Tulosta

Tutkimus:
KALSIUM, ALBUMIINIKORJATTU

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
7.2.2023

6384 • P -Ca-Albk

Johdanto

Albumiini on kalsiumin tärkeä kuljettajaproteiini. Plasman albumiinipitoisuudessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat kokonaiskalsiumin määrään ionisoituneen kalsiumpitoisuuden pysyessä stabiilimpana. Tutkimus P -Ca-Albk ottaa huomioon hypoalbuminemian aiheuttaman virhelähteen kokonaiskalsiummäärityksessä, jolloin näennäinen hypokalsemia johtuu proteiiniin sitoutuneen kalsiumfraktion pienenemisestä.

Indikaatiot

Kalsiumaineenvaihdunnan häiriöiden selvittely.

Potilaan esivalmistelu

Suositellaan paastonäytettä.

Näyteastia

Li-hepariinigeeliputki 5/3 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) hepariiniplasmaa. Sitraatti-, oksalaatti- ja EDTA-plasma eivät sovellu määritykseen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Eroteltu näyte säilyy viikon jääkaappilämpötilassa, minkä sisällä lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

P -Ca: fotometrinen
P -Alb: kolorimetrinen

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

alle 6 vk 1.80 – 2.97 mmol/l
6 vk – 18 kk  2.22 – 2.82 mmol/l
19 kk – 5 v 2.15 – 2.70 mmol/l
6 – 10 v 2.05 – 2.70 mmol/l
11 – 16 v 2.15 – 2.70 mmol/l
17 v 2.25 – 2.65 mmol/l
≥ 18 v 2.15 – 2.51 mmol/l

Päätösraja aikuisten suurentuneelle pitoisuudelle voi olla viiteylärajaa korkeampi 2.65 mmol/l.

Laskukaava [P -Ca-Albk] = [P -Ca] + 0,02 x (41,3 – [P -Alb])

Tutkimuksessa vastataan myös osatutkimukset 4598 P -Ca ja 4586 P -Alb.

Tulkinta

Albumiinikorjattua kalsiumia suositellaan kalsiumaineenvaihdunnan ensisijaiseksi tutkimukseksi avoterveydenhuollossa sen ionisoitunutta kalsiumia vähäisemmän häiriöherkkyyden ja paremman säilyvyyden vuoksi. Potilaan hypoalbuminemia on kokonaiskalsiummäärityksen virhelähteistä yleisin. Tämä voidaan huomioida laskennallisella albumiinikorjauksella ja parantaa tuloksen luotettavuutta.

Ionisoituneen kalsiumin määritys (2019 S -Ca-Ion) on tarpeellinen tilanteissa, joissa kalsiumtasapainon arviointia vaikeuttavat mm. potilaan happo-emästasapainon häiriöt, selvä munuaisten vajaatoiminta, paraproteinemia, akuutti pankreatiitti, hyperbilirubinemia tai tuore verensiirto/iv-infuusio. Lisäksi tutkimusta S -Ca-Ion tulisi ensisijaisesti käyttää sairaaloiden päivystys- ja tehohoitopotilailla, keskosilla sekä alle kuukauden ikäisillä lapsilla.