Tulosta

Tutkimus:
PROTROMBIINI

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
23.3.2020

2542 • P -FII

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt käyttävät pyyntöä 3355 P -Vuotot ja laboratorio valitsee tutkimukset esitietojen perusteella.

Johdanto

Protrombiini (F II), samoin kuin hyytymistekijä V, hyytymistekijä VII ja hyytymistekijä X, kuuluu ns. ulkoiseen hyytymisjärjestelmään. Sen synteesi maksassa vaatii K-vitamiinista riippuvaisen gammakarboksylaation. Perinnöllinen puutos on hyvin harvinainen.

 

Indikaatiot

Yksittäisen hyytymistekijän vajaus.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete.

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt käyttävät pyyntöä 3355 P -Vuotot ja pyydetty tutkimus merkitään tarkemmin lähetteen kysymyksenasettelukohtaan. Katso tilaaminen ja käsittely-ohjeet P -Vuotot kohdalta.

Potilaan esivalmistelu

Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut hyytymistekijäkorvaushoito (myös OctaplasLG ja muut hyytymistä edistävät lääkkeet) ja mahdollinen antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai F Xa -estäjä).

Näyteastia

Sitraatti (3,2 %)

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: Katso näytteenotto-ohjeet P -Vuotot kohdalta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

Menetelmä

Protrombiini tutkitaan mittaamalla, miten potilaan plasma lyhentää tunnetun puutosplasman pitkää hyytymisaikaa.

Tulos valmiina

Vastaus on valmis viikossa näytteen saapumisesta laboratorioon. Tutkimusta tehdään kaksi kertaa viikossa. Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti.

Viiteväli

80 – 110 %

Tulkinta

Lausunto

Pieni protrombiinitaso yhdessä pienentyneen F VII- ja F X -aktiivisuuden kanssa viittaa K-vitamiinin puutteeseen (esim. varfariinihoito tai imeytymishäiriö). Kyseisten tekijöiden pienentyneet tasot yhdessä F V:n pienentyneen tason kanssa viittaa maksan synteesihäiriöön tai lisääntyneeseen kulutukseen (äskettäinen vuoto, DIK). Protrombiinin toistetusti pienentynyt taso viittaa perinnöllisen vajauksen mahdollisuuteen.

Virhelähteet

Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen protrombiinitason määrityksessä.

Lisätiedot

Huom! Jos tarkoituksena on tutkia tukostaipumusta, pyydetään tutkimusta Protrombiinigeeni, DNA-tutkimus (KL 1920, B -FII-D).