Tulosta

Tutkimus:
HYYTYMISTEKIJÄ X

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
23.3.2020

2704 • P -FX

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt käyttävät pyyntöä 3355 P -Vuotot ja laboratorio valitsee tutkimukset esitietojen perusteella.

Johdanto

F X, samoin kuin F V, F II ja F VII, kuuluu ns. ulkoiseen hyytymisjärjestelmään. Sen synteesi maksassa vaatii K-vitamiinista riippuvaisen gammakarboksylaation. Perinnöllinen puutos on harvinainen.

Tiedustelut

 

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

 

Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76535 (Fimlab Tampere 24/7)

 

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Yksittäisen hyytymistekijän vajaus.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete.

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt käyttävät pyyntöä 3355 P -Vuotot ja pyydetty tutkimus merkitään tarkemmin lähetteen kysymyksenasettelukohtaan. Katso tilaaminen ja käsittely-ohjeet P -Vuotot kohdalta.

Potilaan esivalmistelu

Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut hyytymistekijäkorvaushoito (myös OctaplasLG ja muut hyytymistä edistävät lääkkeet) ja mahdollinen antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai F Xa -estäjä).

Näyteastia

Sitraattiputki (3,2 %)

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: katso näytteenotto-ohjeet P -Vuotot kohdalta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

Menetelmä

F X:n aktiivisuus tutkitaan mittaamalla miten potilaan plasma lyhentää tunnetun puutosplasman pitkää hyytymisaikaa.

Tulos valmiina

Vastaus on valmis viikossa näytteen saapumisesta laboratorioon. Tutkimusta tehdään kaksi kertaa viikossa. Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 0444728393.

Viiteväli

73 – 128 % (aikuiset)

Tulkinta

Lausunto

Pienentynyt F X:n aktiivisuus yhdessä pienentyneen F II- ja F VII -tason kanssa viittaa K-vitamiinin puutteeseen (esim. varfariinihoito tai imeytymishäiriö). Kyseisten tekijöiden pienentyneet tasot yhdessä F V:n pienentyneen tason kanssa viittaa maksan synteesihäiriöön tai lisääntyneeseen kulutukseen (äskettäinen vuoto, DIK). F X:n toistetusti pienentynyt taso viittaa perinnöllisen vajauksen mahdollisuuteen.

Virhelähteet

Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaoksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F X -aktiivisuuden määrityksessä.