Tulosta

Tutkimus:
HYYTYMISTEKIJÄ IX, VASTA-AINEET

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
23.1.2020

4211 • P -FIX-Ab

P -Hyytymistekijä IX, vasta-aineet. Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen hoitoyksiköissä tehdään pyyntö 3355 P-Vuotot

Johdanto

Muutamalle prosentille B-hemofiliaa sairastavista potilaista kehittyy F IX:n hyytymisaktiviteetin neutraloivia vasta-aineita. Vasta-aineet syntyvät, kun elimistö reagoi siirrettyyn F IX:ään kuten vieraaseen proteiiniin, jolloin vaste F IX -korvaushoidolle häviää.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

 

Indikaatiot

Huono vaste F IX ‐korvaushoidolle
F IX -vasta-ainetason seuranta

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete.

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen hoitoyksiköt tekevät pyynnön 3355 P -Vuotot ja täydentävät esitietoihin halutun tutkimuksen.

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje, tuorenäytteet TAI Hemostaasinäytteiden pakastus- ja lähetysohje

Menetelmä

Potilasnäytettä inkuboidaan normaaliplasman kanssa ja mitataan plasmaan jäävä neutraloitumaton F IX (Bethesda-menetelmä).

Tulos valmiina

Tutkimusta tehdään kerran viikossa, erikseen sovittaessa kiireellisenä.

Tulkinta

Lausunto

Virhelähteet

Hepariini ja suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F IX ‐aktiivisuuden määrityksessä.