Tulosta

Tutkimus:
PLEURANESTEEN PERUSTUTKIMUKSET
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Genetiikka, Kemia, Mikrobiologia, Patologia

Käyttöönottopäivä:
6.1.2020

1472 • Pf-Gluk

2515 • Pf-Prot

3340 • Pf-Alb

3207 • Pf-Kol

2771 • Pf-Trigly

5072 • Pf-Laktaat

2193 • Pf-LD

6391 • Pf-proBNP

5345 • Pf-pH

3296 • Pf-C3

3298 • Pf-C4

527 • Pf-RF

6154 • -CA15-3

Näytemuoto ilmoitetaan pyyntövaiheessa

3655 • Pf-CEA

3440 • Pf-ACE

Angiotensiini-1-konvertaasi

3662 • Pf-ADA

Adenosiinideaminaasi

2288 • Pf-LZM

Lysotsyymi

5083 • Pt-Pleur-T

Pleuriittitutkimus (sis. Pf-ADA, Pf-ACE, Pf-CEA ja S -ADA)

2657 • Pf-Solut

Sisältää Pf-Diffin, jos solut > 200 x 10E6/l

3491 • Pu-BaktVi1

Bakteeri, viljely 1; anaerobi ja aerobi; sisältää värjäyksen

4437 • -TbEVi

Mycobacterium, erikoisviljely; sisältää värjäyksen

4076 • Pf-Syto

Pleuranesteen irtosolututkimus (patologia)

Johdanto

Pleuranesteen perustutkimukset pyydetään valintalomakkeella PFTUTK. Patologian tutkimukset tilataan erikseen, 4076 Pf-Syto Pleuranesteen irtosolututkimus. 

Indikaatiot

Pleuriittien erotusdiagnostiikka.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sytologian tutkimuspyyntöön on merkittävä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Näyteastia

Kemian tutkimukset: (Pf-Prot, Pf-Alb, Pf-Kol, Pf-Trigly, Pf-Laktaat, Pf-LD, Pf-proBNP, Pf-C3, Pf-C4, Pf-RF, -CA15-3 ja Pf-CEA) geelitön Li-hepariiniputki, (Pf-Gluk) verensokeriputki (fluoridisitraatti) 5/3 ml, (Pf-pH) verikaasuruisku

Hematologian tutkimukset: (Pf-Solut sis. Pf-Diffi)  EDTA-putki, myös geelitön Li-hepariiniputki käy

Alihankittavat tutkimukset: (Pf-ACE, Pf-ADA, Pf-LZM ja Pt-Pleur-T) tehdaspuhdas muoviputki

Mikrobiologian tutkimukset: (Pu-BaktVi1) Portagerm®-kuljetusampulli (jos alle 2 h kuljetus näytteenotosta, näyte voidaan lähettää hyvin tulpatussa ruiskussa), (-TbEVi) geelitön Li-hepariiniputki

Patologian tutkimukset: (Pf-Syto) Sytologinen näyteastia, jossa 50% etanolia. (näytettä ja fiksaationestettä 1:1)

Tarkemmat putkikuvaukset: Ammattilaisten ohjekirjan Yleisohjeet > Näytteenottotarvikkeet: Pleuranesteen perustutkimukset

Näyte

Pf-Gluk, Pf-Prot, Pf-Alb, Pf-Kol, Pf-Trigly, Pf-LD, Pf-proBNP, Pf-C3, Pf-C4, Pf-RF, -CA15-3, Pf-CEA, Pf-ACE, Pf-ADA ja PF-LZM: 1 ml (vähintään 0.5 ml) pleuranestettä.

Pf-Laktaat: 1 ml (vähintään 0.5 ml) pleuranestettä. Näyte on kuljetettava kylmässä ja sentrifugoitava mahdollisimman pian.

Pf-pH: näyte otetaan anaerobisesti verikaasuruiskuun ja kuljetetaan kylmässä. Näyte säilyy analysointikelpoisena 1 tunnin ajan.

Pf-Solut sis. Pf-Diffi: 2 – 3 ml pleuranestettä.

Pt-Pleur-T: 3 ml pleuranestettä. Näyte sentrifugoidaan. Lisäksi tarvitaan samanaikainen seeruminäyte 3 ml sekä kliininen kysymyksenasettelu lausuntoa varten.

Pu-BaktVi1: vähintään 1 ml pleuranestettä Portagerm®-kuljetusampulliin, näyte voidaan ottaa tarvittaessa ruiskuun (ks. säilytys ja kuljetusohje).

-TbEVi: vähintään 1 ml pleuranestettä.

Pf-Syto: n. 50 pleuranestettä jonka päälle kaadetaan vähintään näytteen tilavuuden verran 50 % etanolia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

°Kaikki näytteet toimitetaan mahdollisimman pian laboratorioon.

