Tulosta

Tutkimus:
ULOSTEEN PARASIITIT, NUKLEIINIHAPPO (KVAL)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Mikrobiologia, Molekyylibiologia

Käyttöönottopäivä:
19.12.2022

49412 • F -ParaNhO

49412 • F -ParaNhO

Johdanto

Suomalaisessa potilasjoukossa valtaosa ulosteen mikroskopian parasiittilöydöksistä on erilaisia alkueläimiä. Näistä monet ovat apatogeenisia tai patogeenista ja apatogeenista muotoa ei voi kystan perusteella erotella (E. histolytica / dispar). Erilaisia matoja tai matojen munia löytyy suhteellisen harvoin. Tähän tutkimukseen valikoidut alkueläimet ovat suhteellisen yleisiä ja niiden kliininen merkitys on selvä tai todennäköinen. Ulosteen parasiittien mikroskopiassa ei voi löytää näistä alkueläimistä kryptosporidiumia eikä Dientamoeba fragilista.

Menetelmä tunnistaa seuraavien 4 alkueläimen nukleiinihappoa:
Entamoeba histolytica
Giardia lamblia
Cryptosporidium-laji
Dientamoeba fragilis

Indikaatiot

Parasiitin (käytännössä alkueläimen) aiheuttaman suolistoinfektion diagnostiikka. Tämä on tarkoitettu ensisijaiseksi tutkimukseksi.

Valikoiduissa tapauksissa (esim. epäiltäessä matotautia) voidaan käyttää ulosteen parasiittien mikroskopiatutkimusta, joka on tilattava erikseen (2455, F -Para-O). Tällöin on huomioitava, että mikroskopiatutkimusta varten näyte on otettava formaliiniin, mutta samasta näytteestä (formalinisoitu näyte) voidaan tehdä myös alkueläin-PCR-tutkimus.

Näyteastia

Tehdaspuhdas, tiivis purkki.

Näyte

Ensisijaiseksi näytelaaduksi suositellaan ripuliulostetta tehdaspuhtaaseen kierrekorkilliseen näytepurkkiin otettuna.

Mikäli samasta näytteestä halutaan tutkittavan kyseisen F -ParaNhO -tutkimuksen lisäksi myös F -Para-O (mikroskopointitutkimus), on ulostenäyte otettava 10% formaliinia sisältävään näyteastiaan. PCR-tutkimus voidaan tällöin tehdä formalinisoidusta ulostenäytteestä. Laboratorioon toimitettavaan näyteastiaan on tällöin liimattava molempien tutkimuspyyntöjen (F -ParaNhO ja F -Para-O) tarrat.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Lyhytaikainen (1-3 vrk) säilytys jääkaappilämpötilassa, kylmäkuljetus. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös pakastelähetys (huom! Formalinisoitu näyte ei saa jäätyä).

Näyte on pakattava erilliseen muovipussiin ennen lähettämistä.

Menetelmä

Multiplex-polymeraasiketjureaktio (multiplex-PCR).

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Viiteväli

Negatiivinen

Tulkinta

Positiivinen E. histolytica -löydös tarkoittaa sitä, että ulosteessa on tuon alkueläimen DNA:a. Testi on spesifinen tuolle patogeeniselle Entamoeballe eikä mitään erillistä antigeenitestiä tarvita.

Positiivinen Giardia-, Cryptosporidium– tai Dientamoeba -löydös tarkoittaa sitä, että ulosteessa on tuon alkueläimen DNA:a. 

Koska osalla alkueläimiä oireeton kantajuus on mahdollista, tulisi tutkia vain oireisia potilaita. Saatu tutkimus tulos tulee suhteuttaa potilaan anamneesiin ja oireisiin.

Tällä tutkimuksella on mahdollista löytää vain neljä edellä mainittua alkueläintä.