Tulosta

Tutkimus:
HLA-TYYPITYKSET

Luokitus:
Alihankittavat, Hematologia

Päivitetty:
19.1.2023

Kantasolujensiirtojen ja elinsiirtojen yhteydessä tehtävät kudossopeutuvuustutkimukset (HLA-tyypitykset) on lueteltu ohjekirjan kohdassa ”Kudossopeutuvuustutkimukset”.

Lisämääre

KANTASOLUJENSIIRTO JA ELINSIIRTO