Ändringar i undersökningsplatser då Fimlab samordnar sin verksamhet

-STINhO 20957-undersökning ersätter -UrogNhO 8490

Muutoksia tutkimusten tekopaikoissa Fimlabin yhdenmukaistaessa toimintaansa

Tutkimus -UrogNhO 8490 korvataan tutkimuksella -STINhO 20957

Analysering av sällan använda allergiundersökningar upphör

Harvoin käytettyjä allergiatutkimuksia lopetetaan

Svarsgivning via textmeddelande tas i bruk fr.o.m. 23.11.2020 i Vasa-området för undersökningen 6466 –CV19NhO

Tekstiviestivastaus otetaan käyttöön 23.11.2020 Vaasan alueella tutkimukselle 6466 –CV19NhO

I samband med att Fimlab harmoniserar verksamheten, blir det förändringar i var undersökningen utförs

Muutoksia tutkimusten tekopaikoissa Fimlabin yhdenmukaistaessa toimintaansa

Fimlab gör sin verksamhet mera enhetlig genom att ändra undersökningarnas analyseringsställe

Muutoksia tutkimusten tekopaikoissa Fimlabin yhdenmukaistaessa toimintaansa

Tekstiviestivastaus tutkimukselle 6466 –CV19NhO alkaa 9.11.2020 PHHYKY:n, Heinolan ja Sysmän alueella

Det görs inga andra NhO-undersökningar från COVID-proven

Vi slutar göra Herpes simplex virus antigenbestämning fr.o.m. 28.10.2020

Herpes simplex viruksen antigeeninosoitustutkimus poistuu käytöstä 28.10.2020

Ulosteen kalprotektiini tutkimuksen (4803 F-Calpro) tekopaikka vaihtuu 28.10.2020

COVID-19-näytteistä ei tehdä muita NhO-tutkimuksia