Österbotten: Förändringar i verksamhetspunkternas öppethållningstider under julen 2022

Österbotten: Förändringar i verksamhetspunkternas öppethållningstider under sommaren 2022