Tulosta

Tutkimus:
VEREN SOPIVUUSKOE

Luokitus:
Verikeskus

Päivitetty:
17.2.2023

Johdanto

Sopivuuskokeessa tutkitaan, onko potilaan plasmassa kliinisesti merkityksellisiä punasoluvasta-aineita siirrettäväksi suunniteltuja luovutettuja punasoluja vastaan. Sopivuuskoe täydentää veriryhmävasta-aineiden seulontatutkimusta. Sitä ei tarvita veriryhmä ja seulonta -käytännössä. Verikeskus huolehtii sopivuuskokeen tekemisestä tarvittaessa kun veritilauksessa on ilmoitettu tarvittava punasolujen määrä.

Sopivuuskoe tehdään sopivuusnäytteestä, josta verikeskus tekee aina veriryhmän tarkistuksen.

Indikaatiot

Punasolujen siirtoon varautuminen sopivuuskoekäytännössä.

Näyteastia

EDTA-putki (K2) 7/6 ml

Näyte

6/7 ml EDTA-verta.

Pirkanmaa, Keski-Suomi, Pohjanmaa ja Päijät-Häme: Näytepyynnön voi tehdä vain punasolutilauksen yhteydessä. 

Pirkanmaa ja Keski-Suomi: Jos osasto ottaa näytteen verikeskuksen pyynnöstä, käytetään arkistotarraa. Tarrassa tulee olla potilaan nimi, henkilötunnus, osasto, näytteenottopäivä ja -aika sekä näytteenottajan nimi.

Päijät-Häme: Jos osasto ottaa näytteen verikeskuksen pyynnöstä, tilaa LifeCaresta 0127 varaSPR.

Pohjanmaa: Jos osasto ottaa näytteen verikeskuksen pyynnöstä, tilaa LifeCaresta 23334 B -VrAbTNä.

Kanta-Häme: Kanta-Hämeen alueella tehdään näytepyyntö 2935 B -XKoe. Sopivuuskoe tehdään Xveri-näytteestä tarvittaessa, kun potilaasta on tehty myös punasolutilaus.

Veriryhmän määritys ja sopivuuskoe tehdään aina eri näytteistä, jotka pitää myös ottaa erikseen. Poikkeus, katso Verensiirtotoiminnan yleisohjeet, HÄTÄVERENSIIRROT / Instruktioner för blodtransfusioner, INSTROKTIONER I NÖDFALL

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte on tutkimuskelpoinen 5 vrk. Säilytys jääkaapissa.

Menetelmä

Agglutinaatio

Tulos valmiina

Päivystystutkimus. Sopivuuskokeen suoritusta varten on varattava aikaa vähintään 45 min siitä kun näyte on laboratoriossa. Katso hätätapauksissa Verensiirtotoiminnan yleisohjeet / Instruktioner för blodtransfusioner

Tulkinta

Normaalisti veri sopii.

Jos sopivuuskoe on positiivinen, tekee laboratorio jatkotutkimuksena veriryhmävasta-aineiden tunnistuksen.

Lisätiedot

Verta ei tule siirtää ennen kuin mahdolliset jatkotutkimukset on tehty. Poikkeuksena hätätapaukset, katso Verensiirtotoiminnan yleisohjeet / Instruktioner för blodtransfusioner