Tulosta

Tutkimus:
HLA-TYYPITYKSET

Luokitus:
Alihankittavat, Hematologia

Käyttöönottopäivä:
26.7.2016

Kantasolujensiitojen ja elinsiirtojen yhteydessä tehtävät kudossopeutuvuustutkimukset (HLA-tyypitykset) on lueteltu ohjekirjan kohdassa ”Kudossopeutuvuustutkimukset”.

Lisämääre

KANTASOLUJENSIIRTO JA ELINSIIRTO