Tulosta

Tutkimus:
HYYTYMISTEKIJÄ V

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
23.3.2020

2500 • P -FV

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt käyttävät pyyntöä 3355 P -Vuotot ja laboratorio valitsee tutkimukset esitietojen perusteella.

Johdanto

Hyytymistekijä V kuuluu ns. ulkoiseen hyytymisjärjestelmään. Sen synteesi tapahtuu maksassa. F V:n perinnöllinen puutos on harvinainen.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Maksavaurion vaikeusasteen arviointi ja maksan toiminnan seuranta.

Hyytymistekijä V:n vajaus.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete.

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt käyttävät pyyntöä 3355 P -Vuotot. Lähetteen kysymyksenasettelukohdassa tulee ilmoittaa tarkemmin pyydetty tutkimus. Katso tilaaminen ja käsittely-ohjeet P -Vuotot kohdalta.

Huom! Jos tarkoituksena on selvittää tukostaipumusta, pyydetään tämän tutkimuksen sijaan Hyytymistekijä V geeni, DNA-tutkimus (B-FV-D).

Potilaan esivalmistelu

Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut hyytymistekijäkorvaushoito (myös OctaplasLG ja muut hyytymistä edistävät lääkkeet) ja mahdollinen antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai F Xa -estäjä).

Näyteastia

Sitraattiputki (3,2 %)

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: katso näytteenotto-ohjeet P -Vuotot kohdalta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

Menetelmä

F V:n aktiivisuus tutkitaan mittaamalla miten potilaan plasma lyhentää tunnetun puutosplasman pitkää hyytymisaikaa.

Tulos valmiina

Tutkimusta tehdään kaksi kertaa viikossa. Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393.

Viiteväli

 79 – 139 % (aikuiset)

Tulkinta

Lausunto

Pienentynyt F V:n aktiivisuus yhdessä K-vitamiinista riippuvaisten F II:n, F VII:n ja F X:n pienentyneiden tasojen kanssa viittaa maksan synteesihäiriöön tai lisääntyneeseen kulutukseen (äskettäinen vuoto, DIK). F V:n toistetusti pienentynyt taso ilman maksan toimintahäiriötä viittaa perinnöllisen vajauksen mahdollisuuteen.

Virhelähteet

Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksebaani, apiksabaani, edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F V -aktiivisuusmäärityksessä.

Lisätiedot

Huom! Tutkimusta tehdään myös päivystyksellisenä Fimlab Tampereella tehtävänä. Käytä tällöin pyyntöä 12500 P -FV-FL. Tutkimuksesta on oma ohjekirjan sivu Hyytymistekijä V, päivystystutkimus, Tampere