Tulosta

Tutkimus:
HYYTYMISTEKIJÄ XIII
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
27.10.2021

4411 • P -FXIII

Hyytymistekijä XIII. (Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: Käytä pyyntöä 23086 P-HyyErik ja kirjoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohtaan.)

4411 • P -FXIII

Johdanto

Hyytymistekijä XIII on maksan syntetisoima transglutaminaasi. Sen vaikutuksesta muodostuu ristisidoksia fibriinisäikeiden välille, mikä vahvistaa hyytymää. Homotsygoottinen F XIII:n puutos aiheuttaa hemofilian kaltaisen taudinkuvan. Vastasyntyneen napaverenvuoto on F XIII -puutokselle ominainen ensioire. Heterotsygootit ovat yleensä oireettomia. F XIII ei vaikuta hyytymisaikoihin eikä puutos tule esiin esim. APT- tai tromboplastiiniaikatesteillä.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76535 (Fimlab Tampere 24/7)

 

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

 

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Vuototaipumuksen selvittely, F XIII -korvaushoidon seuranta, Henoch-Schönleinin purpuran seuranta

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai hemostaasitutkimukset-läheteKanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt pyytävät yksittäiset tutkimukset tilaamalla tutkimuksen 23086 P-HyyErik (haluttu tutkimus tulee ilmoittaa tarkemmin pyynnön lähetekohdassa).

Lähetteellä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut hyytymistekijäkorvaushoito (myös OctaplasLG ja muut hyytymistä edistävät lääkkeet) ja antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai FXa-estäjä).

Näyteastia

Sitraattiputki (3,2 %)

Näyte

Katso tutkimus 23086 P -HyyErik

Lisätietoa: fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso tutkimus 23086 P -HyyErik

Lisätietoa: fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

Menetelmä

F XIII aktivoidaan trombiinilla ja hyytymän muodostuminen estetään synteettisellä peptidillä. Aktivoitunut F XIII katalysoi reaktiota, jossa spesifinen substraatti sitoutuu glysiiniesteriin. Vapautunut ammoniakki määritetään fotometrisesti.

Tulos valmiina

Tutkimusta tehdään kaksi kertaa viikossa. Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393.

Viiteväli

64 – 154 % (aikuiset)

Tulkinta

Tuloksesta annetaan lausunto. Perinnöllistä F XIII -puutosta sairastavan henkilön F XIII -aktiivisuus on hyvin matala. Hankinnaista vajausta todetaan esim. suuren vuodon, DIK:n ja tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä.

Virhelähteet

Viitearvoja selvästi matalampi tai korkeampi fibrinogeenitaso voi aiheuttaa virheellisen FXIII-aktiivisuustuloksen. Veren korkea ammoniumpitoisuus voi aiheuttaa virheellisen korkean FXIII-aktiivisuustuloksen. Suorat trombiininestäjät (esim. dabigatraani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen FXIII-aktiivisuusmäärityksessä.