Tulosta

Tutkimus:
LIPIDIT
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
25.3.2022

6027 • fP-Lipidit

6435 • P -Lipidit

Johdanto

Korkeat kokonaiskolesteroli-, LDL-kolesteroli- ja triglyseridipitoisuudet sekä matala HDL-kolesterolipitoisuus lisäävät sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Vaaran arvioinnissa on otettava huomioon myös muita tekijöitä, kuten potilaan ikä, sukupuoli, lähisukulaisten taudit, tupakointi, verenpaine, glukoosiaineenvaihdunnan häiriöt (erit. diabetes), liikapaino, liikunta ja psyykkinen terveys. Valtimonkovettumataudin eli ateroskleroosin tavallisimpia ilmenemismuotoja ovat sepelvaltimo- ja aivovaltimotauti sekä alaraajojen tukkiva valtimotauti, joiden kehittymistä ja päätetapahtumia pyritään estämään primaari- ja sekundaariprevention keinoin.

Indikaatiot

Hyperlipidemioiden diagnostiikka ja hoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

fP-Lipidit otetaan 10 – 14 tunnin paaston jälkeen ja P -Lipidit ilman paastoa.

Näyteastia

Li-hepariinigeeliputki 5/3 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Entsymaattinen

Tulos valmiina

Arkipäivisin samana päivänä.

Viiteväli

Tavoitetasot (Dyslipidemiat: Käypä hoito -suositus, 2021):

fP-Kol / P -Kol alle 5.0 mmol/l
fP-Kol-HDL / P -Kol-HDL   naisilla yli 1.2 mmol/l ja miehillä yli 1.0 mmol/l
fP-Kol-LDL / P -Kol-LDL pienen riskin potilailla on alle 3.0 mmol/l, kohtalaisen riskin potilailla alle 2.6 mmol/l, suuren riskin potilailla alle 1.8 mmol/l ja erityisen suuren riskin potilailla alle 1.4 mmol/l
fP-Trigly alle 1.7 mmol/l
P -Trigly alle 2.0 mmol/l

Ateriointi nostaa triglyseridipitoisuutta noin 0.3 mmol/l, kun P -Trigly on alle 5 mmol/l. Jos pitoisuus on suurempi kuin 4.5 mmol/l, suositellaan paastoarvon määrittämistä.

Tulkinta

Käypä hoito -suositus Dyslipidemiat.

Dyslipidemialla tarkoitetaan tilaa, jossa todetaan suurentunut veren LDL-kolesterolipitoisuus (yli 3.0 mmol/l), koholla oleva triglyseridipitoisuus (yli 1.7 mmol/l), pieni HDL-kolesterolipitoisuus (miehillä alle 1,0 mmol/l, naisilla alle 1,2 mmol/l) tai näiden yhdistelmä. Yksittäistä kolesterolimittausta tarkempi sepelvaltimotaudin vaaraa ennustava mittari on kokonaiskolesterolin suhde HDL-kolesteroliin, jonka tulisi olla korkeintaan 4. Tarkastelussa käytetään myös LDL-kolesterolin ja HDL-kolesterolin välistä suhdetta sekä non-HDL -kolesterolipitoisuutta (= kokonaiskolesteroli – HDL). Lisäksi samanaikaisesti koholla oleva triglyseridipitoisuus ja kohtalaisesti koholla oleva (5 – 6.5 mmol/l) kokonaiskolesterolipitoisuus aiheuttavat yhdessä huomattavasti lisääntyneen sepelvaltimotaudin vaaran verrattuna tilaan, jossa ainoastaan kokonaiskolesteroli on koholla.

Tarkemmat tiedot tulkinnasta ovat kunkin osatutkimuksen omalla ohjekirjasivulla.

Virhelähteet

Metamitsoli (kauppanimi Litalgin®), N-asetyylikysteiini (NAC) ja parasetamolin metaboliatuote N-asetyyli-p-bentsokinoni-imiini (NAPQI) voivat suurina pitoisuuksina häiritä määritysmenetelmää ja aiheuttaa virheellisen matalia tuloksia.

Lisämääre

Pakettitutkimus 6027 fP-Lipidit (sis. 4515 fP-Kol, 4516 fP-Kol-HDL, 4599 fP-Kol-LDL ja 4568 fP-Trigly) tai 6435 P -Lipidit (sis. 6429 P -Kol, 6431 P -Kol-HDL, 6433 P -Kol-LDL ja 4530 P -Trigly)