IT-portfolion hallinnan avulla asiakas- ja liiketoimintalähtöiseen toimintaan

Bioanalyytikosta järjestelmäasiantuntijaksi