Tulosta

Tutkimus:
HYYTYMISTEKIJÄ VIII, VASTA-AINEET

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
24.2.2021

1098 • P -FVIIIAb

Hyytymistekijä VIII, vasta-aineet. (Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: Käytä pyyntöä 3355 P -Vuotot ja kirjoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohtaan.)

Johdanto

Noin viidesosalle A-hemofiliaa sairastavista potilaista kehittyy F VIII:n hyytymisaktiviteetin neutraloivia vasta-aineita. Vasta-aineet liittyvät yleisimmin vaikeaan A-hemofiliaan. Vasta-aineet syntyvät, kun elimistö reagoi siirrettyyn F VIII:aan kuten vieraaseen proteiiniin, jolloin vaste F VIII -korvaushoidolle häviää. F VIII -vasta-aine voi kehittyä myös hankinnaisena autovasta-aineena potilaalle, joka ei sairasta perinnöllistä A-hemofiliaa.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. 03 311 76535 (Fimlab Tampere 24/7)

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Huono vaste F VIII -korvaushoidolle, F VIII -vasta-ainetason seuranta ja hankinnaisen A-hemofilian epäily.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai Hemostaasitutkimukset-lähete.

Tutkimusta erikseen pyydettäessä tehdään myös P -FVIII ja P -Trombai, jotka laskutetaan erikseen.

Lähetteessä tulee ilmoittaa hemofilian hoidossa käytössä oleva valmiste sekä mahdolliset muut hemostaasiin vaikuttavat lääkkeet sekä viimeisimpien annosten ajankohdat. Käytössä olevat lääkkeet vaikuttavat määritysmenetelmän valintaan.

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt pyytävät yksittäiset tutkimukset tilaamalla tutkimuksen 3355 P -Vuotot. Pyydettävä tutkimus tulee ilmoittaa tarkemmin pyynnön lähetekohdassa.

Näyteastia

Sitraattiputki (3,2 %)

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen yksiköissä katso ohje 3355 P -Vuotot. 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen yksiköissä katso ohje 3355 P -Vuotot. 

Menetelmä

Tutkittavaa plasmanäytettä inkuboidaan normaaliplasman kanssa, minkä jälkeen mitataan plasmaan jäänyt neutraloitumaton F VIII (Bethesda-menetelmä).

Tulos valmiina

Tutkimusta tehdään kerran viikossa. Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393.

Tulkinta

Lausunto

Virhelähteet

Jos tutkittavan käytössä olevat hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet eivät ole tiedossa, laboratoriossa ei pystytä valitsemaan kyseiseen tilanteeseen sopivaa määritysmenetelmää, mikä voi johtaa virheelliseen tulokseen.

Näytteen säilyttäminen tai kuljettaminen kylmässä (<8 °C) ennen näytteen analysointia tai pakastamista voi aiheuttaa virheellisen matalia tuloksia. Noudata Hemostaasinäytteiden Näytteenotto–  ja Käsittely- ja lähetys -ohjeita.