Avgiftsfri distanstestning av klamydia och gonorré från urin

Du kan beställa testet om

  • du bor i Tammerfors eller Orivesi eller studerar vid ett gymnasium, en yrkesläroanstalt eller ett vuxenutbildningscentrum i Tammerfors eller Orivesi.
  • du har haft oskyddat sex, men har inga symtom som tyder på en könssjukdom. Om du har symtom, bör du kontakta en hälso- och sjukvårdsenhet
  • det har gått minst fem dagar sedan du hade oskyddat sex.

Om du studerar vid ett universitet eller en yrkeshögskola, betjänas du av SHVS.

Tammerfors stad ansvarar för undersökningarnas avgifter och registerhållningen.

1. För vem lämpar sig distanstestning?

Om du har symtom som tyder på en könssjukdom, bör du kontakta en hälso- och sjukvårdsenhet. Om du har haft oskyddat sex, men inte har symtom, kan du testa dig på distans. Man kan ta distanstestet hemma och därefter lämna in det per post till laboratoriet för att undersökas. Det ska ha gått minst fem dagar sedan du hade oskyddat sex när du tar provet. OBS! Med distanstestpaketet kan man endast påvisa klamydia- och gonorréinfektioner som konstateras från urinen, inga andra könssjukdomar kan påvisas. Om du misstänker att du har en könssjukdom som förorsakas av en annan patogen eller en könssjukdom utanför könsorganen, kontakta en hälso- och sjukvårdsenhet. En antibiotikakur kan också påverka testresultaten. Efter en behandlad infektion kan testet visa positivt under fyra veckor.

2. Beställ ett avgiftsfritt distanstestpaket

För att identifiera dig i tjänsten behöver du endera bankkoder eller ett mobilcertifikat. Vi skickar distanstestpaketet till den adress som du har angett i ett diskret kuvert.

Tjänsten kräver säker identifiering

Fimlab Laboratoriot Oy

Tunnistaudu

3. Gör testet

Ta provet hemma och skicka det till laboratoriet per post.
Läs provtagningsanvisningarna

4. Du får testresultaten som ett textmeddelande

Vi sparar resultaten i patientdatasystemet som används av Tammerfors och Orivesi stad och i Kanta-arkivet. Resultaten blir i normala fall klara inom 3–5 vardagar från att provet lämnats in. Vi skickar testresultatet i ett anonymt textmeddelande.

5. Tolkning av resultaten

Om testresultatet är positivt, bör du kontakta en hälso- och sjukvårdsenhet. Om testresultatet är negativt men du misstänker att du har en könssjukdom som förorsakas av en annan patogen eller en könssjukdom utanför könsorganen, bör du kontakta en hälso- och sjukvårdsenhet.
Läs mer om tolkning av resultaten.