Pohjanmaa: Pikatutkimukset Puumalaviruksen ja puutiaisenkefaliittiviruksen IgM-vasta-aineiden osoitukseen otetaan käyttöön Pietarsaaressa 14.2.2022 alkaen

Österbotten: F.r.om 2.2.2022 provtagningsmaterialet för HPV-undersökningen ändras, ändringar också i klamydia- och gonorré undersökningarna

Pohjanmaa: HPV-tutkimuksen näytteenottovälineet muuttuvat, muutoksia myös klamydia- ja tippuritutkimuksissa 2.2.2022 alkaen

Undersökningsresultat som ska ringas från Fimlab diagnostik (specialområden kemi, hematologi och mikrobiologi)

Fimlabin analytiikasta (erikoisalat kemia, hematologia ja mikrobiologia) tilaajalle soitettavat tulokset

Päijät-Häme: Käyttökatkoja Fimlabin palveluissa lauantaina 29.1.2022

Pirkanmaa: Käyttökatkoja Fimlabin palveluissa lauantaina 29.1.2022

Kanta-Häme: Käyttökatkoja Fimlabin palveluissa lauantaina 29.1.2022

Keski-Suomi: Yhdistelmätutkimusta 56466 –CoInRSV tehdään nyt myös päivystysaikaan arkisin ja viikonloppuisin

Österbotten: Undvik att ringa till laboratoriet efter provsvar – speciellt under dejourstid

Pohjanmaa: Tutkimustulosten kyselyä laboratoriosta puhelimitse tulisi välttää erityisesti päivystysaikana

SARS-CoV-2, nukleiinihappo -tutkimuksessa näytteen tarroituksessa muutoksia 5.1.2022 alkaen

Österbotten: Förändringar i paketering, beställningar och mängden provrör för urinundersökningar fr.o.m 3.1.2022

Pohjanmaa: Virtsan perustutkimusten paketoinnissa, tilauksissa ja näytteenottoputkien määrissä tapahtuu muutoksia 3.1.2022 alkaen

Österbotten: Undantag i provtagningsdagar av IGRA-undersökningar vecka 52/2021 och 1/2022

Pohjanmaa: Poikkeukset IGRA-tutkimusten näytteenottopäivissä viikoilla 52/2021 ja 1/2022

Keski-Suomi: SARS-CoV-2, RSV ja influenssa A ja B -virukset voidaan todeta uudella yhdistelmätutkimuksella 23.12.2021 alkaen

Österbotten: Förändring i packning av koronaprov