Tulosta

Tutkimus:
LUPUSANTIKOAGULANTTI

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
24.1.2020

Johdanto

Tutkimuksen nimi ja lyhenne Pitkä nimi Huomioitavaa
3578 P -LupusAk Lupusantikoagulantti  

Osatutkimus P -LuAkRVV

Lupusantikoagulantti, dRVTT  
Osatutkimus P -LuAkPTT Lupusantikoagulantti, PTT  
Jatkotutkimus P -LARVVCt Lupusantikoagulantti, dRVVT, varmistus Laskutetaan erikseen
Jatkotutkimus P -LAaPTCt Lupusantikoagulantti, APTT, varmistus Laskutetaan erikseen

Lupusantikoagulantti on fosfolipidivasta-aine, joka estää veren hyytymistä koeputkessa. Siihen ei kuitenkaan liity kliinistä vuototaipumusta. Fosfolipidivasta-aineita esiintyy useimmiten autoimmuunisairauksien (erityisesti SLE), mutta myös muiden sairauksien yhteydessä sekä idiopaattisena.

Lupusantikoagulantin heterogeenisyyden takia seulonnassa on käytettävä useampaa kuin yhtä menetelmää. Varmistustesti parantaa diagnostista osuvuutta. Sen tarkoituksena on varmistaa, että positiivisen lupusantikoagulanttituloksen syynä on todellinen fosfolipidivasta-aine eikä esim. yksittäisen hyytymistekijän vajaus.

Lupusantikoagulantin lisäksi on suositeltavaa tutkia myös kardiolipiinivasta-aineet ja β2GP I-vasta-aineet (katso laaja fosfolipidivasta-ainetutkimus). Potilailla, joilla on todettu pysyvä lupusantikoagulantti, on taipumus laskimo- ja valtimotukoksiin sekä toistuviin keskenmenoihin, ja tilaan voi liittyä trombosytopenia.

Indikaatiot

Tukostaipumuksen selvittely
Tukosvaaran arviointi LED-potilailla
Tietyt raskauskomplikaatiot (esim. toistuvat keskenmenot)
Selittämätön pitkä P ‐APTT
Epäselvä trombosytopenia

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete.

Lähetteeseen pyydetään kirjoittamaan kliininen kysymyksenasettelu ja ilmoittamaan, onko tutkittavalla antikoagulaatiohoitoa (mikä valmiste, milloin lopetettu / edelleen käytössä).

Potilaan esivalmistelu

Antikoagulaatiohoito voi vaikuttaa tuloksiin. Katso kohta Tulkinta.

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

 

 

Menetelmä

Fosfolipidiherkkä aPTT ja dRVVT (dilute Russell viper venom time), hyytymisaikamääritys.

Tulos valmiina

Vastaus on valmis viikossa näytteen saapumisesta Hemostaasilaboratorioon.

Viiteväli

Tulokset ja viitevälit annetaan vastauksen mukana, jossa on mukana myös lausunto.

Tulkinta

Lausunto.

Jos hyytymistestin seulontatutkimuksen tulos on positiivinen, tutkimusta jatketaan varmistustestillä, joka laskutetaan erikseen: P ‐Lupusantikoagulantti, dRVV, varmistus (P -LARVVCt) P -Lupustikoagulantti, aPTT, varmistus (P -LAaPTCt). Varmistustestien tarkoituksena on välttää vääriä positiivisia tuloksia. 

Pysyvä fosfolipidivasta-aine (positiivinen tulos 2 näyteessä, joiden välillä on vähintään 12 viikkoa) on sekä valtimo- että laskimotromboosin vaaratekijä. Siihen voi liittyä lisäksi mm. trombosytopeniaa ja naisilla raskauskomplikaatioita.

Hepariinihoidon aikana vain negatiivinen tulos on luotettava. Tutkimus on luotettava stabiilin varfariinihoidon aikana, jos INR on <3. Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia lupusantikoagulantin määrityksissä (vain negatiiviset tulokset ovat luotettavia).