Tulosta

Tutkimus:
VUOTOTAIPUMUKSEN SELVITTELY
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Päivitetty:
2.1.2023

3355 • P -Vuotot

Sisältää ao. osatutkimukset:

11731 • P -TT-SPA

Tromboplastiiniaika

4520 • P -TT-INR

Tromboplastiiniaika, INR-tulostus

12783 • P -APTaika

Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen

1399 • P -Fibr

Fibrinogeeni

2542 • P -FII

Protrombiini

2500 • P -FV

Hyytymistekijä V

2506 • P -FVII

Hyytymistekijä VII

1097 • P -FVIII

Hyytymistekijä VIII

2704 • P -FX

Hyytymistekijä X

4411 • P -FXIII

Hyytymistekijä XIII

6334 • P -vWF-Akt

von Willebrand -tekijä, aktiivisuus (GP1b sitoutuminen).

Johdanto

Vuototaipumus voi olla perinnöllinen tai hankinnainen ja sen taustalla voi olla verisuoni-, trombosyytti- ja/tai hyytymistekijäperäinen häiriö. Pitkään kestäneen vuototaipumuksen syyn alustavaan selvittämiseen tulee pyrkiä anamneesin, kliinisen tutkimuksen ja hemostaasin seulontakokeiden (trombosyyttien lukumäärä, P-APTT, P-TT) avulla. Jos vuoto-oireisella potilaalla todetaan trombosytopenia, erotusdiagnostiikka suunnataan sen selvittelyyn. Normaalit seulontakokeet sulkevat pois vaikean hyytymistekijävajauksen, mutta eivät lievää vajausta testien epäherkkyyden takia. Hyytymistekijä XIII -vajaus ei tule esiin seulontakokeissa. Pojilta ja alle 20-vuotiailta miehiltä tutkitaan lisäksi hyytymistekijä IX. Vuototaipumustutkimusta täydennetään tarvittaessa lisätutkimuksilla (esim. F IX, F XI, F XII, trombiiniaika), jotka laskutetaan erikseen.

Huom! Päivystyksellisesti on lisäksi saatavissa seuraavat Tampereen keskuslaboratoriossa tehtävät hyytymistekijätutkimukset: 12500 P -FVpaiv, 16244 P -F8paiv, 16334 P -vWFpaiv (ks. ohjekirjan erilliset sivut).

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18
Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)
Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi
Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Poikkeava vuototaipumus (Ks. Vuotokyselylomake ja Vuotokyselylomakkeen pisteytys)
Epäily perinnöllisestä vuototaipumuksesta

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete. Lähetteellä pyydetään ilmoittamaan tarvittavat esitiedot (esim. vuoto-oireet, hyytymiseen vaikuttava lääkitys ja viimeisimmän annoksen ajankohta, viimeisin vuotoepisodi, tulevan toimenpiteen pvm, raskaus, lähisuvussa todettu vuototaipumus).

Näytteitä pyritään ottamaan vain tietyissä näytteenottopisteissä ja tiettyyn aikaan (katso fimlab.fi/yleisohjeet -> HEMOSTAASI- JA TROMBOSYYTTILABORATORION NÄYTTEIDEN OTTAMINEN FIMLABIN OMISSA NÄYTTEENOTTOPISTEISSÄ). TAYS:ssa sekä Keski-Suomen, Päijät-Hämeen ja Vaasan keskussairaaloissa näytteitä otetaan tarvittaessa ympäri vuorokauden. Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikössä päivystysnäytteitä otetaan vain erikseen sovittaessa.

Kiireellisten näytteiden tutkimisesta pitää sopia erikseen hemostaasilaboratorion kanssa (ks. Tiedustelut). Lisäksi hoitoyksikön on sovittava päivystysnäytteiden lähettämisestä lähettävän laboratorion kanssa.

  • Hämeenlinna: p. 041 732 0865 (päivystysaikana p. 041 732 0860)
  • Jyväskylä: asiakaspalvelu p. 03 311 77800. Näytteen kuljetuksesta taksilla Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorioon tulee saada laboratorioylilääkärin lupa.
  • Lahti: näytteiden lajittelu ja lähetys, p. 041 731 3775
  • Tampere: FM4, Lähtevät näytteet ma-pe 8 – 15 p. 03 311 76487 ja muina aikoina p. 03 311 76536
  • Vaasa: lähtevät näytteet ma-pe 8-15 p. 06 213 2523 ja muina aikoina p. 06 213 2520

Potilaan esivalmistelu

Mikäli kyseessä on kiireetön tutkimus, suositellaan näytettä otettavaksi rauhallisessa vaiheessa, kun akuutin faasin reaktion aiheuttavista tilanteista on yli 3 viikkoa (esim. vuoto, leikkaus, infektio) ja raskauden päättymisestä yli 3(-6) kk. Myös näytteenoton yhteydessä olisi hyvä varmistaa, onko potilaalla ollut antikoagulaatiohoitoa 1 kk sisällä ennen näytteenottoa ja välittää tieto tutkivaan laboratorioon. Paastonäytettä ei tarvita, mutta potilaan tulisi välttää raskaita ja/tai rasvaisia aterioita 8-12 h ennen näytteenottoa. Tupakointia ja ruumiillista rasitusta tulisi välttää ennen näytteenottoa (raskasta ruumiillista rasitusta ainakin 24 h ennen näytteenottoa). Potilaan tulisi odottaa istuen ainakin 10-15 min ennen näytteenottoa.

