Tulosta

Tutkimus:
HYYTYMISTEKIJÄ XIII

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
23.3.2020

4411 • P -FXIII

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt käyttävät pyyntöä 3355 P -Vuotot ja laboratorio valitsee tutkimukset esitietojen perusteella.

Johdanto

Hyytymistekijä XIII on maksan syntetisoima transglutaminaasi. Sen vaikutuksesta muodostuu ristisidoksia fibriinisäikeiden välille, mikä vahvistaa hyytymää. Homotsygoottinen F XIII:n puutos aiheuttaa hemofilian kaltaisen taudinkuvan. Vastasyntyneen napaverenvuoto on F XIII -puutokselle ominainen ensioire. Heterotsygootit ovat yleensä oireettomia. F XIII ei vaikuta hyytymisaikoihin eikä puutos tule esiin esim. APT- tai tromboplastiiniaikatesteillä.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76535 (Fimlab Tampere 24/7)

 

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

 

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Vuototaipumuksen selvittely, F XIII -korvaushoidon seuranta, Henoch-Schönleinin purpuran seuranta

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete.

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt käyttävät pyyntöä 3355 P -Vuotot ja pyydetty tutkimus merkitään tarkemmin lähetteen kysymyksenasettelukohtaan. Katso tilaaminen ja käsittely-ohjeet P -Vuotot kohdalta

Potilaan esivalmistelu

Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut hyytymistekijäkorvaushoito (myös OctaplasLG ja muut hyytymistä edistävät lääkkeet) ja mahdollinen antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai F Xa -estäjä).

Näyteastia

Sitraattiputki (3,2 %)

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: Katso näytteenotto-ohjeet P -Vuotot kohdalta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

Menetelmä

F XIII aktivoidaan trombiinilla ja hyytymän muodostuminen estetään synteettisellä peptidillä. Aktivoitunut F XIII katalysoi reaktiota, jossa spesifinen substraatti sitoutuu glysiiniesteriin. Vapautunut ammoniakki määritetään fotometrisesti.

Tulos valmiina

Tutkimusta tehdään kaksi kertaa viikossa. Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393.

Viiteväli

64 – 154 % (aikuiset)

Tulkinta

Lausunto

Perinnöllistä F XIII -puutosta sairastavan henkilön F XIII -aktiivisuus on hyvin pieni. Hankinnaista vajausta todetaan esim. suuren vuodon, DIK:n ja tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä.

Virhelähteet

Viitearvoja selvästi matalampi tai korkeampi fibrinogeenitaso voi aiheuttaa virheellisen F XIII -aktiivisuusmääritystuloksen. Veren korkea ammoniumpitoisuus voi aiheuttaa virheellisen korkean F XIII -aktiivisuusmääritystuloksen. Suorat trombiininestäjät (esim. dabigatraani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F XIII -aktiivisuuden määrityksessä.