Koronapikatesti (26466 -NCovNhO) otetaan käyttöön Pietarsaaren laboratoriossa 4.3.2021

Ändringar i celiakiundersökningarna fr.o.m. 3.3.2021

Muutoksia keliakiatutkimuksiin 3.3.2021 alkaen

Ändringar i fastställning av Alfa-1-mikroglobulin vid första urinmiktion fr.o.m. 10.2.2021

Muutoksia kertavirtsan Alfa-1-mikroglobuliini -määrityksessä 10.2.2021

Ändringar i undersökningsplatser då Fimlab samordnar sin verksamhet

-STINhO 20957-undersökning ersätter -UrogNhO 8490

Muutoksia tutkimusten tekopaikoissa Fimlabin yhdenmukaistaessa toimintaansa

Tutkimus -UrogNhO 8490 korvataan tutkimuksella -STINhO 20957

Analysering av sällan använda allergiundersökningar upphör

Harvoin käytettyjä allergiatutkimuksia lopetetaan

Svarsgivning via textmeddelande tas i bruk fr.o.m. 23.11.2020 i Vasa-området för undersökningen 6466 –CV19NhO

Tekstiviestivastaus otetaan käyttöön 23.11.2020 Vaasan alueella tutkimukselle 6466 –CV19NhO

I samband med att Fimlab harmoniserar verksamheten, blir det förändringar i var undersökningen utförs

Muutoksia tutkimusten tekopaikoissa Fimlabin yhdenmukaistaessa toimintaansa

Fimlab gör sin verksamhet mera enhetlig genom att ändra undersökningarnas analyseringsställe

Muutoksia tutkimusten tekopaikoissa Fimlabin yhdenmukaistaessa toimintaansa

Tekstiviestivastaus tutkimukselle 6466 –CV19NhO alkaa 9.11.2020 PHHYKY:n, Heinolan ja Sysmän alueella