Tulosta

Tutkimus:
VUOTOTAIPUMUKSEN SELVITTELY (KÄYTÖSSÄ PIRKANMAAN, KANTA-HÄMEEN, KESKI-SUOMEN, POHJANMAAN JA PÄIJÄT-HÄMEEN HOITOYKSIKÖISSÄ)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
15.12.2021

3355 • P -Vuotot

Ao. tutkimukset ovat osatutkimuksia eikä niitä voi pyytää erikseen.

11731 • P -TT-SPA

Tromboplastiiniaika

4520 • P -TT-INR

Tromboplastiiniaika, INR-tulostus

12783 • P -APTaika

Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen

1399 • P -Fibr

Fibrinogeeni

2542 • P -FII

Protrombiini

2500 • P -FV

Hyytymistekijä V

2506 • P -FVII

Hyytymistekijä VII

1097 • P -FVIII

Hyytymistekijä VIII

2704 • P -FX

Hyytymistekijä X

4411 • P -FXIII

Hyytymistekijä XIII

6334 • P -vWF-Akt

von Willebrand -tekijä, aktiivisuus (GP1b sitoutuminen).

3355 • P -Vuotot

Johdanto

Vuototaipumus voi olla perinnöllinen tai hankinnainen ja sen taustalla voi olla verisuoni-, trombosyytti- ja/tai hyytymistekijäperäinen häiriö. Pitkään kestäneen vuototaipumuksen syyn alustavaan selvittämiseen tulee pyrkiä anamneesin, kliinisen tutkimuksen ja hemostaasin seulontakokeiden (trombosyyttien lukumäärä, APTT, TT) avulla. Jos vuoto-oireisella potilaalla todetaan trombosytopenia, erotusdiagnostiikka suunnataan sen selvittelyyn.

Normaali APTT ja tromboplastiiniaikatulos (TT) sulkevat pois vaikean hyytymistekijävajauksen, mutta eivät lievää vajausta testien epäherkkyyden takia. Hyytymistekijä XIII -vajaus ei tule esiin seulontakokeissa.

Pojilta (alle 20 v.) tutkitaan tutkimuspakettiin kuuluvien tutkimusten lisäksi hyytymistekijä IX. Vuototaipumustutkimusta täydennetään tarvittaessa lisätutkimuksilla (esim. F XI, F XII, trombiiniaika), jotka laskutetaan erikseen.

Huom! Päivystyksellisesti on lisäksi saatavissa seuraavat Tampereen keskuslaboratoriossa tehtävät hyytymistekijätutkimukset: 12500 P -FVpaiv, 16244 P -F8paiv, 16334 P -vWFpaiv (ks. ohjekirjan erilliset sivut).

Tiedustelut

Pääkaupunkiseudun Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna arkisin 8 – 18

Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat: p. 03 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi.

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Poikkeava vuototaipumus (Ks. Vuotokyselylomake ja Vuotokyselylomakkeen pisteytys)

Epäily perinnöllisestä vuototaipumuksesta

(Kun halutaan tutkia yksittäisiä osatutkimuksia (esim. poikkeavien tulosten kontrollointi, suvussa diagnosoidun poikkeavuuden selvitykset, korvaushoidon seuranta), käytetään tutkimuspyyntöä 23086 P -HyyErik ja halutut tutkimukset kirjataan Kysymyksenasettelu-kenttään.)

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete. Lähetteellä pyydetään ilmoittamaan tarvittavat esitiedot (esim. vuoto-oireet, hyytymiseen vaikuttava lääkitys, viimeisimmän annoksen ajankohta, viimeisin vuotoepisodi, tulevan toimenpiteen pvm, raskaus, lähisuvussa todettu vuototaipumus). Ajankohtaiset esitiedot ovat tärkeitä tulosten oikean tulkinnan takaamiseksi.

P -Vuotot -pyyntöä käytetään, kun halutaan tehdä Vuototaipumuksen selvittely -paketti. (Yksittäiset osatutkimukset pyynnöllä 23086 P -HyyErik: tilattavat tutkimukset kirjataan lähetteen Kysymyksenasettelu-kenttään.)

