Laboratorioissa on varauduttu uuteen korona-aaltoon

Mielenkiinnosta mikrobeihin