Koronavirusmuunnosten sekvensointi aloitettu Fimlabissa

Koronadiagnostiikassa siirrytään seuraavalle tasolle