Näytteitä pyritään ottamaan vain tietyissä näytteenottopisteissä ja tiettyyn aikaan (katso fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet -> HEMOSTAASI- JA TROMBOSYYTTILABORATORION NÄYTTEIDEN OTTAMINEN FIMLABIN OMISSA NÄYTTEENOTTOPISTEISSÄ. TAYS:ssa sekä Keski-Suomen, Päijät-Hämeen ja Vaasan keskussairaaloissa näytteitä otetaan tarvittaessa ympäri vuorokauden. Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikössä päivystysnäytteitä otetaan vain erikseen sovittaessa.

Kiireellisten näytteiden tutkimisesta pitää sopia erikseen hemostaasilaboratorion kanssa p. 044 472 8393. Lisäksi hoitoyksikön on sovittava myös päivystysnäytteiden lähettämisestä:

  • Hämeenlinna: Kanta-Hämeen keskussairaalan laboratorio p. 03 629 2256 (päivystysaikana p. 03 629 2016)
  • Jyväskylä: Keski-Suomen keskussairaalan laboratorio, p. 03 311 77800. Näytteen kuljetuksesta taksilla Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorioon tulee saada laboratorioylilääkärin lupa.
  • Lahti: näytteiden lajittelu ja lähetys, p. (044 440) 6123
  • Tampere: FM4, Lähtevät näytteet ma-pe 8 – 15 p. 03 311 76487 ja muina aikoina p. 03 311 76536
  • Vaasa: lähtevät näytteet ma-pe 8-15 p. 06 213 2523 ja muina aikoina p. 06 213 2520

Potilaan esivalmistelu

Mikäli kyseessä on kiireetön tutkimus, suositellaan näytettä otettavaksi rauhallisessa vaiheessa, kun akuutin faasin reaktion aiheuttavista tilanteista on >3 viikkoa (esim. vuoto, leikkaus, infektio) ja mahdollisesta raskaudesta >3-6 kk.

Antikoagulaatiohoito voi vaikuttaa tuloksiin. Lähetteellä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai FXa-estäjä) sekä sen mahdollinen päättymispäivä. Myös näytteenoton yhteydessä olisi hyvä vielä varmistaa, onko potilaalla ollut antikoagulaatiohoitoa 1 kk sisällä ennen näytteenottoa ja välittää tieto tutkivaan laboratorioon.

Paastonäytettä ei tarvita, mutta potilaan tulisi välttää raskaita ja/tai rasvaisia aterioita 8-12 h ennen näytteenottoa. Tupakointia ja ruumiillista rasitusta tulisi välttää ennen näytteenottoa (raskasta ruumiillista rasitusta ainakin 24 h ennen näytteenottoa). Potilaan tulisi odottaa istuen ainakin 10-15 min ennen näytteenottoa.

Näyteastia

Hukkaputki: lisäaineeton putki tai hyytymistekijäputki; 5/4 ml tai 5/2,7 ml tai 5/2 ml (vastasyntyneillä hyytymistekijäputki 5/1 ml)

Hyytymistekijäputki: Na-sitraatti 3.2%, 0.109M; 10/9 ml (lapsilla 5/2,7 ml, vastasyntyneillä 5/2 ml, keskosilla 5/1 ml)

Näyte

 1) Hukkaputki: 

   Aikuiset 5/4 ml tai 5/2,7 ml tai 5/2 ml
   Lapset 5/2 ml
   Vastasyntyneet  5/1 ml
   Keskoset Ei hukkaputkea

2) Hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109M):

   Aikuiset 2 x 10/9 ml
   Lapset 2 x 5/2,7 ml
   Vastasyntyneet  1 x 5/2 ml
   Keskoset 1 x 5/1 ml; tutkimukset sovitaan tapauskohtaisesti

Kirjaa ylös, jos näytteenottoon on liittynyt näytteenotto-ohjeesta poikkeavia tapahtumia. Toimita tiedot Hemostaasilaboratorioon näytteen mukana, jotta ne voidaan huomioida tutkimustulosten arvioinnissa.

