Tulosta

Tutkimus:
ARSEENI, epäorgaaninen, virtsa

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
17.1.2024

1734 • U -As-i

Johdanto

Arseeni on ympäristössä luonnostaan esiintyvä myrkyllinen raskasmetalli. Arseenin myrkyllisin muoto on epäorgaaninen arseeni. Pitkäkestoinen korkea arseenialtistus on yhdistetty ääreisverenkierron häiriöihin ja neuropatiaan raajoissa sekä sydän- ja verisuonitauteihin. Kansainvälinen syöväntutkimusjärjestö IARC on luokitellut arseenin ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi, mutta vaikutuksella on kynnysarvo, jonka alapuolella syöpäriski ei vielä kohoa. Arseeni aiheuttaa syöpiä erityisesti keuhkoihin, ihoon ja virtsarakkoon, mahdollisesti myös munuaisiin, maksaan ja eturauhaseen. Suurin osa arseenista poistuu elimistöstä muutamassa vuorokaudessa.

Indikaatiot

Arseenin kumuloitumisen epäily ja seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

TTL:n Biomonitorointilaboratorion lähete täytetään huolellisesti.

Potilaan esivalmistelu

Iltanäyte otetaan heti altistavan työvaiheen/ työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu ja kädet ja virtsaputken suu on pesty. Suurten nestemäärien nauttimista ennen näytteen keräystä tulee välttää ja rakkoaika oltava vähintään 3 tuntia.

Näyteastia

Näytteen keräämiseen ja lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitoksesta saatavia erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi lähetysastiaan.

Näyte

20 ml virtsaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia-atomifluoresenssidetektio (HPLC-AFD)

Tulos valmiina

Kolmen viikon kuluessa.

Viiteväli

altistumattomat 1 µg/l (13 nmol/l, vanha viiteraja 30 nmol/l 17.4.2023 asti.)

toimenpideraja 5,2 µg/l (70 nmol/l)

Tulkinta

Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Joillakin alueilla Suomessa kaivovesi voi sisältää runsaasti arseenia.
Analyysissä erotetaan arseeni ja sen aineenvaihdunta-tuotteet. Tulokseen lasketaan mukaan vain epäorgaaniset arseeniyhdisteet (As3+ ja As5+).

Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön asettama. (STM Asetus 268/2014).
Euroopan Unioni on luokitellut arseenihapon ja sen suolat ja arseenitrioksidin ja -pentoksidin syöpää aiheuttaviksi  EY N:o 1272/2008; H350 (Direktiivi 67/548/ETY; ryhmä 1; R45). Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan tähän kategoriaan luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua arseenille ts. virtsan arseenipitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 30 nmol/l.

Virhelähteet

Näyte on kontaminaatioherkkä. Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi liata näytteen.

Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 3 mmol/l), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Laboratorio ottaa yhteyttä näytteen lähettäjään uuden näytteen saamiseksi, jos virtsan suhteellinen tiheys on alle 1,010. Tarvittaessa analyysi tehdään alkuperäisestä näytteestä ja vastaukseen liitetään huomautus tulkinnan epävarmuudesta. Virtsan suhteellinen tiheys on yleensä yli 1,010, jos virtsa on ollut rakossa vähintään 3 tuntia ja runsasta juomista on vältetty tänä aikana.