Lintuinfluenssaepäilyssä otettavat näytteet

Päijät-Häme: Harvinaiset, tutkimusluettelon ulkopuoliset tutkimukset – uusia nimikkeitä käyttöön 2.10.2023 alkaen

Bakteriediagnostiken för avföring förnyas 10.10.2023 – Undersökningsbegäran och provkärlet ändras

Ulosteen bakteeridiagnostiikka uudistuu 10.10.2023 – Tutkimuspyynnöt ja näyteastia muuttuvat

Österbotten: Ny kombinationsundersökning för påvisning av SARS-CoV-2, RSV och influensa A och B tas i bruk i Vasa 20.9.2023

Pohjanmaa: Uusi yhdistelmätutkimus SARS-CoV-2, RSV ja influenssa A ja B osoittamiseen otetaan käyttöön Vaasassa 20.9.2023

Det primära provtagningsröret ändrar (9877 -RBaktNhO, 20956 -RVirNhO)

Ensisijainen näytteenottoputki muuttuu (9877 -RBaktNhO, 20956 -RVirNhO)

UPPDATERAD Österbotten: Ändringar i mikrobiologins undersökningar fr.o.m. 27.9.2023

PÄIVITETTY Pohjanmaa: Muutoksia mikrobiologian tutkimuksissa 27.9.2023 alkaen

Forssa: Muutoksia veriviljelypulloissa 6.9.2023 alkaen

Österbotten: Förändringar i underleverantörsundersökningar fr.o.m. 5.9.2023 och 14.9.2023

Pohjanmaa: Muutoksia alihankintatutkimuksissa 5.9.2023 ja 14.9.2023 alkaen

Keski-Suomi: Muutoksia Legionellan antigeeniosoituksessa ja ESBL-viljelyssä