Tulosta

Tutkimus:
PROTEIINI C
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
27.10.2021

3435 • P -PC

Proteiini C. (Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: Käytä pyyntöä 23086 P -HyyErik ja kirjoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohtaan.)

4448 • P -PC-Ag

Proteiini C, antigeeni. (Käytä pyyntöä 23086 P -HyyErik ja kirjoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohtaan.)

3435 • P -PC

Johdanto

Proteiini C on K-vitamiinista riippuvainen maksan syntetisoima fysiologinen antikoagulantti ja fibrinolyysin edistäjä. Aktivoitu proteiini C pilkkoo hyytymistekijöitä V ja VIII. Perinnöllinen proteiini C:n vajaus altistaa laskimotukoksille. P -PC kuuluu osatutkimuksena 4569 B -Trombot -tutkimukseen.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi.

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

P -PC: Tukostaipumuksen selvittely (erityisesti, jos suvussa on todettu proteiini C -vajausta)

P -PC-Ag: Jatkotutkimus. Perinnöllisen proteiini C -vajauksen luokittelu.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete. P-PC- ja P-PC-Ag -tutkimuksia ei voi pyytää suoraan kaikista sähköisistä järjestelmistä. Käytä tällöin pyyntöä 23086 P -HyyErik ja ilmoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohdassa.

Lähetteellä pyydetään ilmoittamaan kliininen kysymyksenasettelu, antikoagulaatiohoidot (mikä valmiste, milloin lopetettu / edelleen käytössä) ja mikäli lähisuvussa on todettu proteiini C -vajausta. Aikaisemmin tutkitun sukulaisen tiedot auttavat löydösten merkityksen arvioinnissa.

Näyteastia

Sitraattiputki (3,2 %)

Näyte

Katso tutkimus 23086 P -HyyErik

Lisätietoa: fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso tutkimus 23086 P -HyyErik

Lisätietoa: fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

Menetelmä

P -PC: Proteiini C aktivoidaan spesifillä aktivaattorilla ja amidolyyttinen aktiivisuus määritetään fotometrisesti.

P -PC-Ag: Laurellin raketti-immunoelektroforeesi

Tulos valmiina

P-PC: Viikon kuluessa näytteen saapumisesta Hemostaasilaboratorioon

P -PC-Ag: 2-3 kuukauden kuluessa

Viiteväli

P -PC: 73 – 126 %

P-PC-Ag: 66 – 145 %

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto. Toistetusti alentunut proteiini C -aktiivisuus ilman sekundaarista syytä, ja tukokset itsellä ja lähisuvussa viittaavat perinnölliseen proteiini C -vajaukseen. Puutoksen tyypin luokitteluun käytetään lisäksi proteiini C -antigeenitutkimusta. Tyyppi 1 -vajauksessa proteiini C:n aktiivisuus ja pitoisuus ovat pienentyneet (synteesi alentunut). Tyyppi 2 -vajauksessa proteiini C:n pitoisuus on normaali, mutta aktiivisuus on pienentynyt (elimistö tuottaa toiminnallisesti virheellistä proteiinia). Valtaosa suomalaisen väestön tyypin 2 proteiini C -vajauksesta johtuu PC W380G -pistemutaatiosta (B -ProtC-D). Hankinnaista proteiini C -vajausta esiintyy mm. varfariinihoidon ja maksasairauksien (alentunut synteesi) yhteydessä sekä DIK:ssa.

Proteiini C -aktiivisuutta ei voi tutkia varfariinihoidon aikana. Tutkimus on luotettava, kun varfariinihoidon päättymisestä on kulunut vähintään kuukausi. Laskimotukostaipumuksen selvittäminen varfariinihoidon aikana: vakaan, hoitoalueella olevan varfariinihoidon aikana pystytään poissulkemaan selvä tyyppi 1 -vajaus, kun proteiini C -antigeenitulosta verrataan samoin K-vitamiinista riippuvaisen protrombiinin antigeenin tulokseen. Tyypin 2 proteiini C -vajauksen suomalainen valtamutaatio voidaan tutkia myös varfariinihoidon aikana.

Lisätietoa Proteiini C -vajauksesta: www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet -> Tietoa lääkärille: Proteiini C:n perinnöllinen vajaus (också på svenska: Information till läkare: Ärftlig brist på protein C).

Lisätiedot

Proteiini C -aktiivisuutta pyydettäessä tutkitaan myös P -TT, joka laskutetaan erikseen.