Tulosta

Tutkimus:
VARTIJAIMUSOLMUKETUTKIMUS, FORMALIINIFIKSAATIO

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
24.4.2023

47651 • Ln-PADSenF

Johdanto

Tämä tutkimusnimike on tarkoitettu kiireettömään kasvaimen vartijaimusolmuketutkimukseen. Jos kyseessä on leikkauksen aikainen pikaleiketekniikalla tehtävä vartijaimusolmuketutkimus, katso 4765 Ln-PADSent, Vartijaimusolmuketutkimus.

Vartijaimusolmukediagnostiikka perustuu havaintoon, etta tietyissä kasvaintyypeissä imutiemetastasointi etenee ensimmaisenä läheisiin ns. vartijaimusolmukkeisiin. Tutkimalla nämä vartijaimusolmukkeet/-imusolmuke, voidaan välttyä laajemmalta imusolmukkeiden poistolta, mikäli vartijaimusolmukkeessa ei todeta metastasointia.

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838

Pohjanmaa:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Indikaatiot

Kasvaimen paikallisen leviämisen toteaminen vartijaimusolmuketasolla.

Formaliinivartijatutkimuksena tutkitaan kiireettömästi lähinnä melanooman imusolmukkeita ja matalan aggressiivisuuden rintakasvaimia. Tutkimusta käytetään myös korva- nenä- ja kurkkutautien erikoisalan levyepiteelisyövässä sekä gynekologisissa syövissä, kliinikon harkinnan mukaan.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnössä tulee ilmetä kasvaintyyppi ja kasvupaikka sekä kliinisesti nähty poistettujen imusolmukkeiden lukumäärä.

Näyteastia

Tuorenäyte tiiviskantisessa näyteastiassa tai 10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskantinen näyteastia.

Näyteastioita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa materiaaleja voi noutaa myös patologian laboratoriosta.

Näyte

Vartijaimusolmukenäyte. Ympäröivä rasva tyypillisesti preparoidaan pois imusolmukkeesta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinissa olevan materiaalin purkkiin on hyvä merkitä kommentti ”vartija” oikean käsittelytavan varmistamiseksi tai tarroittaa se asianmukaisella tutkimusnumeron sisältävällä tarralla. Tuorenäytteenä laboratorioon toimitettavaan imusolmukemateriaaliin on ehdottomasti merkittävä ”formaliinivartija” epäselvyyksien välttämiseksi, onko tarkoitettu jääleike- vai formaliinivartijatutkimusta.

Tuorenäyte toimitetaan välittömästi laboratorioon huoneenlämpötilassa. Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Imusolmukkeet siivutetaan n. 1 mm siivuihin ja asetetaan omille blokeilleen. Blokeista valmistetaan HE-leikkeet ja tutkimukseen sopiva, tutkimuksen herkkyttä lisäävä immunovärjäys, esim. pansytokeratiini tai Melan-A.

Tulos valmiina

Histologian näytteet pyritään vastaamaan viivytyksettä. Tavoiteaika normaalin prioriteetin näytteen vastaamiselle on 7-10 kalenteripäivää. Tilastojen mukaan 75% formaliinivartijoista on vastattu 11 kalenteripäivässä.

 Rintasyövän formaliinivartijaimusolmuketutkimuksen vastaus liittyy olennaisesti rintasyövän leikkauspreparaatiin. Tällöin vartijaimusolmuketutkimus tulkitaan ja vastataan leikkauspreparaatin tutkimuksen yhteydessä kahden viikon kuluessa.

Tulkinta

Vartijaimusolmukkeista ilmoitetaan kappalemäärä, läpimitta ja metastastointi sekä suurimman metastaasipesäkkeen läpimitta. Jos pesäkkeitä on samassa imusolmukkeessa useita, TNM-luokituksessa ilmoitetaan vain imusolmukkeen suurimman pesäkkeen läpimitta. Myös mahdollinen imusolmukkeen ulkopuolelle ulottuva kasvu raportoidaan. Tuloksen raportoinnissa rintasyövässä käytetään vakiintunutta luokittelua: ITC (isolated tumor cells) läpimitta alle 0,2 mm tai alle 200 solua, mikrometastasointi läpimitta 0,2-2 mm ja makrometastasointi yli 2 mm.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
47651 | Ln-PADSenF Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä