Tulosta

Tutkimus:
KALSIUM, ALBUMIINIKORJATTU

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
31.1.2017

6384 • P -Ca-Albk

Johdanto

Albumiini on kalsiumin tärkeä kuljettajaproteiini. Plasman albumiinipitoisuudessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat kokonaiskalsiumin määrään ionisoituneen kalsiumpitoisuuden pysyessä stabiilimpana. Tutkimus P -Ca-Albk ottaa huomioon hypoalbuminemian aiheuttaman virhelähteen kokonaiskalsiummäärityksessä, jolloin näennäinen hypokalsemia johtuu proteiiniin sitoutuneen kalsiumfraktion pienenemisestä.

Indikaatiot

Kalsiumaineenvaihdunnan häiriöiden selvittely.

Potilaan esivalmistelu

Suositellaan paastonäytettä.

Näyteastia

Li-hepariinigeeliputki 5/3 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) hepariiniplasmaa. Sitraatti-, oksalaatti- ja EDTA-plasma eivät sovellu määritykseen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaappilämpötilassa. Lähetys huoneenlämmössä, mikäli näyte on perillä vuorokauden kuluessa.

Menetelmä

P -Ca: fotometrinen
P -Alb: immunoturbidimetrinen

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

2.15 – 2.51 mmol/l

Laskukaava [P -Ca-Albk] = [P -Ca] + 0,02 x (41,3 – [P -Alb])

Tutkimuksessa vastataan myös osatutkimukset 4598 P -Ca ja 4586 P -Alb.

Tulkinta

Päätösraja aikuisten suurentuneelle pitoisuudelle voi olla viiteylärajaa korkeampi (2.65 mmol/l).

Albumiinikorjattua kalsiumia suositellaan kalsiumaineenvaihdunnan ensisijaiseksi tutkimukseksi avoterveydenhuollossa sen ionisoitunutta kalsiumia vähäisemmän häiriöherkkyyden ja paremman säilyvyyden vuoksi. Potilaan hypoalbuminemia on kokonaiskalsiummäärityksen virhelähteistä yleisin. Tämä voidaan huomioida laskennallisella albumiinikorjauksella ja parantaa tuloksen luotettavuutta.

Ionisoituneen kalsiumin määritys (2019 S -Ca-Ion) on tarpeellinen tilanteissa, joissa kalsiumtasapainon arviointia vaikeuttavat mm. potilaan happo-emästasapainon häiriöt, selvä munuaisten vajaatoiminta, paraproteinemia, akuutti pankreatiitti, hyperbilirubinemia tai tuore verensiirto/iv-infuusio. Lisäksi tutkimusta S -Ca-Ion tulisi ensisijaisesti käyttää sairaaloiden päivystys- ja tehohoitopotilailla, keskosilla sekä alle kuukauden ikäisillä lapsilla.