Tulosta

Tutkimus:
VUOTOTAIPUMUKSEN SELVITTELY (KÄYTÖSSÄ VAIN PIRKANMAAN, KANTA-HÄMEEN SEKÄ KESKI-SUOMEN HOITOYKSIKÖISSÄ)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
4.12.2020

3355 • P -Vuotot

Ao. tutkimukset ovat osatutkimuksia eikä niitä voi pyytää erikseen.

11731 • P -TT-SPA

Tromboplastiiniaika

4520 • P -TT-INR

Tromboplastiiniaika, INR-tulostus

12783 • P -APTaika

Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen

1399 • P -Fibr

Fibrinogeeni

2542 • P -FII

Protrombiini

2500 • P -FV

Hyytymistekijä V

2506 • P -FVII

Hyytymistekijä VII

1097 • P -FVIII

Hyytymistekijä VIII

2704 • P -FX

Hyytymistekijä X

4411 • P -FXIII

Hyytymistekijä XIII

6334 • P -vWF-Akt

von Willebrand -tekijä, aktiivisuus (GP1b sitoutuminen).

Johdanto

Vuototaipumus voi olla perinnöllinen tai hankinnainen ja sen taustalla voi olla verisuoni-, trombosyytti- ja/tai hyytymistekijäperäinen häiriö. Pitkään kestäneen vuototaipumuksen syyn alustavaan selvittämiseen tulee pyrkiä anamneesin, kliinisen tutkimuksen ja hemostaasin seulontakokeiden (trombosyyttien lukumäärä, APTT, TT) avulla. Jos vuoto-oireisella potilaalla todetaan trombosytopenia, erotusdiagnostiikka suunnataan sen selvittelyyn.

Normaali APTT ja tromboplastiiniaikatulos (TT) sulkevat pois vaikean hyytymistekijävajauksen, mutta eivät lievää vajausta testien epäherkkyyden takia. Hyytymistekijä XIII -vajaus ei tule esiin seulontakokeissa.

Pojilta (alle 20 v.) tutkitaan tutkimuspakettiin kuuluvien tutkimusten lisäksi hyytymistekijä IX. Vuototaipumustutkimusta täydennetään tarvittaessa lisätutkimuksilla (esim. F XI, F XII, trombiiniaika), jotka laskutetaan erikseen.

Huom! Päivystyksellisesti on lisäksi saatavissa seuraavat Tampereen keskuslaboratoriossa tehtävät hyytymistekijätutkimukset: 12500 P -FVpaiv, 16244 P -F8paiv, 16334 P -vWFpaiv (ks. ohjekirjan erilliset sivut).

Tiedustelut

Pääkaupunkiseudun Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna arkisin 8 – 18

Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat: p. 03 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi.

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Poikkeava vuototaipumus (Ks. Vuotokyselylomake ja Vuotokyselylomakkeen pisteytys)

Epäily perinnöllisestä vuototaipumuksesta

Yksittäisten hyytymistekijöiden tutkiminen, kun kontrolloidaan poikkeavia tuloksia, kun tehdään tutkimuksia suvussa diagnosoidun poikkeavuuden osalta tai kun seurataan korvaushoitoa.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete.

P -Vuotot -tutkimuspyyntöä käytetään

     1) kun halutaan tehdä Vuototaipumuksen selvittely

     2) kun pyydetään yksittäisiä tutkimuksia (poikkeavien tulosten kontrollointi, suvussa diagnosoidun poikkeavuuden selvitykset, korvaushoidon seuranta). Kirjaa halutut yksittäiset tutkimukset Kysymyksenasettelu-kenttään.

Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan tarvittavat esitiedot (esim. vuoto-oireet, hyytymiseen vaikuttava lääkitys, viimeisimmän annoksen ajankohta, viimeisin vuotoepisodi, tulevan toimenpiteen pvm, raskaus). Ajankohtaiset esitiedot ovat tärkeitä tulosten oikean tulkinnan takaamiseksi. Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan myös, jos lähisuvussa on todettu jokin vuototaipumus.

Oletuksena on, että Fimlabin asiantuntijat voivat valita tutkimukset ja mahdollisesti tarvittavat lisätutkimukset kysymyksenasettelun perusteella. Näin kaikki tarpeelliset tutkimukset voidaan tehdä samasta näytteestä ja toisaalta välttää turhien tutkimusten tekemistä.

 

Näytteitä otetaan vain tietyissä näytteenottopisteissä ja tiettyyn aikaan (katso fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet -> Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorion näytteiden ottaminen Fimlabin omissa näytteenottopisteissä Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla). TAYS:ssa ja Keski-Suomen keskussairaalassa näytteitä otetaan tarvittaessa ympäri vuorokauden. Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikössä päivystysnäytteitä otetaan vain erikseen sovittaessa.

