Tulosta

Tutkimus:
HYYTYMISTEKIJÄ IX, VASTA-AINEET

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Päivitetty:
27.10.2021

4211 • P -FIX-Ab

P -Hyytymistekijä IX, vasta-aineet. (Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen hoitoyksiköt: Käytä pyyntöä 23086 P-HyyErik ja kirjoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohtaan.)

Johdanto

Muutamalle prosentille B-hemofiliaa sairastavista potilaista kehittyy F IX:n hyytymisaktiviteetin neutraloivia vasta-aineita. Vasta-aineet syntyvät, kun elimistö reagoi siirrettyyn F IX:ään kuten vieraaseen proteiiniin, jolloin vaste F IX -korvaushoidolle häviää.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Huono vaste F IX -korvaushoidolle
F IX -vasta-ainetason seuranta

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö (käytä pyyntöä 23086 P-HyyErik ja ilmoita haluttu tutkimus kysymyksenasettelu-kentässä) tai hemostaasitutkimukset-lähete.

Lähetteellä tulee ilmoittaa kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut hyytymistekijäkorvaushoito (myös OctaplasLG ja muut hyytymistä edistävät lääkkeet) ja viimeisimpien annosten ajankohdat sekä mahdollinen antikoagulaatiohoito. Käytössä olevat lääkkeet vaikuttavat määritysmenetelmän valintaan.

Näyteastia

Sitraattiputki (3,2 %)

Näyte

Katso tutkimus 23086 P -HyyErik.

(Lisätietoa: fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje)

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso tutkimus 23086 P -HyyErik

(Lisätietoa: fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje)

Menetelmä

Potilasnäytettä inkuboidaan normaaliplasman kanssa ja mitataan plasmaan jäävä neutraloitumaton F IX (Bethesda-menetelmä).

Tulos valmiina

Tutkimusta tehdään kerran viikossa, erikseen sovittaessa kiireellisenä.

Tulkinta

Lausunto

Virhelähteet

Hepariini ja suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F IX ‐aktiivisuuden määrityksessä. Jos tutkittavan käytössä olevat hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet eivät ole tiedossa, tulosten tulkinta voi olla virheellinen.

Lisätiedot

Tutkimusta erikseen pyydettäessä tehdään lisäksi P -FIX ja P -Trombai, jotka laskutetaan erikseen.