Tulosta

Tutkimus:
HYYTYMISTEKIJÄ XII

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
23.3.2020

1509 • P -FXII

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt käyttävät pyyntöä 3355 P -Vuotot ja laboratorio valitsee tutkimukset esitietojen perusteella.

Johdanto

Hyytymistekijä XII liittyy hyytymistapahtuman ns. kontaktiaktivaation käynnistymiseen. Kontaktiaktivaatio voidaan korvata elimistön muilla aktivaatiomekanismeilla eikä täydellinen F XII -puutos aiheuta vuototaipumusta. Koeputkessa kontaktiaktivaation puuttuminen aiheuttaa erittäin pitkän hyytymisajan esim. APTT-mittauksessa.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

 

 

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

 

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

 

 

Indikaatiot

Selittämättömästä syystä pidentynyt APT-aika.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete.

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt käyttävät pyyntöä 3355 P -Vuotot ja pyydetty tutkimus merkitään tarkemmin lähetteen kysymyksenasettelukohtaan. Katso tilaaminen ja käsittely-ohjeet P -Vuotot kohdalta.

Potilaan esivalmistelu

Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut hyytymistekijäkorvaushoito (myös OctaplasLG ja muut hyytymistä edistävät lääkkeet) ja mahdollinen antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai F Xa -estäjä).

Näyteastia

Sitraattiputki (3,2 %)

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: Katso näytteenotto-ohjeet P -Vuotot kohdalta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

Menetelmä

F XII-aktiivisuus tutkitaan mittaamalla miten potilaan plasma lyhentää tunnetun puutosplasman pitkää hyytymisaikaa.

Tulos valmiina

Tutkimusta tehdään kaksi kertaa kuukaudessa. Kiireelliset näytteet tehdään erikseen sovitusti, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393.

Viiteväli

52 – 142 % (aikuiset)

Tulkinta

Lausunto

F XII -vajaus voi olla hankinnainen (esim. autovasta-aine) tai periytyvä. Perinnöllisessä F XII -puutoksessa APT-aika on hyvin pitkä ja F XII -aktiivisuus on alle 2 %. Puutospotilaan sisarukset kannattaa tutkia, jotta löydettäisiin puutoksen suhteen homotsygoottiset henkilöt. Kiireellisissä tilanteissa otettu APTT-määritys voi aiheuttaa ongelmia, mikäli APT-ajan pitenemisen syy ei ole etukäteen tiedossa. Ensimmäisen asteen sukulaisten seulontaan voi käyttää APT-aikaa.

Virhelähteet

Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F XI -aktiivisuuden määrityksessä.