Pf-Gluk, Pf-Prot, Pf-Alb, Pf-Kol, Pf-Trigly, Pf-LD, Pf-proBNP, Pf-C3, Pf-C4, Pf-RF, -CA15-3 ja PF-CEA: näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa 3 vrk.

Pf-Laktaat: kuljetettava kylmässä ja sentrifugoitava laboratoriossa mahdollisimman pian. Sentrifugoitu näyte säilyy useita päiviä jääkaappilämpötilassa.

Pf-pH: kuljetettava kylmässä ja tutkittava 1 tunnin kuluessa, ei saa jäätyä.

Pf-ACE, Pf-ADA ja Pf-LZM: sentrifugoitu näyte säilyy 2-3 vrk jääkaappilämpötilassa, pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Pt-Pleur-T: näytteiden säilytys jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä.

Pf-Solut sis. Pf-Diffi: EDTA-näyte säilyy 2 tuntia huoneenlämmössä tai 24 tuntia +4°C:ssä. Li-hepariiniputkeen otettu näyte säilyy 1-2 tuntia huoneenlämmössä.

Pu-BaktVi1 ja -TbEVi: näytteet säilytetään ja lähetetään jääkaappilämpötilassa. -TbEvi-näyteputki on pakattava yksittäin muovipussiin. Bakteeriviljelynäyte (Pu-BaktVi1) voidaan toimittaa klo 8 – 15 välillä ilmattomassa, hyvin tulpatussa ruiskussa putkipostilla mikrobiologian laboratorioon 2 tunnin sisällä näytteenotosta.

Pf-Syto:  Näytteen päälle kaadetaan sen tilavuuden verran 50 % etanolia. Voidaan lähettää huoneenlämmössä.

Menetelmä

Pf-Gluk, Pf-Kol, Pf-Trigly ja Pf-Laktaat: entsymaattinen
Pf-Prot: fotometrinen (biureettimenetelmä)
Pf-LD: kineettinen, fotometrinen mittaus
Pf-pH: happamuuden (pH) määritys potentiometrisellä elektrodilla 
Pf-Alb, Pf-C3, Pf-C4 ja Pf-RF: immunoturbidometrinen
Pf-proBNP, -CA15-3 ja Pf-CEA: elektrokemiluminesenssi
Pf-Solut: automaattinen solulaskenta tai värjäämättömän näytteen kammiolaskenta
Pf-Diffi: automaattinen solulaskenta tai mikroskooppinen erittely MGG-värjäyksen avulla

Alihankittavat sekä mikrobiologian ja patologian tutkimukset: ks. kyseiset ohjekirjasivut.

Tulos valmiina

Päivystysaikana analysoidaan Pf-Gluk, Pf-Prot, Pf-Alb, Pf-Kol, Pf-Trigly, Pf-Laktaat, Pf-LD, Pf-proBNP, Pf-pH, Pf-C3, Pf-C4, Pf-RF, -CA15-3, Pf-CEA ja Pf-Solut. Pyydettäessä tehdään päivystyksenä värjäys -TbEVi.

Alihankinnoissa (Pf-ACE, Pf-ADA, Pf-LZM ja Pt-Pleur-T) vastausviive on 2 – 5 työpäivää.

Tulkinta

Pleuraneste on transsudaattia, jos neste on syntynyt kapillaarien hydrostaattisen paineen nousun seurauksena tai plasman osmoottisen paineen laskun seurauksena. Eksudaattia syntyy kapillaarivaurion yhteydessä. Pleuraneste on eksudaattia esim. tulehduksissa sekä vamman ja maligniteettien yhteydessä.

  transsudaatti eksudaatti
Pf-Prot < 30 g/l > 30 g/l
Pf-Solut < 1000 x 106/l > 1000 x 106/l
Pf-Prot/S -Prot < 0.5 > 0.5
Pf-LD/P -LD < 0.6 > 0.6
Pf-LD (aikuisilla) < 293 U/l > 293 U/l

Pf-Trigly: Jos ductus thoracicuksen vaurion seurauksena maitiaisnestettä vuotaa keuhkopussiin, syntyneen kylothoraxin voi tunnistaa pleuranesteen triglyseridimäärityksellä (kylomikronit).

Infektio: Erittelylaskennassa (Pf-Diffi) granulosyyttien osuus > 25% viittaa bakteeri-infektioon. Tuberkuloottinen pleuriitti on lymfosyyttivoittoinen. Suurentunut laktaattipitoisuus (Pf-Laktaatti yli 3 mmol/l) viittaa bakteeritulehdukseen. Vähän suurentuneet pitoisuudet voivat olla epäspesifisiä.