Tulosta

Tutkimus:
VON WILLEBRAND -TEKIJÄ
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Päivitetty:
22.3.2023

6334 • P -vWF-Akt

von Willebrand -tekijä, aktiivisuus (GP1b sitoutuminen). Vuototaipumuksen selvittely -tutkimuksen osatutkimus. (Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: Käytä pyyntöä 23086 P-HyyErik ja kirjoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohtaan.)

4031 • P -vWF-Ag

von Willebrand-tekijä, antigeeni. (Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: Käytä pyyntöä 23086 P-HyyErik ja kirjoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohtaan.)

6073 • P -vWFCB

von Willebrand -tekijä, kollageeniin sitoutuminen. (Käytä pyyntöä 23086 P -HyyErik ja kirjoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohtaan.)

4262 • P -vWF-Ty

von Willebrand-tekijä, multimeerit. (Käytä pyyntöä 23086 P -HyyErik ja kirjoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohtaan.)

1959 • P -vWF2N

von Willebrand-tekijä, F VIII sitomiskyky. (Käytä pyyntöä 23086 P -HyyErik ja kirjoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohtaan.)

Johdanto

Von Willebrand -tekijä on multimeerinen glykoproteiini, joka toimii hyytymistekijä VIII:n kantajamolekyylinä ja välittää trombosyyttien adheesiota endoteelisolukon alta paljastuneeseen verisuonen seinämään. Von Willebrand -tekijän määrä plasmassa lisääntyy iän myötä, raskauden aikana, akuutin faasin reaktioissa ja laajoissa endoteelisoluvaurioissa. VW-tekijän matalin perustaso saadaan varmimmin mitattua, kun akuutin faasin reaktion aiheuttavista tilanteista on kulunut vähintään kolme viikkoa ja raskauden päättymisestä vähintään kolme kuukautta.

Von Willebrandin taudissa von Willebrand -tekijän määrä voi olla alentunut ja/tai tekijä voi olla rakenteellisesti poikkeava. Von Willebrandin tautia on kolmea päätyyppiä. Tavallisin muoto on tyyppi 1, jossa von Willebrand -tekijää on normaalia vähemmän. Tyyppi 2:ssa (useita alaryhmiä) von Willebrand -tekijä on laadullisesti poikkeavaa. Tyyppi 3:ssa von Willebrand -tekijän synteesi puuttuu, minkä vuoksi myös hyytymistekijä VIII on kantajaproteiininsa puutoksen johdosta vahvasti alentunut.

Von Willebrandin taudin diagnoosi voidaan tehdä, jos potilaalla on poikkeava vuototaipumus ja selvästi pienentynyt von Willebrand -tekijän aktiivisuus kahdessa eri näytteessä. Diagnoosia tukee positiivinen sukuanamneesi. Von Willebrand -tekijä on akuutin faasin proteiini, joten lievässä von Willebrandin taudissa sen aktiivisuus voi olla ajoittain normaalikin. Mikäli tutkimusten tulokset viittaavat von Willebrandin tautiin, tutkitaan lisäksi von Willebrand -tekijän pitoisuus (P -von Willebrand -tekijä, antigeeni). Jos von Willebrand -tekijän aktiivisuus on kontrollinäytteessäkin normaalia pienempi, tehdään diagnostisia lisätutkimuksia (von Willebrand -tekijän pitoisuus, kyky sitoutua kollageeniin ja multimeerijakauma (P -von Willebrand -tekijä, multimeerit) taudin tyypin selvittämiseksi.

Tyypin 2 taudissa on usein suositeltavaa tehdä von Willebrandin taudin tarkempi alatyypitys. Tyypin 2B taudinkuvaan kuuluu vaihteleva-asteinen trombosytopenia. DDAVP (Octostim®) on vasta-aiheinen 2B-tyypin von Willebrandin taudissa sen käyttöön liittyvän vaikean trombosytopenian vuoksi. Mikäli on epäily tyypin 2B von Willebrandin taudista, tilaa 3125 B-TromFu (ks. ohjekirja).

Tyypin 2 von Willebrandin taudissa voidaan tehdä erillinen geneettinen jatkotutkimus (B -vWD2-D) alatyyppien (2A, 2B, 2M ja 2N) tunnettujen mutaatioiden selvittämiseksi (katso erillinen ohjekirjan sivu).

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18
Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)
Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi 
Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

P -vWF-Akt: Vuototaipumuksen selvittely, von Willebrandin taudin diagnostiikka, von Willebrand -tekijän korvaushoidon seuranta.

