Tulosta

Tutkimus:
HYYTYMISTEKIJÄ XI

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Päivitetty:
5.12.2022

2547 • P -FXI

Hyytymistekijä XI. (Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: Tilaa 23086 P-HyyErik ja kirjoita halutut tutkimukset pyynnön lähetekenttään.)

Johdanto

Hyytymistekijä XI on maksan syntetisoima hyytymistekijä. Perinnöllinen vajaus on hyvin harvinainen.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18
Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)
Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi 
Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Vuototaipumuksen selvittely, kun tavalliset syyt on poissuljettu. P -Vuotot -tutkimuksen jatkotutkimus, jos APTT pidentynyt.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai hemostaasitutkimukset-läheteKanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt:  tilaa 23086 P-HyyErik ja ilmoita halutut tutkimukset pyynnön lähetekohdassa.

Lähetteellä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut hyytymistekijäkorvaushoito (myös OctaplasLG ja muut hyytymistä edistävät lääkkeet) ja antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai FXa-estäjä).

Näyteastia

Hukkaputki: lisäaineeton putki 5/4 ml tai hyytymistekijäputki 5/2,7 ml
Hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109 M): 5/2,7 ml tai vastaava putki

Näyte

Hukkanäyte: 2 ml verta lisäaineettomaan tai sitraattiputkeen
Varsinainen näyte: sitraattiputkeen merkityn täyttöasteen mukaan

Lisätietoa: fimlab.fi/yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy erottelematta huoneenlämmössä 8 tuntia. Pakkaa näytteet kuljetuksen ajaksi hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen tai muuhun vastaavaan pakkaukseen, joka eristää näytteet lämpötilavaihteluilta.

Jos näytettä ei toimiteta analysoitavaksi 8 tunnin kuluessa, se on sentrifugoitava (2500 g 15 min), plasma eroteltava kahteen polypropeeniputkeen ja lähetettävä pakastettuna. Lisätietoa: fimlab.fi/yleisohjeet -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje. (Näytteitä voidaan käsitellä ja pakastaa Fimlabin Tampereen, Jyväskylän, Lahden ja Vaasan keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa.)

Menetelmä

Aktiivisuus tutkitaan mittaamalla, miten potilaan plasma korjaa tunnetun F XI -puutosplasman pidentynyttä hyytymisaikaa.

Tulos valmiina

Kolmen viikon kuluessa (tutkimusta tehdään kaksi kertaa kuukaudessa). Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472893.

Viiteväli

74 – 128 % (aikuiset)

Tulkinta

Lausunto

Virhelähteet

Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F XI -aktiivisuuden määrityksessä.