Bioanalyytikkokoulutus käynnistyy Savonian ja Fimlabin yhteistyönä

Tiivis oppilaitosyhteistyö luo pohjan uusien fimlabilaisten löytymiselle