Tulosta

Tutkimus:
HYYTYMISTEKIJÄ XI

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
4.12.2020

2547 • P -FXI

Hyytymistekijä XI. (Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: Käytä pyyntöä 3355 P -Vuotot ja kirjoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohtaan.)

Johdanto

Hyytymistekijä XI on maksan syntetisoima hyytymistekijä. Perinnöllinen vajaus on hyvin harvinainen.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76535 (Fimlab Tampere 24/7)

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Vuototaipumuksen selvittely, kun tavalliset syyt on poissuljettu. P -Vuotot -tutkimuksen jatkotutkimus, jos APTT pitkä.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete.

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt pyytävät yksittäiset tutkimukset tilaamalla tutkimuksen 3355 P -Vuotot. Pyydettävä tutkimus tulee ilmoittaa tarkemmin pyynnön lähetekohdassa.

Potilaan esivalmistelu

Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut hyytymistekijäkorvaushoito (myös OctaplasLG ja muut hyytymistä edistävät lääkkeet) ja mahdollinen antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai F Xa -estäjä).

Näyteastia

Sitraattiputki (3,2 %)

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

irkanmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen yksiköissä katso ohje 3355 P -Vuotot. 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

irkanmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen yksiköissä katso ohje 3355 P -Vuotot. 

Menetelmä

Aktiivisuus tutkitaan mittaamalla, miten potilaan plasma korjaa tunnetun F XI -puutosplasman pidentynyttä hyytymisaikaa.

Tulos valmiina

Kolmen viikon kuluessa (tutkimusta tehdään kaksi kertaa kuukaudessa). Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472893.

Viiteväli

74 – 128 % (aikuiset)

Tulkinta

Lausunto

Virhelähteet

Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F XI -aktiivisuuden määrityksessä.