Tulosta

Tutkimus:
HYYTYMISTEKIJÄ XI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
27.10.2021

2547 • P -FXI

Hyytymistekijä XI. (Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: Käytä pyyntöä 23086 P-HyyErik ja kirjoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohtaan.)

2547 • P -FXI

Johdanto

Hyytymistekijä XI on maksan syntetisoima hyytymistekijä. Perinnöllinen vajaus on hyvin harvinainen.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76535 (Fimlab Tampere 24/7)

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Vuototaipumuksen selvittely, kun tavalliset syyt on poissuljettu. P -Vuotot -tutkimuksen jatkotutkimus, jos APTT pitkä.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai hemostaasitutkimukset-läheteKanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt pyytävät yksittäiset tutkimukset tilaamalla tutkimuksen 23086 P-HyyErik (haluttu tutkimus tulee ilmoittaa tarkemmin pyynnön lähetekohdassa).

Lähetteellä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut hyytymistekijäkorvaushoito (myös OctaplasLG ja muut hyytymistä edistävät lääkkeet) ja antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai FXa-estäjä).

Näyteastia

Sitraattiputki (3,2 %)

Näyte

Katso tutkimus 23086 P -HyyErik

Lisätietoa: fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso tutkimus 23086 P -HyyErik

Lisätietoa: fimlab.fi  -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

Menetelmä

Aktiivisuus tutkitaan mittaamalla, miten potilaan plasma korjaa tunnetun F XI -puutosplasman pidentynyttä hyytymisaikaa.

Tulos valmiina

Kolmen viikon kuluessa (tutkimusta tehdään kaksi kertaa kuukaudessa). Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472893.

Viiteväli

74 – 128 % (aikuiset)

Tulkinta

Lausunto

Virhelähteet

Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F XI -aktiivisuuden määrityksessä.