Tulosta

Tutkimus:
BAKTEERI, ERIKOISVILJELY (virtsasta)

Luokitus:
Mikrobiologia

Päivitetty:
7.3.2024

1787 • U -BaktEVi

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Virtsaviljelyt, puh. 03 311 76556
Erikoislääkäri, puh. 03 311 73276 tai 03 311 76012.

Pohjanmaa:
Fimlab Vaasa, mikrobiologian laboratorio puh. 06 213 2842

Indikaatiot

Virtsatieinfektion diagnostiikka immunosupressiopotilailla, joilla normaalin leukosyyttivasteen puuttuessa partikkelilaskentaan perustuva seulonta ei ole luotettava.

Virtsatieinfektion diagnostiikka erikoisryhmien potilailla esim. urologian osastojen ja poliklinikoiden potilailla, joilta etsitään myös harvinaisempia ja pieninä määrinä esiintyviä taudinaiheuttajia.
Virtsaviljely rakkopunktionäytteille.

Virtsaviljely tyynyvirtsanäytteille, koska tyynyistä mahdollisesti irtoavat kuidut voivat tukkia U-BaktVi (1155)-tutkimuksen seulonnassa käytettävän partikkelilaskijan.

Näyteastia

Ensisijaisesti säilöntäainetta sisältävä BD Vacutainer -vakuumiputki. Myös säilöntäaineeton tehdaspuhdas kierrekorkillinen näytteenottoputki soveltuu tutkimukseen.

Rakkopunktionäytteestä lisäksi veriviljelypullot (aerobi- ja anaerobipullo).

Näyte

Puhtaasti laskettu keskivirtsanäyte, tyyny- tai katetrivirtsanäyte. Rakkopunktionäyte.

Ks. tarvittaessa yleisohje Virtsanäytteen otto.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Puhtaaseen putkeen otettu virtsanäyte säilytetään jääkaappilämpötilassa ja kuljetetaan kylmäkuljetuksena. Näyte säilyy tässä putkessa viljelykelpoisena 1 vuorokauden ajan.

Säilöntäaineputkeen otettu näyte säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämpöisenä. Näyte säilyy säilöntäaineputkessa viljelykelpoisena 2 vuorokauden ajan.
HUOM! Säilöntäaineputki on täytettävä merkkiviivaan (- Min) asti.

Veriviljelypulloihin otettu rakkopunktionäyte säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämmössä.

Menetelmä

Bakteeriviljely, bakteerien tunnistus ja herkkyysmääritys.

Tulos valmiina

Viljely joka päivä (ma-su).

Negatiivinen: 1 – 3 vrk:n kuluessa
Positiivinen: 2 – 5 vrk:n kuluessa

Tulkinta

Normaalisti negatiivinen. Viljelmistä arvioidaan bakteerimäärä.

Virhelähteet

Näytteenotossa, ajoituksessa, säilytyksessä ja kuljetuksessa tapahtuneet virheet.

Antibioottihoito voi estää bakteerien kasvun näytteestä.

Väärä negatiivinen tulos voi johtua myös siitä, että taudin aiheuttaja ei kasva käytetyillä elatusainealustoilla (klamydia, GC, TB tms.). Tällöin tulee pyytää tutkimusta epäillyn aiheuttajan mukaan.