Tulosta

Tutkimus:
PROTROMBIINI

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
24.2.2021

2542 • P -FII

Protrombiini. (Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: Käytä pyyntöä 3355 P -Vuotot ja kirjoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohtaan.)

Johdanto

Protrombiini (F II), samoin kuin hyytymistekijä V, hyytymistekijä VII ja hyytymistekijä X, kuuluu ns. ulkoiseen hyytymisjärjestelmään. Sen synteesi maksassa vaatii K-vitamiinista riippuvaisen gammakarboksylaation. Perinnöllinen puutos on hyvin harvinainen.

 

Indikaatiot

Yksittäisen hyytymistekijän vajaus.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete.

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt pyytävät yksittäiset tutkimukset tilaamalla tutkimuksen 3355 P -Vuotot. Pyydettävä tutkimus tulee ilmoittaa tarkemmin pyynnön lähetekohdassa. 

Potilaan esivalmistelu

Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut hyytymistekijäkorvaushoito (myös OctaplasLG ja muut hyytymistä edistävät lääkkeet) ja mahdollinen antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai F Xa -estäjä).

Näyteastia

Sitraatti (3,2 %)

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen yksiköissä katso ohje 3355 P -Vuotot. 

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen yksiköissä katso ohje 3355 P -Vuotot. 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen yksiköissä katso ohje 3355 P -Vuotot. 

Menetelmä

Protrombiini tutkitaan mittaamalla, miten potilaan plasma lyhentää tunnetun puutosplasman pitkää hyytymisaikaa.

Tulos valmiina

Vastaus on valmis viikossa näytteen saapumisesta laboratorioon. Tutkimusta tehdään kaksi kertaa viikossa. Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393.

Viiteväli

80 – 110 %

Tulkinta

Lausunto

Pieni protrombiinitaso yhdessä pienentyneen F VII- ja F X -aktiivisuuden kanssa viittaa K-vitamiinin puutteeseen (esim. varfariinihoito tai imeytymishäiriö). Kyseisten tekijöiden pienentyneet tasot yhdessä F V:n pienentyneen tason kanssa viittaa maksan synteesihäiriöön tai lisääntyneeseen kulutukseen (äskettäinen vuoto, DIK). Protrombiinin toistetusti pienentynyt taso viittaa perinnöllisen vajauksen mahdollisuuteen.

Virhelähteet

Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen protrombiinitason määrityksessä.

Lisätiedot

Huom! Jos tarkoituksena on tutkia tukostaipumusta, pyydetään tutkimusta Protrombiinigeeni, DNA-tutkimus (KL 1920, B -FII-D).