Tulosta

Tutkimus:
HYYTYMISTEKIJÄ IX, VASTA-AINEET

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
22.9.2021

4211 • P -FIX-Ab

P -Hyytymistekijä IX, vasta-aineet. (Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen hoitoyksiköt: Käytä pyyntöä 23086 P-HyyErik ja kirjoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohtaan.)

Johdanto

Muutamalle prosentille B-hemofiliaa sairastavista potilaista kehittyy F IX:n hyytymisaktiviteetin neutraloivia vasta-aineita. Vasta-aineet syntyvät, kun elimistö reagoi siirrettyyn F IX:ään kuten vieraaseen proteiiniin, jolloin vaste F IX -korvaushoidolle häviää.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Huono vaste F IX -korvaushoidolle
F IX -vasta-ainetason seuranta

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete. Tutkimusta erikseen pyydettäessä tutkitaan myös P -FIX ja P -Trombai, jotka laskutetaan erikseen.

Lähetteessä tulee ilmoittaa hemofilian hoidossa käytössä oleva valmiste sekä mahdolliset muut hemostaasiin vaikuttavat lääkkeet sekä viimeisimpien annosten ajankohdat. Käytössä olevat lääkkeet vaikuttavat määritysmenetelmän valintaan.

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen hoitoyksiköt pyytävät yksittäiset tutkimukset tilaamalla tutkimuksen 23086 P-HyyErik. Pyydettävä tutkimus tulee ilmoittaa tarkemmin pyynnön lähetekohdassa.

Potilaan esivalmistelu

Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut hyytymistekijäkorvaushoito (myös OctaplasLG ja muut hyytymistä edistävät lääkkeet) ja mahdollinen antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai F Xa -estäjä).

Näyteastia

Sitraattiputki (3,2 %)

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen yksiköissä katso ohje 3355 P -Vuotot. 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

 

Menetelmä

Potilasnäytettä inkuboidaan normaaliplasman kanssa ja mitataan plasmaan jäävä neutraloitumaton F IX (Bethesda-menetelmä).

Tulos valmiina

Tutkimusta tehdään kerran viikossa, erikseen sovittaessa kiireellisenä.

Tulkinta

Lausunto

Virhelähteet

Hepariini ja suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F IX ‐aktiivisuuden määrityksessä. Jos tutkittavan käytössä olevat hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet eivät ole tiedossa, tulosten tulkinta voi olla virheellinen.