(Katso tarvittaessa tarkemmin: fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.)

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Huom! Näytettä ei saa säilyttää kylmässä (<8 °C, jääkaappi, jäävesi) eikä kuumassa (lämpökaappi tms.)!

PIRKANMAA

Pakkaa näytteet hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen, johon lisätään neljä esijäähdytettyä (-20 °C) hemostaasinäytteille tarkoitettua punnittua (40 g) kylmävaraajaa (kts. kuvat alla). Kuljetuspakkaus säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä. Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 8 tunnin kuluessa näytteenotosta (käsittely ja pakastus Fimlabin Tampereen tai Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa).

KESKI-SUOMI, KANTA-HÄME, PÄIJÄT-HÄME, POHJANMAA

Jos näytteitä ei pystytä käsittelemään ja pakastamaan 4 tunnin kuluessa näytteenotosta, säilytä näytteitä huoneenlämmössä korkeintaan noin 1 h ennen niiden pakkaamista hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen, johon lisätään neljä esijäähdytettyä kylmävaraajaa (kts. kuvat alla). Kuljetuspakkaus säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä. Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 8 tunnin kuluessa näytteenotosta. 

TAI

Säilytä ja lähetä näytteet huoneenlämmössä (Huom! Näytteiden lämpötila ei saa laskea kuljetuksenkaan aikana alle 8 °C). Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 4 tunnin kuluessa näytteenotosta.

(Näytteitä voidaan käsitellä ja pakastaa Fimlabin Tampereen, Jyväskylän, Lahden ja Vaasan keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa.)

Kuva_Näytekuljetuslaatikko_1   Kuva_Näytekuljetuslaatikko_2

Hemostaasinäytteiden kuljetuslaatikko, johon laitetaan 4 esijäähdytettyä (-20 °C) hemostaasinäytteille tarkoitettua 40 g painoista kylmävaraajaa.

(Katso tarvittaessa tarkemmin fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje)

Menetelmä

Katso yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina

Vastaus on valmis viikossa näytteen saapumisesta Hemostaasilaboratorioon. Kiireelliset näytteet tutkitaan sovittaessa erikseen (Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393).

Viiteväli

Katso yksittäiset tutkimukset.

Tulkinta

Lausunto (katso myös yksittäiset tutkimukset). Antikoagulaatiohoito voi vaikuttaa tuloksiin. K-vitamiinista riippuvaisten hyytymistekijöiden (F II, F VII, F IX, F X) tasot laskevat varfariinihoidon vaikutuksesta. Hepariini voi aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F VIII:n ja F IX:n aktiivisuusmäärityksissä. Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalia tuloksia yksittäisten hyytymistekijöiden määrityksissä (ks. tarkemmin yksittäiset tutkimukset). Useiden hyytymistekijöiden tasot nousevat raskauden aikana, joten raskaus voi peittää lievän vuototaudin laboratoriolöydökset. Vuototaipumuksen diagnostiikkaan on mahdollista palata 3 kuukauden kuluttua raskauden päättymisestä. 

Normaali löydös Vuototaipumuksen selvittely -tutkimuksessa ei sulje pois muusta syystä johtuvaa vuototaipumusta (esim. trombosytopenia, trombosyyttien toimintahäiriö tai verisuonten ja sidekudoksen poikkeavuudet).

Virhelähteet

Tulosten tulkinta voi olla virheellinen, jos lähetteessä ei ole ilmoitettu riittäviä esitietoja (esim. käytössä olevat hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet, viimeisin vuotoepisodi, raskaus).

Näytteen käsittelyohjeesta poikkeava altistuminen kylmälle voi laskea etenkin von Willebrand -tekijän ja F VIII:n tulostasoa.

Lisätiedot

Oletuksena on, että Fimlabin asiantuntijat voivat valita tutkimukset ja mahdollisesti tarvittavat lisätutkimukset kysymyksenasettelun perusteella. Näin kaikki tarpeelliset tutkimukset voidaan tehdä samasta näytteestä ja toisaalta välttää turhien tutkimusten tekemistä.