Tulosta

Tutkimus:
VARTIJAIMUSOLMUKETUTKIMUS, FORMALIINIFIKSAATIO

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

47651 • Ln-PADSenF

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Indikaatiot

Kasvaimen paikallisen leviämisen toteaminen vartijaimusolmuketasolla. Tämä tutkimusnimike on tarkoitettu kiireettömään kasvaimen vartijaimusolmuketutkimukseen. Jos kyseessä on leikkauksen aikainen pikaleiketekniikalla tehtävä vartijaimusolmuketutkimus, katso 4765 Ln-PADSent, Vartijaimusolmuketutkimus.

Formaliinivartijatutkimuksena tutkitaan kiireettömästi lähinnä melanooman imusolmukkeita ja matalan aggressiivisuuden rintakasvaimia. Tutkimusta käytetään myös korva- nenä- ja kurkkutautien erikoisalan levyepiteelisyövässä sekä gynekologisissa syövissä, kliinikon harkinnan mukaan.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnössä tulee ilmetä kasvaintyyppi ja kasvupaikka sekä kliinisesti nähty poistettujen imusolmukkeiden lukumäärä.

Näyteastia

Tuorenäyte tiiviskantisessa näyteastiassa tai 10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskantinen näyteastia.

Näyteastioita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa materiaaleja voi noutaa myös patologian laboratoriosta.

Näyte

Vartijaimusolmukenäyte. Ympäröivä rasva tyypillisesti preparoidaan pois imusolmukkeesta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinissa olevan materiaalin purkkiin on hyvä merkitä kommentti ”vartija” oikean käsittelytavan varmistamiseksi tai tarroittaa se asianmukaisella tutkimusnumeron sisältävällä tarralla. Tuorenäytteenä laboratorioon toimitettavaan imusolmukemateriaaliin on ehdottomasti merkittävä ”formaliinivartija” epäselvyyksien välttämiseksi, onko tarkoitettu jääleike- vai formaliinivartijatutkimusta.

Tuorenäyte toimitetaan välittömästi laboratorioon huoneenlämpötilassa. Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Imusolmukkeet siivutetaan n. 1 mm siivuihin ja asetetaan omille blokeilleen. Blokeista valmistetaan HE-leikkeet ja tutkimukseen sopiva, tutkimuksen herkkyttä lisäävä immunovärjäys, esim. pansytokeratiini tai Melan-A.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

14 vuorokauden kuluessa. Jos tutkimukselle tulee jatkotutkimuksia, mahdolliset jatkotutkimukset pidentävät vastausaikaa keskimäärin kahden vuorokauden ajan.

Tulkinta

Vartijaimusolmukkeista ilmoitetaan kappalemäärä, läpimitta ja metastastointi sekä suurimman metastaasipesäkkeen läpimitta. Jos pesäkkeitä on samassa imusolmukkeessa useita, TNM-luokituksessa ilmoitetaan vain imusolmukkeen suurimman pesäkkeen läpimitta. Myös mahdollinen imusolmukkeen ulkopuolelle ulottuva kasvu raportoidaan. Tuloksen raportoinnissa rintasyövässä käytetään vakiintunutta luokittelua: ITC (isolated tumor cells) kun läpimitta alle 0,2 mm tai alle 200 solua, mikrometastasointi kun läpimitta 0,2-2 mm ja makrometastasointi yli 2 mm.