Tulosta

Tutkimus:
FENOLI, virtsa

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
17.1.2024

3938 • U -Fenol

Johdanto

Fenolia käytetään mm. fenolihartsien, maalien, elintarvikkeiden lisäaineiden, räjähdysaineiden, polymeerien ja tekokumin valmistukseen. Eniten fenolille altistutaan fenolin ja fenolihartsin valmistuksessa, puutavara-ja vaneritehtaissa, paperiteollisuudessa, valimoissa sekä lasi-ja vuorivillatuotteiden valmistuksessa. Fenolia erittyy virtsaan nopeasti altistuksen alettua. Fenoli ärsyttää hengitysteitä, limakalvoja ja ihoa. Äkilliselle myrkytykselle on tyypillistä maksa-ja munuaisvauriot sekä hengityskeskuksen lamaantuminen. Fenoli ja sen valmisteet luokitellaan ihoa syövyttäviksi.

Indikaatiot

Fenolialtistuksen epäily ja seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

TTL:n Biomonitorointilaboratorion lähete täytetään huolellisesti.

Potilaan esivalmistelu

Iltanäyte otetaan heti altistavan työvaiheen/työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Suurten nestemäärien nauttimista ennen näytteen keräystä tulee välttää ja rakkoaika oltava vähintään 3 tuntia.

Näyteastia

Näytteen keräämiseen ja lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitokselta saatavia erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi lähetysastiaan.

Näyte

20 ml virtsaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia-ultraviolettidetektio (HPLC-UV)

Tulos valmiina

Neljän viikon kuluessa.

Viiteväli

altistumattomat 19 mg/l (0,2 mmol/l)

toimenpideraja 120 mg/l (1,3 mmol/l)

Tulkinta

Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön asettama. (STM Asetus 268/2014). Euroopan Unioni on luokitellut fenolin perimää vaurioittavaksi aineeksi EY N:o 1272/2008; H341 (Direktiivi 67/548/ETY; ryhmä 3, R68). Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan tähän kategoriaan luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua fenolille ts. virtsan fenolipitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 0,2 mmol/l.

Virhelähteet

Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 3 mmol/l), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Laboratorio ottaa yhteyttä näytteen lähettäjään uuden näytteen saamiseksi, jos virtsan suhteellinen tiheys on alle 1,010. Tarvittaessa analyysi tehdään alkuperäisestä näytteestä ja vastaukseen liitetään huomautus tulkinnan epävarmuudesta.

Fenolaatteja tai fenyyliyhdisteitä sisältävät lääkeaineet (mm. antiseptiset suun huuhteluaineet) voivat lisätä virtsan fenolipitoisuutta.

Virtsan fenolipitoisuus ei kuvaa luotettavasti altistumista bentseenille.