P -vWF-Ag: von Willebrandin taudin diagnostiikka

P -vWF-Ty (Lisäksi tehdään ja laskutetaan P -vWF-Ag): von Willebrandin taudin diagnostiikka.

P -vWF2N: von Willebrandin taudin alatyypitys, kun F VIII -aktiivisuus on selvästi pienempi kuin von Willebrand -tekijän aktiivisuus (vWF-Akt). Lievän A-hemofilian ja 2N-tyypin von Willebrandin taudin erotusdiagnostiikka. 

Mikäli kliinisesti on epäily tyypin 2B von Willebrandin taudista, suositellaan tarv. 3125 B-TromFu -tutkimusta (ks. ohjekirja).

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete. Osa vW-tutkimuksista ei ole tilattavissa suoraan ko. tutkimusnumeroilla sähköisten järjestelmien kautta: käytä tällöin 23086 P -HyyErik -pyyntöä ja ilmoita halutut tutkimukset kysymyksenasettelukentässä.

P -vWF-Akt: Tutkimus kuuluu osatutkimuksena tutkimuspakettiin 3355 P -Vuotot (Vuototaipumuksen selvittely). Huom! tutkimus voidaan tehdä päivystyksenä Tampereella käyttäen pyyntöä 16334 P -vWFpaiv (ks. erillinen ohjekirjan sivu).

Potilaan esivalmistelu

Diagnostiset näytteet kannattaa ottaa vasta, kun akuutin faasin reaktion aiheuttamista tilanteista (esim. akuutti infektio, leikkaus, suuri vuoto) on kulunut vähintään 3 viikkoa, raskauden päättymisestä vähintään 3 kk.

Näyteastia

Hukkaputki: lisäaineeton putki 5/4 ml tai hyytymistekijäputki 5/2,7 ml
Hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109M) 5/2,7 ml tai vastaava putkikoko

Näyte

Hukkanäyte: 2 ml verta lisäaineettomaan tai sitraattiputkeen
Varsinainen näyte:
 sitraattiputkeen merkityn täyttöasteen mukaan

Lisätietoa: fimlab.fi/yleisohjeet -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy erottelematta huoneenlämmössä 8 tuntia. Pakkaa näytteet kuljetuksen ajaksi hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen tai muuhun vastaavaan pakkaukseen, joka eristää näytteet lämpötilavaihteluilta.

Jos näytettä ei toimiteta analysoitavaksi 8 tunnin kuluessa, se on sentrifugoitava (2500 g 15 min), plasma eroteltava kahteen polypropeeniputkeen ja lähetettävä pakastettuna. Lisätietoa: fimlab.fi/yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje. (Näytteitä voidaan käsitellä ja pakastaa Fimlabin Tampereen, Jyväskylän, Lahden ja Vaasan keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa.)

Menetelmä

P -vWF-Akt: von Willebrand -tekijä sitoutuu lateksipartikkeliin kiinnitettyyn trombosyytin rekombinantti-GPIb-reseptoriproteiiniin aiheuttaen agglutinaation, jota mitataan turbidimetrisesti. 
P -vWF-Ag: Immunoturbidimetrinen  
P -vWFCB: ELISA
P -vWF-Ty: Agaroosigeelielektroforeesin jälkeen von Willebrand -tekijän multimeerit siirretään nitroselluloosakalvolle ja osoitetaan vasta-aineen avulla. 
P -vWF2N: ELISA

Tulos valmiina

P -vWF-Akt: 1 viikko. Erikseen sovittaessa tehdään kiireellisenä. 
P -vWF-Ag: 2 viikkoa  
P -vWFCB: 1-2 kuukautta
P -vWF-Ty: 2-3 kuukautta 
P -vWF2N: 6 kuukautta

Viiteväli

P -vWF-Akt: 49 – 205 % 
P -vWF-Ag: 51 – 162 %  
P -vWFCB: 49 – 175%
P -vWF-Ty: Lausunto
P -vWF2N: Lausunto

Tulkinta

Lausunto

Virhelähteet

Näytteen säilyttäminen tai kuljettaminen kylmässä (alle 8 °C) ennen näytteen analysointia tai käsittelyä ja pakastamista voi aiheuttaa virheellisen matalia tuloksia von Willebrand -tekijän määrityksissä. Noudata Hemostaasinäytteiden Näytteenotto–  ja Käsittely- ja lähetys -ohjeita.