Tulosta

Tutkimus:
VEREN SOPIVUUSKOE

Luokitus:
Verikeskus

Käyttöönottopäivä:
17.6.2021

Johdanto

Sopivuuskokeessa tutkitaan, onko potilaan plasmassa kliinisesti merkityksellisiä punasoluvasta-aineita. Sopivuuskoe täydentää veriryhmävasta-aineiden seulontatutkimusta. Sitä ei tarvita veriryhmä ja seulonta -käytännössä. Verikeskus huolehtii sopivuuskokeen tekemisestä tarvittaessa kun veritilauksessa on ilmoitettu tarvittava punasolujen määrä.

Sopivuuskoe tehdään sopivuusnäytteestä, josta verikeskus tarkistaa potilaan veriryhmän sopivuusnäytteestä.

Indikaatiot

Punasolujen siirtoon varautuminen sopivuuskoekäytännössä.

Näyteastia

EDTA-putki (K2) 7/6 ml

Näyte

6/7 ml EDTA-verta.

TAYS ja Päijät-Häme: Näytepyynnön voi tehdä vain punasolutilauksen yhteydessä. Jos osasto ottaa näytteen verikeskuksen pyynnöstä, käytetään arkistotarraa. Tarrassa tulee olla potilaan nimi, henkilötunnus, osasto, näytteenottopäivä ja -aika sekä näytteenottajan nimi.

Kanta-Häme: Kanta-Hämeen alueella tehdään näytepyyntö 2935 B -XKoe. Sopivuuskoe tehdään Xveri-näytteestä tarvittaessa, kun potilaasta on tehty myös punasolutilaus.

Veriryhmän määritys ja sopivuuskoe tehdään aina eri näytteistä, jotka pitää myös ottaa erikseen. Poikkeus, katso Verensiirtotoiminnan yleisohjeet, HÄTÄVERENSIIRROT.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte on tutkimuskelpoinen 5 vrk. Säilytys jääkaapissa.

Menetelmä

Agglutinaatio

Tulos valmiina

Päivystystutkimus. Sopivuuskokeen suoritusta varten on varattava aikaa vähintään 45 min siitä kun näyte on laboratoriossa. Katso hätätapauksissa Verensiirron yleisohjeet.

Tulkinta

Normaalisti veri sopii.

Jos sopivuuskoe on positiivinen, tekee laboratorio jatkotutkimuksena veriryhmävasta-aineiden tunnistuksen.

Lisätiedot

Verta ei tule siirtää ennen kuin mahdolliset jatkotutkimukset on tehty. Poikkeuksena hätätapaukset, katsoVerensiirtotoiminnan yleisohjeet.