Kiireellisten näytteiden tutkimisesta pitää sopia erikseen hemostaasilaboratorion kanssa p. 044 472 8393. Lisäksi hoitoyksikön on sovittava myös päivystysnäytteiden lähettämisestä:

Hämeenlinna: Kanta-Hämeen keskussairaalan laboratorio p. 03 629 2256 (päivystysaikana p. 03 629 2016)

Jyväskylä: Keski-Suomen keskussairaalan laboratorio, p. 03 311 77800. Näytteen kuljetuksesta taksilla Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorioon tulee saada laboratorioylilääkärin lupa.

Tampere: FM4, Lähtevät näytteet ma-pe 8 – 15 p. 03 311 76487 ja muina aikoina p. 03 311 76536.

Potilaan esivalmistelu

Mikäli kyseessä on kiireetön tutkimus, suositellaan näytettä otettavaksi rauhallisessa vaiheessa, kun akuutin faasin reaktion aiheuttavista tilanteista on >3 viikkoa (esim. vuoto, leikkaus, infektio) ja mahdollisesta raskaudesta >3-6 kk.

Näyteastia

Hukkaputki: lisäaineeton hukkaputki 5/4 ml tai Hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109M)

Hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109M):

   Aikuiset: 1 x 5/2,7 ml  ja 2 x 10/9 ml
   Lapset: 1 x 5/2 ml ja 2 x 5/2,7 ml
   Vastasyntyneet:  1 x 5/1 ml ja 5/2 ml
   Keskoset: 1 x 5/1 ml; tutkimukset sovitaan tapauskohtaisesti

 

Näyte

Katso fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje. Kirjaa ylös, jos näytteenottoon on liittynyt näytteenotto-ohjeesta poikkeavia tapahtumia. Toimita tiedot Hemostaasilaboratorioon näytteen mukana, jotta ne voidaan huomioida tutkimusten tulosten arvioinnissa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Huom! Näytettä ei saa säilyttää kylmässä (<8 °C, jääkaappi, jäävesi) eikä kuumassa (lämpökaappi tms.)!

Jos näytteitä ei pystytä käsittelemään ja pakastamaan 4 tunnin kuluessa näytteenotosta, säilytä näytteitä huoneenlämmössä korkeintaan noin 1 h ennen niiden pakkaamista hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen, jossa on esijäähdytetyt kylmävaraajat. Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 8 tunnin kuluessa näytteenotosta. (Käsittely ja pakastus onnistuu Fimlabin Tampereen ja Keski-Suomen keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa).

TAI

Säilytä ja lähetä näytteet huoneenlämmössä. Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 4 tunnin kuluessa näytteenotosta. (Näytteitä voidaan käsitellä ja pakastaa Fimlabin Tampereen ja Jyväskylän keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa.)

Katso tarkemmin fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

Menetelmä

Katso yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina

Vastaus on valmis viikossa näytteen saapumisesta Hemostaasilaboratorioon. Kiireelliset näytteet tutkitaan sovittaessa erikseen (Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393).

Viiteväli

Katso yksittäiset tutkimukset.

Tulkinta

Lausunto (katso myös yksittäiset tutkimukset).

Antikoagulaatiohoito voi vaikuttaa tuloksiin. K-vitamiinista riippuvaisten hyytymistekijöiden (F II, F VII, F IX, F X) tasot laskevat varfariinihoidon vaikutuksesta. Hepariini voi aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F VIII:n ja F IX:n aktiivisuusmäärityksissä. Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalia tuloksia yksittäisten hyytymistekijöiden määrityksissä (ks. tarkemmin yksittäiset tutkimukset). Useiden hyytymistekijöiden tasot nousevat raskauden aikana, joten raskaus voi peittää lievän vuototaudin laboratoriolöydökset. Vuototaipumuksen diagnostiikkaan on mahdollista palata 3 kuukauden kuluttua raskauden päättymisestä. 

Normaali löydös Vuototaipumuksen selvittely -tutkimuksessa ei sulje pois muusta syystä johtuvaa vuototaipumusta (esim. trombosytopenia, trombosyyttien toimintahäiriö tai verisuonten ja sidekudoksen poikkeavuudet).

Virhelähteet

Tulosten tulkinta voi olla virheellinen, jos lähetteessä ei ole ilmoitettu riittäviä esitietoja (esim. käytössä olevat hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet, viimeisin vuotoepisodi, raskaus).

Näytteen käsittelyohjeesta poikkeava altistuminen kylmälle voi laskea etenkin von Willebrand -tekijän ja F VIII:n tulostasoa.