Tulosta

Tutkimus:
PROTEIINI C
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Päivitetty:
29.5.2023

3435 • P -PC

Proteiini C. (Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: Käytä pyyntöä 23086 P -HyyErik ja kirjoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohtaan.)

4448 • P -PC-Ag

Proteiini C, antigeeni. (Käytä pyyntöä 23086 P -HyyErik ja kirjoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohtaan.)

Johdanto

Proteiini C on K-vitamiinista riippuvainen maksan syntetisoima fysiologinen antikoagulantti ja fibrinolyysin edistäjä. Aktivoitu proteiini C pilkkoo hyytymistekijöitä V ja VIII. Perinnöllinen proteiini C:n vajaus altistaa laskimotukoksille. P -PC kuuluu osatutkimuksena 4569 B -Trombot -tutkimukseen.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18
Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)
Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi 
Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

P -PC: Tukostaipumuksen selvittely (erityisesti, jos suvussa on todettu proteiini C -vajausta)
P -PC-Ag: Jatkotutkimus. Perinnöllisen proteiini C -vajauksen luokittelu.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete. P-PC- ja P-PC-Ag -tutkimuksia ei voi pyytää suoraan kaikista sähköisistä järjestelmistä. Käytä tällöin pyyntöä 23086 P -HyyErik ja ilmoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohdassa.

Lähetteellä pyydetään ilmoittamaan kliininen kysymyksenasettelu, antikoagulaatiohoidot (mikä valmiste, milloin lopetettu / edelleen käytössä) ja mikäli lähisuvussa on todettu proteiini C -vajausta. Aikaisemmin tutkitun sukulaisen tiedot auttavat löydösten merkityksen arvioinnissa.

Näyteastia

Hukkaputki: lisäaineeton putki 5/4 ml tai hyytymistekijäputki 5/2,7 ml tai 5/2 ml (vastasyntyneillä hyytymistekijäputki 5/1 ml)
Hyytymistekijäputki: Na-sitraatti 3.2%, 0.109M; 5/2,7 ml tai vastaava putkikoko (vastasyntyneillä 5/2 ml, keskosilla 5/1 ml)

Näyte

Hukkanäyte: 2 ml verta lisäaineettomaan tai sitraattiputkeen (vastasyntyneillä 1 ml, keskosista hukkanäytettä ei oteta)
Varsinainen näyte: 2,7 ml verta sitraattiputkeen merkityn täyttöasteen mukaan (vastasyntyneistä 2 ml, keskosista 1 ml)

Lisätietoa: fimlab.fi/yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy erottelematta huoneenlämmössä 8 tuntia. Pakkaa näytteet kuljetuksen ajaksi hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen tai muuhun vastaavaan pakkaukseen, joka eristää näytteet lämpötilavaihteluilta.

Jos näytettä ei toimiteta analysoitavaksi 8 tunnin kuluessa, se on sentrifugoitava (2500 g 15 min), plasma eroteltava kahteen polypropeeniputkeen ja lähetettävä pakastettuna. Jaa pienten näytteiden plasma niin moneen eppendorf-putkeen kuin näytettä riittää (vähintään 300 μl/putki).  Lisätietoa: fimlab.fi/yleisohjeet -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje. (Näytteitä voidaan käsitellä ja pakastaa Fimlabin Tampereen, Jyväskylän, Lahden ja Vaasan keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa.)

Menetelmä

P -PC: Proteiini C aktivoidaan spesifillä aktivaattorilla ja amidolyyttinen aktiivisuus määritetään fotometrisesti.
P-PC-Ag: Laurellin raketti-immunoelektroforeesi  

Tulos valmiina

P -PC: Viikon kuluessa näytteen saapumisesta hemostaasilaboratorioon
P-PC-Ag: 2-3 kuukauden kuluessa

Viiteväli

P -PC: 73 – 126 %
P-PC-Ag: 66 – 145 %

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto. Toistetusti alentunut proteiini C -aktiivisuus ilman sekundaarista syytä, ja tukokset itsellä ja lähisuvussa viittaavat perinnölliseen proteiini C -vajaukseen. Puutoksen tyypin luokitteluun käytetään lisäksi proteiini C -antigeenitutkimusta. Tyyppi 1 -vajauksessa proteiini C:n aktiivisuus ja pitoisuus ovat pienentyneet (synteesi alentunut). Tyyppi 2 -vajauksessa proteiini C:n pitoisuus on normaali, mutta aktiivisuus on pienentynyt (elimistö tuottaa toiminnallisesti virheellistä proteiinia). Valtaosa suomalaisen väestön tyypin 2 proteiini C -vajauksesta johtuu PC W380G -pistemutaatiosta (B -ProtC-D). Hankinnaista proteiini C -vajausta esiintyy mm. varfariinihoidon ja maksasairauksien (alentunut synteesi) yhteydessä sekä DIK:ssa. Lisätietoa: fimlab.fi/yleisohjeet -> Tietoa lääkärille: Proteiini C:n perinnöllinen vajaus (också på svenska: Information till läkare: Ärftlig brist på protein C).

Proteiini C -aktiivisuutta ei voi tutkia varfariinihoidon aikana. Tutkimus on luotettava, kun varfariinihoidon päättymisestä on kulunut vähintään kuukausi. Laskimotukostaipumuksen selvittäminen varfariinihoidon aikana: Tyypin 2 proteiini C -vajauksen suomalainen valtamutaatio voidaan tutkia myös varfariinihoidon aikana.

Lisätiedot

Proteiini C -aktiivisuutta pyydettäessä tutkitaan myös P -TT, joka laskutetaan erikseen.