Pietarsaaren alueen Lifecare-tilaajat: Virtsan soluissa ja bakteeriviljelyssä muutoksia 23.6.2022 lähtien

Päijät-Häme: Muistutus veriviljelyvastaamisen käytännöistä

Österbotten: En ny PCR-undersökning för påvisning av avföringspatogener tas i bruk i Vasa fr.o.m. 12.5.2022

Pohjanmaa: Uusi PCR-tutkimus ulostepatogeenien osoittamiseen otetaan käyttöön Vaasassa 12.5.2022 alkaen

Österbotten: Provtagningsstickorna till snabbtestet för A-streptokocker från svalget ändrar

Pohjanmaa: Nielun streptokokki A -pikatestin näytteenottotikkujen muutos

Utförda PCR-undersökningar från likvor under strejken inom vårdbranschen

Likvorista tehtävät PCR-tutkimukset hoitoalan lakon aikana

COVID-19 -koronavirussjukdom, antikroppar -undersökningens innehåll ändras fr.o.m. 5.4.2022

COVID-19 -koronavirustauti, vasta-aineet -tutkimuksen sisältö muuttuu 5.4.2022 alkaen

Keski-Suomi: Tilausmuutos alihankittavassa Polyoomaviruksen, nukleiinihapon tutkimuksessa 25.3.2022 alkaen

Päijät-Häme: Fimlab toteuttaa tietoturvapäivityksen keskiviikkona 30.3.2022 klo 18.30-21

Kanta-Häme: Fimlab toteuttaa tietoturvapäivityksen keskiviikkona 30.3.2022 klo 18.30-21

Pirkanmaa: Fimlab toteuttaa tietoturvapäivityksen keskiviikkona 30.3.2022 klo 18.30-21

Pirkanmaa, Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme: Muutos MRSA-näytteenottoputken ulkonäössä – Huomio: Sekaannuksen riski eSwab-putken kanssa

Österbotten: Snabbundersökningar för påvisning av IgM-antikroppar mot Puumalavirus och fästingburen encefalit tas i bruk i Jakobstad fr.o.m 14.2.2022

Pohjanmaa: Pikatutkimukset Puumalaviruksen ja puutiaisenkefaliittiviruksen IgM-vasta-aineiden osoitukseen otetaan käyttöön Pietarsaaressa 14.2.2022 alkaen

Österbotten: F.r.om 2.2.2022 provtagningsmaterialet för HPV-undersökningen ändras, ändringar också i klamydia- och gonorré undersökningarna