Möjliga svarsfördröjningar av genetikundersökningar

Genetiikan tutkimuksissa mahdollisesti vastausviivettä

Genetiken får ny undersökningsbeteckning, MPmut, fr.o.m. 24.1.2024

Genetiikalle uusi MPmut -tutkimusnimike 24.1.2024 alkaen

Genetiken får ny AMLsnabb-undersökningsbeteckning fr.o.m. 24.1.2024

Genetiikalle uusi AMLpika -tutkimusnimike 24.1.2024 alkaen

Undersökningsstället för B -Ykrom-D ändras fr.o.m. 13.12.2023

B -Ykrom-D -tutkimuksen tekopaikka muuttuu 13.12.2023 alkaen

Österbotten: Ändringar i beställningsbeteckningarna för genetikundersökningar fr.o.m. 29.11.2023

Pohjanmaa: Muutoksia genetiikan tutkimusten tilausnimikkeisiin 29.11.2023 alkaen

Möjliga svarsfördröjningar av genetikundersökningar

Genetiikan tutkimuksissa mahdollisesti vastausviivettä

Päijät-Häme: Harvinaiset, tutkimusluettelon ulkopuoliset tutkimukset – uusia nimikkeitä käyttöön 2.10.2023 alkaen

Päijät-Häme: Muutoksia genetiikan tutkimusten tilausnimikkeisiin Lifecare-järjestelmässä 20.9.2023 alkaen

Ändringar i underleverantörs-förfaranden i omfattande gensekvenseringsundersökningar fr.o.m. 15.6.2023

Laajojen geenisekvensointitutkimusten alihankintamenettelyyn muutoksia 15.6.2023 alkaen