Tulosta

Tutkimus:
MUNUAISEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Alihankittavat, Patologia

Käyttöönottopäivä:
22.1.2020

4067 • Ki-PAD

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. (03) 311 76559

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Indikaatiot

Diffuusit munuaisparenkyymin sairaudet.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Munuaisbiopsian yhteydessä tehdään automaattisesti aina materiaalin sen salliessa IF-tutkimus ja EM blokkivalmius, josta harkinnan mukaan voidaan pyytää 4065 Ki-PAD-EM tutkimus. Erityisen kiireelliset näytteet lähetetään paikallisen sopimuksen mukaisesti HUSLAB:in. Normaalin vastausaikatavoitteen näytteet prosessoidaan ja vastataan Fimlabissa Tampereen laboratoriossa.

Kanta-Häme:
Näytteenotosta on ilmoitettava viimeistään näytteenottoa edeltävänä päivänä, puh. (03) 629 2148. Myös näytteenoton peruuntumisesta on ilmoitettava.

Näyteastia

Pirkanmaa:
Immunofluoresenssinäyte (IF-näyte) lähetetään tuoreena NaCl kostutetun suodatinpaperin tai harsotaitoksen sisällä. Valomikroskooppinäyte laitetaan 10% puskuroitua formaliinia ja EM-näyte 2 % glutaraldehydiä sisältäviin tiiviskorkkisiin näyteastioihin.

Näyteastioita voi tilata materiaalit@fimlab.fi.

Kanta-Häme:
Immunofluoresenssinäytettä (IF-näyte) varten Histocon liuosta tiiviskorkkisessa putkessa näytteen säilytykseen ja kuljettamiseen. Näyte säilyy liuoksessa 48h jääkaappilämpötilassa. Valomikroskooppinäyte 10% puskuroitua formaliinia ja EM-näyte 2 % glutaraldehydiä sisältäviin tiiviskorkkisiin näyteastioihin.

Tarvikkeita on saatavana patologian laboratoriosta.

Näyte

Neulabiopsianäytteen lähettäjä jakaa näytteen kolmeen osaan mieluiten mikroskooppia käyttäen. Kuorikerroksen puoleisesta päästä lähtien näytteet otetaan immunofluoresenssia, elektronimikroskopiaa ja valomikroskopiaa varten oheisen kaavion mukaisesti.

munuaisohjeet

Jos glomeruluksia ei riitä kaikkiin tutkimuksiin, elektronimikroskopia jätetään pois ellei ko. tutkimusta pidetä erityisen tarpeellisena diagnostiikan kannalta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Pirkanmaa:
Tuorenäyte toimitetaan laboratorioon välittömästi. Fiksoidut näytteet säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämpötilassa.

Kanta-Häme:
IF-näyte toimitetaan Histocon liuoksessa laboratorioon ja säilytetään jääkaappilämpötilassa. Näyte säilyy 48h Histocon liuoksessa jääkaappilämpötilassa. Tunnistetarraan merkitään näytteenotto pvm ja aika. Fiksoidut näytteet säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämmössä.

Fiksaatio

Valomikroskooppinäyte 10% puskuroitu formaliini. IF-näyte tuoreena tai Histocon liuokseen.

EM-näyte 2 % glutaraldehydi.

Menetelmä

Parafiinitekniikka, valomikroskooppinen tutkimus.  Munuaistutkimuskokonaisuuteen kuuluu immunofluoresenssitutkimus ja tarvittaessa myös elektronimikroskooppinen tutkimus.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon. Munuaisen histologinen tutkimus tehdään ja analysoidaan valtaosin Fimlab patologian laboratoriossa. Asiakkaan kiireelliseksi määrittelemät Ki-PAD-tutkimukset lähetetään paikallisen sopimuksen mukaisesti suoraan pikakuljetuksella alihankintaan HUSLAB:n Transplantaatiolaboratorioon.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Käytetyt värjäykset ovat H-E, PAS, Massonin trikromi, Jonesin hopeametenamiini, Acid Fuchsin Orange G (AFOG) ja kongopuna. IF tutkimus sisältää immunovärjäykset  IgG, IgA, IgM, C1q, C3, kappa, lambda ja fibrinogeenivasta-aineilla. Tulkinnassa otetaan kokonaisuutena huomioon  perusmorfologia ja IF-löydös sekä otetaan kantaa EM-näytteen tutkimisen tarpeeseen.

Virhelähteet

Glomeruluksien riittävä määrä on olennaista näytteen tulkittavuudelle ja tämä tulee varmistaa valomikroskopialla ennen IF- ja EM-prosessointia.

Lisätiedot

Elektronimikroskooppitutkimus tehdään vain tarvittaessa ja sen osalta on varauduttava pitkällisen prosessoinnin aiheuttamaan viiveeseen.
Tutkimuksen hintaan lisätään IF-tutkimus ja EM -blokkivalmius.