Tulosta

Tutkimus:
HYYTYMISTEKIJÄ V

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Päivitetty:
5.12.2022

2500 • P -FV

Hyytymistekijä V. (Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: Käytä pyyntöä 23086 P-HyyErik ja kirjoita haluttu tutkimus kysymyksenasettelukenttään.)

Johdanto

Hyytymistekijä V tuotetaan maksassa. Tutkimuksella voidaan seurata maksan toimintaa ja maksavaurion astetta. F V:n perinnöllinen puutos on harvinainen.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18
Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)
Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi 
Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Maksavaurion vaikeusasteen arviointi ja maksan toiminnan seuranta.

Hyytymistekijä V:n vajaus.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai hemostaasitutkimukset-läheteKanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt pyytävät yksittäiset tutkimukset tilaamalla tutkimuksen 23086 P-HyyErik (ilmoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohdassa).

Huom! Jos tarkoituksena on selvittää tukostaipumusta, pyydetään tämän tutkimuksen sijaan 10151 B -FVFII-D.

Tampereen keskuslaboratoriossa tehdään 24/7 päivystystutkimusta 12500 P -FVpaiv.

Potilaan esivalmistelu

Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut hyytymistekijäkorvaushoito (myös OctaplasLG ja muut hyytymistä edistävät lääkkeet) ja mahdollinen antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai FXa-estäjä).

Näyteastia

Hukkaputki: lisäaineeton putki 5/4 ml tai hyytymistekijäputki 5/2,7 ml
Hyytymistekijäputki: Na-sitraatti 3.2%, 0.109M; 5/2,7 ml tai vastaava putkikoko

Näyte

Hukkanäyte: 2 ml verta lisäaineettomaan tai sitraattiputkeen
Varsinainen näyte: sitraattiputkeen merkityn täyttöasteen mukaan
Lisätietoa: fimlab.fi/yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy erottelematta huoneenlämmössä 8 tuntia. Pakkaa näytteet kuljetuksen ajaksi hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen tai muuhun vastaavaan pakkaukseen, joka eristää näytteet lämpötilavaihteluilta.

Jos näytettä ei toimiteta analysoitavaksi 8 tunnin kuluessa, se on sentrifugoitava (2500 g 15 min), plasma eroteltava kahteen polypropeeniputkeen ja lähetettävä pakastettuna. Lisätietoa: fimlab.fi/yleisohjeet -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje. (Näytteitä voidaan käsitellä ja pakastaa Fimlabin Tampereen, Jyväskylän, Lahden ja Vaasan keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa.)

Menetelmä

F V:n aktiivisuus tutkitaan mittaamalla miten potilaan plasma lyhentää tunnetun puutosplasman pitkää hyytymisaikaa.

Tulos valmiina

Tutkimusta tehdään kaksi kertaa viikossa. Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti.

Viiteväli

 79 – 139 % (aikuiset)

Tulkinta

Tuloksesta annetaan lausunto. Pienentynyt F V:n aktiivisuus yhdessä K-vitamiinista riippuvaisten F II:n, F VII:n ja F X:n pienentyneiden tasojen kanssa viittaa maksan synteesihäiriöön tai lisääntyneeseen kulutukseen (äskettäinen vuoto, DIK). F V:n toistetusti pienentynyt taso ilman maksan toimintahäiriötä viittaa perinnöllisen vajauksen mahdollisuuteen.

Virhelähteet

Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksebaani, apiksabaani, edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F V -aktiivisuusmäärityksessä.

Lisätiedot

Tutkimusta tehdään päivystyksellisenä Fimlabin Tampereen keskuslaboratoriossa (12500 P -FVpaiv).