Tulosta

Tutkimus:
HYYTYMISTEKIJÄ V
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
2.3.2022

2500 • P -FV

Hyytymistekijä V. (Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: Käytä pyyntöä 23086 P-HyyErik ja kirjoita haluttu tutkimus kysymyksenasettelukenttään.)

2500 • P -FV

Johdanto

Hyytymistekijä V tuotetaan maksassa. Tutkimuksella voidaan seurata maksan toimintaa ja maksavaurion astetta. F V:n perinnöllinen puutos on harvinainen.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Maksavaurion vaikeusasteen arviointi ja maksan toiminnan seuranta.

Hyytymistekijä V:n vajaus.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete.

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt pyytävät yksittäiset tutkimukset tilaamalla tutkimuksen 23086 P-HyyErik. Pyydettävä tutkimus tulee ilmoittaa tarkemmin pyynnön lähetekohdassa.

Huom! Jos tarkoituksena on selvittää tukostaipumusta, pyydetään tämän tutkimuksen sijaan 10151 B -FVFII-D.

Tampereen keskuslaboratoriossa tehdään 24/7 päivystystutkimusta 12500 P -FVpaiv.

Potilaan esivalmistelu

Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut hyytymistekijäkorvaushoito (myös OctaplasLG ja muut hyytymistä edistävät lääkkeet) ja mahdollinen antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai F Xa -estäjä).

Näyteastia

Sitraattiputki (3,2 %)

Näyte

Katso tutkimus 23086 P -HyyErik

(Lisätietoa: fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje)

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso tutkimus 23086 P -HyyErik

(Lisätietoa: fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje)

Menetelmä

F V:n aktiivisuus tutkitaan mittaamalla miten potilaan plasma lyhentää tunnetun puutosplasman pitkää hyytymisaikaa.

Tulos valmiina

Tutkimusta tehdään kaksi kertaa viikossa. Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393.

Viiteväli

 79 – 139 % (aikuiset)

Tulkinta

Tuloksesta annetaan lausunto. Pienentynyt F V:n aktiivisuus yhdessä K-vitamiinista riippuvaisten F II:n, F VII:n ja F X:n pienentyneiden tasojen kanssa viittaa maksan synteesihäiriöön tai lisääntyneeseen kulutukseen (äskettäinen vuoto, DIK). F V:n toistetusti pienentynyt taso ilman maksan toimintahäiriötä viittaa perinnöllisen vajauksen mahdollisuuteen.

Virhelähteet

Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksebaani, apiksabaani, edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F V -aktiivisuusmäärityksessä.

Lisätiedot

Tutkimusta tehdään myös päivystyksellisenä Fimlabin Tampereen keskuslaboratoriossa (12500 P -FVpaiv).