Österbotten: Förändringar i verksamhetspunkternas öppethållningstider under julen 2022

Korsholm, Oravais, Vörå och Närpes: Förändringar i tidsbokningar till laboratoriet fr.o.m februari