Näyteastia

Hukkaputki: lisäaineeton putki 5/4 ml tai hyytymistekijäputki 5/2,7 ml (lapsilla 5/2 ml, vastasyntyneillä 5/1 ml)
Hyytymistekijäputki: Na-sitraatti 3.2%, 0.109M; 10/9 ml (lapsilla 5/2,7 ml, vastasyntyneillä 5/2 ml, keskosilla 5/1 ml)

Näyte

1) Hukkanäyte: 2 ml verta lisäaineettomaan tai sitraattiputkeen (vastasyntyneistä 1 ml, keskosista hukkanäytettä ei oteta)

2) Varsinainen näyte sitraattiputkeen merkityn täyttöasteen mukaan:

   Aikuiset 2 x 9 ml
   Lapset 2 x 2,7 ml
   Vastasyntyneet  2 ml
   Keskoset 1 ml; tutkimukset sovitaan tapauskohtaisesti

Kirjaa ylös, jos näytteenottoon on liittynyt näytteenotto-ohjeesta poikkeavia tapahtumia. Toimita tiedot hemostaasilaboratorioon näytteen mukana, jotta ne voidaan huomioida tulosten arvioinnissa. (Ks. tarv. tarkemmin: fimlab.fi/yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.)

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet säilyvät erottelematta huoneenlämmössä 8 tuntia. Jos näytteet lähetetään kokoverenä, ne tulee suojata lämpötilavaihteluilta käyttämällä hemostaasinäytteiden kuljetukseen tarkoitettua pakkausta tai muuta vastaavaa. Pakkaukseen ei enää laiteta esijäähdytettyjä kylmävaraajia.

Jos näytteitä ei toimiteta analysoitavaksi 8 tunnin kuluessa, ne on sentrifugoitava (2500 g 15 min), plasma eroteltava 5 polypropeeniputkeen ja lähetettävä pakastettuna. Jaa lasten plasma niin moneen eppendorf-putkeen kuin näytettä riittää (vähintään 300 μl/putki). Lisätietoa: fimlab.fi/yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje. (Näytteitä voidaan käsitellä ja pakastaa Fimlabin Tampereen, Jyväskylän, Lahden ja Vaasan keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa.)

Näytettä ei saa säilyttää kylmässä (jääkaappi, jäävesi) eikä kuumassa (lämpökaappi tms.)!

Menetelmä

Katso yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina

Vastaus on valmis viikossa näytteen saapumisesta hemostaasilaboratorioon. Kiireelliset näytteet tutkitaan sovittaessa erikseen.

Viiteväli

Katso yksittäiset tutkimukset.

Tulkinta

Tuloksista annetaan lausunto. (Katso myös yksittäiset tutkimukset.)

Normaali löydös Vuototaipumuksen selvittely -tutkimuksessa ei sulje pois muusta syystä johtuvaa vuototaipumusta (esim. trombosytopenia, trombosyyttien toimintahäiriö tai verisuonten ja sidekudoksen poikkeavuudet). 

Antikoagulaatiohoito voi vaikuttaa tuloksiin. K-vitamiinista riippuvaisten hyytymistekijöiden (F II, F VII, F IX, F X) tasot laskevat varfariinihoidon vaikutuksesta. Hepariini voi aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F VIII:n ja F IX:n aktiivisuusmäärityksissä. Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalia tuloksia yksittäisten hyytymistekijöiden määrityksissä. Useiden hyytymistekijöiden tasot nousevat akuuteissa tilanteissa (mm. infektio, suuri vuoto, trauma) sekä raskauden aikana, joiden aikana lievän vuototaudin laboratoriolöydökset voivat jäädä havaitsematta. Vuototaipumuksen diagnostiikkaan on mahdollista palata 3 kuukauden kuluttua raskauden päättymisestä ja aikaisintaan 3 viikon kuluttua akuuteista tilanteista. FVIII ja vW-tekijä ovat akuutin faasin proteiineja, joiden matalimmat perustasot saadaan varmimmin määritettyä, kun akuuteista tilanteista (esim. infektio, suuri vuoto, leikkaus) on yli 3 viikkoa.

Virhelähteet

Tulosten tulkinta voi olla virheellinen, jos lähetteessä ei ole ilmoitettu riittäviä esitietoja (esim. käytössä olevat hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet, viimeisin vuotoepisodi, raskaus). Näytteen altistuminen kylmälle (alle 8 °C) voi laskea etenkin von Willebrand -tekijä- ja F VIII-tuloksia.