Avgiftsfri distanstestning av klamydia och gonorré från urin eller vagina

Du kan beställa testet om

  • du bor i Tammerfors eller Orivesi eller studerar vid ett gymnasium, en yrkesläroanstalt eller ett vuxenutbildningscentrum i Tammerfors eller Orivesi.
  • du har haft oskyddat sex, men har inga symtom som tyder på en könssjukdom. Om du har symtom, bör du kontakta en hälso- och sjukvårdsenhet
  • det har gått minst fem dagar sedan du hade oskyddat sex.

Om du studerar vid ett universitet eller en yrkeshögskola, betjänas du av SHVS.

Birkalands välfärdsområde ansvarar för undersökningarnas avgifter och registerhållningen.

1. För vem lämpar sig distanstestning?

Om du har symtom som tyder på en könssjukdom, bör du kontakta en hälso- och sjukvårdsenhet. Om du har haft oskyddat sex, men inte har symtom, kan du testa dig på distans. Man kan ta distanstestet hemma och därefter lämna in det per post till laboratoriet för att undersökas. Det ska ha gått minst fem dagar sedan du hade oskyddat sex när du tar provet. OBS! Med distanstestpaketet kan man endast påvisa klamydia- och gonorréinfektioner som konstateras från urinen eller vaginalt, inga andra könssjukdomar kan påvisas. Om du misstänker att du har en könssjukdom som förorsakas av en annan patogen eller en könssjukdom utanför könsorganen, kontakta en hälso- och sjukvårdsenhet. En antibiotikakur kan också påverka testresultaten. Efter en behandlad infektion kan testet visa positivt under fyra veckor.

2. Beställ ett avgiftsfritt distanstestpaket

För att identifiera dig i tjänsten behöver du endera bankkoder eller ett mobilcertifikat. Välj antingen urinprovpaketet eller paketet för vaginalt prov. Vi skickar distanstestpaketet till den adress som du har angett i ett diskret kuvert.

Tjänsten kräver säker identifiering

Fimlab Laboratoriot Oy

Tunnistaudu

3. Gör testet

Ta provet hemma och skicka det till laboratoriet per post.
Läs provtagningsanvisningarna för urinprovet
Läs provtagningsanvisningarna för vaginalt prov

4. Du får testresultaten till Fimlab-mobilappen eller som ett textmeddelande

Vi sparar resultaten i patientdatasystemet som används av Birkalands välfärdsområde och i Kanta-arkivet. Resultaten blir i normala fall klara inom 3–5 vardagar från att provet lämnats in. Vi skickar testresultatet till Fimlab-mobilappen eller som ett textmeddelande.

5. Tolkning av resultaten

Om testresultatet är positivt, bör du kontakta en hälso- och sjukvårdsenhet. Om testresultatet är negativt men du misstänker att du har en könssjukdom som förorsakas av en annan patogen eller en könssjukdom utanför könsorganen, bör du kontakta en hälso- och sjukvårdsenhet.
Läs mer om tolkning av resultaten.