Beteckningsharmoniseringen av genetikundersökningarna framskrider

Genetiikan tutkimusten nimikeharmonisointi etenee

Tarve genetiikan palveluille kasvaa

Omfattande NGS tumörprofilering DNA + RNA (523 gener och 55 genfusioner) tas i bruk fr.o.m. 28.2.2023

Laaja NGS tuumoriprofilointi DNA+RNA (523 geeniä ja 55 geenifuusiota) käyttöön 28.2.2023 alkaen

Metoden för hematologisk fusionsgenscreening byts ut

Hematologisen fuusiogeeniseulonnan menetelmä vaihtuu

Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Päijät-Häme: Tuotantokatkos tutkimuksessa 3075 Ly-HLAB27

Pirkanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi: NIPT-tutkimusten tekopaikka muuttuu 6.6.2022 alkaen

Innehållet i undersökningen av DPYD-genen utvidgas

DPYD-geenin tutkimuksen sisältö laajenee

Koronatestauksen eri menetelmät tutuiksi

Molekyylikaryotyypitystutkimusten tekopaikkamuutos 3.2.2021 alkaen

DPYD-geenin tutkimusten sisältö laajenee ja tilauskäytännöt muuttuvat 20.10.

Fragiili-X, DNA-tutkimus – tekopaikka muuttuu 9.3.2020

Tutkimusnimikkeiden B -FV-D ja B -FII-D analyysimenetelmä uudistuu ja uusi yhteisnimike B -FVFII-D, 10151, otetaan käyttöön 4.3.2020