Tulosta

Tutkimus:
HYYTYMISTEKIJÄ XIII

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Päivitetty:
5.12.2022

4411 • P -FXIII

Hyytymistekijä XIII. (Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: Käytä pyyntöä 23086 P-HyyErik ja kirjoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohtaan.)

Johdanto

Hyytymistekijä XIII on maksan syntetisoima transglutaminaasi. Sen vaikutuksesta muodostuu ristisidoksia fibriinisäikeiden välille, mikä vahvistaa hyytymää. Homotsygoottinen F XIII:n puutos aiheuttaa hemofilian kaltaisen taudinkuvan. Vastasyntyneen napaverenvuoto on F XIII -puutokselle ominainen ensioire. Heterotsygootit ovat yleensä oireettomia. FXIII-puutos ei tule esiin esim. APTT-, TT- eikä INR-tutkimuksissa.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18
Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)
Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi 
Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Vuototaipumuksen selvittely, F XIII -korvaushoidon seuranta, Henoch-Schönleinin purpuran seuranta

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai hemostaasitutkimukset-läheteKanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: käytä pyyntöä 23086 P-HyyErik ja ilmoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohdassa.

Lähetteellä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut hyytymistekijäkorvaushoito (myös OctaplasLG ja muut hyytymistä edistävät lääkkeet) ja antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai FXa-estäjä).

Näyteastia

Hukkaputki: lisäaineeton putki 5/4 ml tai hyytymistekijäputki 5/2,7 ml
Hyytymistekijäputki: Na-sitraatti 3.2%, 0.109M; 5/2,7 ml tai vastaava putkikoko

Näyte

Hukkanäyte: 2 ml verta lisäaineettomaan tai sitraattiputkeen
Varsinainen näyte: 
sitraattiputkeen merkityn täyttöasteen mukaan

Lisätietoa: fimlab.fi/yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy erottelematta huoneenlämmössä 8 tuntia. Pakkaa näytteet kuljetuksen ajaksi hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen tai muuhun vastaavaan pakkaukseen, joka eristää näytteet lämpötilavaihteluilta.

Jos näytettä ei toimiteta analysoitavaksi 8 tunnin kuluessa, se on sentrifugoitava (2500 g 15 min), plasma eroteltava kahteen polypropeeniputkeen ja lähetettävä pakastettuna. Lisätietoa: fimlab.fi/yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje. (Näytteitä voidaan käsitellä ja pakastaa Fimlabin Tampereen, Jyväskylän, Lahden ja Vaasan keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa.)

Menetelmä

F XIII aktivoidaan trombiinilla ja hyytymän muodostuminen estetään synteettisellä peptidillä. Aktivoitunut F XIII katalysoi reaktiota, jossa spesifinen substraatti sitoutuu glysiiniesteriin. Vapautunut ammoniakki määritetään fotometrisesti.

Tulos valmiina

Tutkimusta tehdään kaksi kertaa viikossa. Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393.

Viiteväli

64 – 154 % (aikuiset)

Tulkinta

Tuloksesta annetaan lausunto. Perinnöllistä F XIII -puutosta sairastavan henkilön F XIII -aktiivisuus on hyvin matala. Hankinnaista vajausta todetaan esim. suuren vuodon, DIK:n ja tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä.

Virhelähteet

Viitearvoja selvästi matalampi tai korkeampi fibrinogeenitaso voi aiheuttaa virheellisen FXIII-aktiivisuustuloksen. Veren korkea ammoniumpitoisuus voi aiheuttaa virheellisen korkean FXIII-aktiivisuustuloksen. Suorat trombiininestäjät (esim. dabigatraani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen FXIII-aktiivisuusmäärityksessä.