Fimlab on toiminut suolistosyövän seulonnan seulontakeskuksena vuodesta 2019 lähtien ja tarjoaa valmiin ja toimivan suolistosyövän seulonnan kokonaispalvelun. Hoidamme koko primääriseulonnan aina kutsujen lähettämisestä näytteiden analysointiin ja vastauksen postittamiseen saakka. Hyvinvointialueen tehtäväksi jää seulontapositiivisten jatkotutkimusten koordinointi ja niistä raportoiminen Fimlabille.

Prosessin vastuut

 • Syöpärekisteri
  • Koordinoi ja ohjeistaa suolistosyövän seulontaa koko Suomessa.
  • Tekee seulottavien poiminnan Digi- ja väestötietoviraston henkilötietokannasta seulontalaboratoriolta menneen tiedon perusteella.
  • Määrittelee seulontatestin positiivisen rajan.
  • Ohjeistaa kuntia jatkotutkimusten organisoinnissa.
  • Määrittelee seulonnasta raportoitavat tiedot.
  • Kerää seulonnan raportointitiedot seulontalaboratoriolta.
  • Arvioi seulonnan vaikuttavuutta.
   Raportoi seulonnasta kansallisesti.
 • Fimlab (seulontakeskus)
  • Huolehtii seulontakeskuksena primaariseulonnan kokonaispalvelusta.
   • Tilaa seulottavien poiminnan Syöpärekisteriltä.
   • Lähettää kutsun/näytteenottosetin seulottavalle.
    • Kutsuja lähetetään tasaisesti viikoittain vuoden aikana.
   • Ottaa vastaan seulontanäytteet.
   • Analysoi seulontanäytteet ja vastaa analyysin laadusta.
   • Lähettää vastauksen primaariseulonnasta seulotulle.
   • Ilmoittaa kunnan seulontahoitajalle primaariseulonnan positiiviset seulotut.
   • Järjestää raportointityökalun tarvittavien jatkotutkimustietojen ilmoittamiseksi.
   • Kerää raportoitavat tiedot yhteen ja toimittaa raportoinnin Syöpärekisterille.
   • Raportoi kunnalle vuosittain primaariseulonnan toteutumisesta.
  • Ohjeistaa ja tukee kunnan seulontahoitajia jatkotutkimusten raportoinnissa.
 • Seulottava
  • Ottaa seulontanäytteen ohjeen mukaisesti.
  • Liittää esitietolomakkeesta näytteen identifioivan tarran näyteputkeen.
  • Täyttää esitietolomakkeen joko paperilla tai sähköisesti.
  • Palauttaa näytteen näytteenottosetin mukana tulleen palautuskuoren avulla Fimlabiin.
   • Postimaksu maksettu valmiiksi.
   • Voi palauttaa tavalliseen kirjepostilaatikkoon.
  • Osallistuu tarvittaessa kunnan organisoimaan jatkotutkimukseen.
 • Hyvinvointialue/Kunta
  • Nimeää seulontahoitajan.
   • Yhteyshenkilö seulottaviin.
   • Yhteyshenkilö seulontalaboratoriolle seulontaa koskevissa käytännön asioissa.
   • Vastaanottaa seulontalaboratoriolta tiedon seulontapositiivisista.
   • Vastaa seulonnan raportoinnista hoitopalautelomakkeella seulontalaboratorion tarjoamassa järjestelmässä.
   • Yhteystiedot Fimlabin nettisivuilla seulottavien löydettävissä.
  • Vastaa positiivisen seulontatuloksen saaneiden jatkotutkimusten organisoinnista.
   • Ensisijainen jatkotutkimus on kolonoskopia.
  • Raportoi Syöpärekisterin määrittelemät seulonnan jatkotutkimuksiin liittyvät tiedot Fimlabille.