Tulosta

Tutkimus:
HYYTYMISTEKIJÄ IX

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Päivitetty:
5.12.2022

1211 • P -FIX

Hyytymistekijä IX. (Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: Käytä pyyntöä 23086 P-HyyErik ja kirjoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohtaan.)

Johdanto

Hyytymistekijä IX on maksan syntetisoima K-vitamiinista riippuvainen hyytymistekijä. B-hemofiliassa F IX:n aktiivisuus on vähäinen tai puuttuu kokonaan.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18
Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)
Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi 
Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Vuototaipumuksen ja pidentyneen APTT:n selvittelyt
B-hemofilian diagnostiikka ja korvaushoidon seuranta

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai Hemostaasitutkimukset-lähete.

Lähetteellä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut hyytymistekijäkorvaushoito (myös OctaplasLG ja muut hyytymistä edistävät lääkkeet) ja mahdollinen antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai F Xa -estäjä). Tietoa tarvitaan laboratoriossa oikean määritysmenetelmän valitsemiseen.

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt pyytävät yksittäiset tutkimukset tilaamalla tutkimuksen 23086 P-HyyErik. Haluttu tutkimus tulee ilmoittaa tarkemmin pyynnön kysymyksenasettelu-kentässä.

Näyteastia

Hukkaputki: lisäaineeton putki 5/4 ml tai hyytymistekijäputki 5/2,7 ml tai 5/2 ml (vastasyntyneillä hyytymistekijäputki 5/1 ml)
Hyytymistekijäputki:
Na-sitraatti 3.2%, 0.109M; 5/2,7 ml (vastasyntyneillä 5/2 ml, keskosilla 5/1 ml)

Näyte

Hukkanäyte: 2 ml verta lisäaineettomaan tai sitraattiputkeen (lapsista 1 ml; ei oteta keskosista)
Varsinainen näyte: sitraattiputkeen merkityn täyttöasteen mukaan (aikuiset 2 x 2,7 ml; lapset 1 x 2,7 ml; vastasyntyneet 2 ml; keskoset 1 ml)

Napasuoninäyte vastasyntyneeltä: 2,7 ml napaverta sitraattiputkeen merkityn täyttöasteen mukaan. Näyte otetaan valuttamalla (ei ruiskuun). Putki on sekoitettava välittömästi näytteenoton jälkeen kääntämällä muutamia kertoja. Jos napasuoninäyte ei onnistu, otetaan näyte lapsesta pienellä neulalla perifeerisestä verestä 1 ml hyytymistekijäputkeen. Pistokohtaa tulee painaa vähintään 10 minuuttia. Hyväkuntoiselta lapselta suoninäytettä ei tarvitse ottaa vielä synnytyssalissa. Napasuoninäytteen lähettämisestä ja tutkimisesta tulee sopia erikseen: Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393; päivystysaikana Fimlab Tampere 24/7 p. 03 311 76536.)

Lisätietoa: fimlab.fi/yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy erottelematta huoneenlämmössä 8 tuntia. Pakkaa näytteet kuljetuksen ajaksi hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen tai muuhun vastaavaan pakkaukseen, joka eristää näytteet lämpötilavaihteluilta.

Jos näytettä ei toimiteta analysoitavaksi 8 tunnin kuluessa, se on sentrifugoitava (2500 g 15 min), plasma eroteltava kolmeen polypropeeniputkeen ja lähetettävä pakastettuna. Jaa lasten plasma niin moneen eppendorf-putkeen kuin näytettä riittää (vähintään 300 μl/putki). Lisätietoa: fimlab.fi/yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje. (Näytteitä voidaan käsitellä ja pakastaa Fimlabin Tampereen, Jyväskylän, Lahden ja Vaasan keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa.)

Menetelmä

Aktiivisuus tutkitaan mittaamalla, miten potilaan plasma lyhentää tunnetun F IX -puutosplasman pitkää hyytymisaikaa.

Tulos valmiina

Tutkimusta tehdään kerran viikossa. Kiireellliset näytteet tutkitaan erikseen sovitusti, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393.

Viiteväli

P -FIX:  82 – 131 % (aikuiset)

Tulkinta

Tuloksesta annetaan lausunto. Vuototaipumus ja pieni F IX -aktiivisuus ainoana poikkeavuutena kahdessa eri näytteessä on diagnostinen B-hemofilialle. Positiivinen sukuanamneesi tukee diagnoosia. Vaikeassa B-hemofiliassa F IX -aktiivisuus on alle 1 % (<0,01 IU/ml).

Virhelähteet

Hepariini ja suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F IX -aktiivisuuden määrityksessä.