Tulosta

Tutkimus:
HYYTYMISTEKIJÄ IX, VASTA-AINEET

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
20.5.2020

4211 • P -FIX-Ab

P -Hyytymistekijä IX, vasta-aineet. Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen hoitoyksiköissä tehdään pyyntö 3355 P-Vuotot

Johdanto

Muutamalle prosentille B-hemofiliaa sairastavista potilaista kehittyy F IX:n hyytymisaktiviteetin neutraloivia vasta-aineita. Vasta-aineet syntyvät, kun elimistö reagoi siirrettyyn F IX:ään kuten vieraaseen proteiiniin, jolloin vaste F IX -korvaushoidolle häviää.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

 

Indikaatiot

Huono vaste F IX -korvaushoidolle
F IX -vasta-ainetason seuranta

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete.

Tutkimusta erikseen pyydettäessä tutkitaan myös P -FIX ja P -Trombai, jotka laskutetaan erikseen.

Lähetteessä tulee ilmoittaa hemofilian hoidossa käytössä oleva valmiste sekä mahdolliset muut hemostaasiin vaikuttavat lääkkeet sekä viimeisimpien annosten ajankohdat. Käytössä olevat lääkkeet vaikuttavat määritysmenetelmän valintaan.

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen hoitoyksiköt tekevät pyynnön 3355 P -Vuotot ja täydentävät esitietoihin halutun tutkimuksen.

Potilaan esivalmistelu

Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut hyytymistekijäkorvaushoito (myös OctaplasLG ja muut hyytymistä edistävät lääkkeet) ja mahdollinen antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai F Xa -estäjä).

Näyteastia

Sitraattiputki (3,2 %)

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

Menetelmä

Potilasnäytettä inkuboidaan normaaliplasman kanssa ja mitataan plasmaan jäävä neutraloitumaton F IX (Bethesda-menetelmä).

Tulos valmiina

Tutkimusta tehdään kerran viikossa, erikseen sovittaessa kiireellisenä.

Tulkinta

Lausunto

Virhelähteet

Hepariini ja suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F IX ‐aktiivisuuden määrityksessä.

Jos tutkittavan käytössä olevat hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet eivät ole tiedossa, tulosten tulkinta voi olla virheellinen.