausainetestauksen yhteydessä. Testattavasta samanaikaisesti pyydetyt virtsan huumausainetestit analysoidaan ja vastataan manipulaatiotestin tuloksesta huolimatta.

Potilaan esivalmistelu

Näytteenottoon tulevan asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Tunnistuksen voi tehdä myös hoito- tai asumisyksiköstä tai pyytävästä yksiköstä tuleva saattaja, jonka tulee todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Alaikäiset testattavat: 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien testattavien henkilöllisyyttä ei voi todistaa oma huoltaja. Mikäli testattavalla ei ole edellä kuvattua kuvallista henkilöllisyystodistusta, tunnistajana toimii saattaja hoito- tai asumisyksiköstä tai tutkimuksen pyytävästä yksiköstä. Huoltaja voi tunnistaa alle 16-vuotiaan ellei hoito- tai asumisyksikkö tai tutkimuksen pyytävä yksikkö edellytä tunnistusta edustajansa toimesta.

Näyteastia

Sinetöitävä, tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muoviputki (sama kuin huumausainetestauksessa).

Näyte

Vähintään 5 ml virtsaa/putki. Erillistä B-putkea ei edellytetä, kun käytetään yhteistä B-putkea varsinaisten huumausainetutkimusten kanssa.

Valvottu näytteenotto. Näytteenotto- ja sinetöintiohje: Ohjekirjan yleisohjeet > Huumetestauksen valvottu näytteenotto.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa korkeintaan 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

U -Krea: entsymaattinen

U -Suhti: refraktometrinen

U -pH: reflektrometrinen

Tulos valmiina

Vuorokauden kuluessa

Viiteväli

U -Krea: ≥ 0.5 mmol/l

U -Suhti: 1.005 – 1.040 kg/l

U -pH: 4.0 – 9.0

Tulkinta

Viiteväleissä olevaan tutkimukseen liitetään automaattilausunto: Näyte analyysikelpoinen

Mikäli yksi tai useampi tulos on rajojen ulkopuolella, liitetään automaattilausunto: Negatiiviset huumausainetestitulokset eivät ole luotettavia.

Jos U -Suhti ja U -pH ovat hyväksyttävissä rajoissa, mutta U -Krea välillä 0.5 – 2.0 mmol/l, liitetään automaattilausunto: Virtsa on laimeaa, mikä lisää väärien negatiivisten huumausainetestitulosten mahdollisuutta.

Alentunut tai kohonnut pH viittaa siihen, että näytettä on manipuloitu. Virtsan kreatiniinipitoisuus on normaalisti yli 2 mmol/l. Jos kreatiniinipitoisuus on erittäin matala eli alle 0.5 mmol/l, näyte voi olla muuta kuin virtsaa. Tulkinnassa on syytä huomioida, että vastasyntyneillä ja harvinaisissa sairaustiloissa näyte voi olla luonnostaan laimea. Suhteellinen tiheys eli virtsan ominaispaino on normaalisti 1.005 – 1.040 kg/l. Matalat arvot viittaavat siihen, että näyte on laimea. Poikkeuksellisen korkeat arvot saattavat viitata siihen, että näytteeseen on lisätty jotakin.

Laimeasta näytteestä saatu positiivinen varmistusanalyysitulos on kuitenkin luotettava, jos todettujen yhdisteiden suhde kuvaa aineenvaihduntaa.PDF::SIVUNVAIHTO

Virhelähteet

Manipulaatiotestillä ei mitata manipulointiin käytettäviä aineita eikä testi kykene paljastamaan kaikkia manipulaatiokeinoja.

Lisätiedot

Mikäli testattavan antama näytemäärä ei riitä kaikkiin samalle näytteenottokerralle pyydettyihin huumausainetesteihin, pyritään näytteenotossa varmistamaan näytteen riittäminen ensisijaisesti varsinaiseen huumausainetestiin. Tuolloin U -Manip -tutkimukseen vastataan lausunto ”Näyte ei riitä”.

Lisämääre

Näytteen analyysikelpoisuuden arviointi huumausainetestauksen yhteydessä