Tulosta

Tutkimus:
HYYTYMISTEKIJÄ XII
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
27.10.2021

1509 • P -FXII

Hyytymistekijä XII. (Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: Käytä pyyntöä 23086 P-HyyErik ja kirjoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohtaan.)

1509 • P -FXII

Johdanto

Hyytymistekijä XII liittyy hyytymistapahtuman ns. kontaktiaktivaation käynnistymiseen. Kontaktiaktivaatio voidaan korvata elimistön muilla aktivaatiomekanismeilla eikä täydellinen F XII -puutos aiheuta vuototaipumusta. Koeputkessa kontaktiaktivaation puuttuminen aiheuttaa erittäin pitkän hyytymisajan esim. APTT-mittauksessa.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

 

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Selittämättömästä syystä pidentynyt APT-aika.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai hemostaasitutkimukset-läheteKanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt pyytävät yksittäiset tutkimukset tilaamalla tutkimuksen 23086 P-HyyErik (haluttu tutkimus tulee ilmoittaa tarkemmin pyynnön lähetekohdassa).

Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut hyytymistekijäkorvaushoito (myös OctaplasLG ja muut hyytymistä edistävät lääkkeet) ja antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai F Xa -estäjä).

Näyteastia

Sitraattiputki (3,2 %)

Näyte

Katso tutkimus 23086 P -HyyErik.

Lisätietoa: fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso tutkimus 23086 P -HyyErik.

Lisätietoa: fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

Menetelmä

F XII-aktiivisuus tutkitaan mittaamalla miten potilaan plasma lyhentää tunnetun puutosplasman pitkää hyytymisaikaa.

Tulos valmiina

Tutkimusta tehdään kaksi kertaa kuukaudessa. Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393.

Viiteväli

52 – 142 % (aikuiset)

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto. F XII -vajaus voi olla hankinnainen (esim. autovasta-aine) tai periytyvä. Perinnöllisessä F XII -puutoksessa APT-aika on hyvin pitkä ja F XII -aktiivisuus on alle 2 %. Puutospotilaan sisarukset kannattaa tutkia, jotta löydettäisiin puutoksen suhteen homotsygoottiset henkilöt. Kiireellisissä tilanteissa otettu APTT-määritys voi aiheuttaa ongelmia, mikäli APT-ajan pitenemisen syy ei ole etukäteen tiedossa. Ensimmäisen asteen sukulaisten seulontaan voi käyttää APT-aikaa.

Virhelähteet

Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F XII -aktiivisuuden määrityksessä.