Tulosta

Tutkimus:
HYYTYMISTEKIJÄ VIII, VASTA-AINEET
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
27.10.2021

1098 • P -FVIIIAb

Hyytymistekijä VIII, vasta-aineet. (Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: Käytä pyyntöä 23086 P-HyyErik ja kirjoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohtaan.)

1098 • P -FVIIIAb

Johdanto

Noin viidesosalle A-hemofiliaa sairastavista potilaista kehittyy F VIII:n hyytymisaktiviteetin neutraloivia vasta-aineita. Vasta-aineet liittyvät yleisimmin vaikeaan A-hemofiliaan. Vasta-aineet syntyvät, kun elimistö reagoi siirrettyyn F VIII:aan kuten vieraaseen proteiiniin, jolloin vaste F VIII -korvaushoidolle häviää. F VIII -vasta-aine voi kehittyä myös hankinnaisena autovasta-aineena potilaalle, joka ei sairasta perinnöllistä A-hemofiliaa.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. 03 311 76535 (Fimlab Tampere 24/7)

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Huono vaste F VIII -korvaushoidolle, F VIII -vasta-ainetason seuranta ja hankinnaisen A-hemofilian epäily.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai Hemostaasitutkimukset-läheteKanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: tilaa 23086 P-HyyErik ja ilmoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohdassa.

Lähetteellä tulee ilmoittaa kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut hyytymistekijäkorvaushoito (myös OctaplasLG ja muut hyytymistä edistävät lääkkeet) ja viimeisimpien annosten ajankohdat sekä mahdollinen antikoagulaatiohoito. Käytössä olevat lääkkeet vaikuttavat määritysmenetelmän valintaan.

Näyteastia

Sitraattiputki (3,2 %)

Näyte

Katso tutkimus 23086 P -HyyErik

Lisätietoa: fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso tutkimus 23086 P -HyyErik 

Lisätietoa: fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

Menetelmä

Tutkittavaa plasmanäytettä inkuboidaan normaaliplasman kanssa, minkä jälkeen mitataan plasmaan jäänyt neutraloitumaton F VIII (Bethesda-menetelmä).

Tulos valmiina

Tutkimusta tehdään kerran viikossa. Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393.

Tulkinta

Lausunto

Virhelähteet

Jos tutkittavan käytössä olevat hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet eivät ole tiedossa, laboratoriossa ei pystytä valitsemaan kyseiseen tilanteeseen sopivaa määritysmenetelmää, mikä voi johtaa virheelliseen tulokseen. Näytteen säilyttäminen tai kuljettaminen kylmässä (<8 °C) ennen näytteen analysointia tai pakastamista voi aiheuttaa virheellisen matalia tuloksia. Noudata Hemostaasinäytteiden Näytteenotto–  ja Käsittely- ja lähetys -ohjeita.

Lisätiedot

Tutkimusta erikseen pyydettäessä tehdään myös P -FVIII ja P -Trombai, jotka laskutetaan erikseen.