Laboratorioissa on varauduttu uuteen korona-aaltoon