Muutoksia kohdunkaulan syövän seulonnan tutkimuksissa, sekä 4075-HPVNhO -tutkimuksessa

Vid laboratoriet i Jakobstad tar vi i bruk snabbtest för coronavirus (26466 -NCovNhO) från 4.3.2021

Koronapikatesti (26466 -NCovNhO) otetaan käyttöön Pietarsaaren laboratoriossa 4.3.2021

Ändringar i celiakiundersökningarna fr.o.m. 3.3.2021

Muutoksia keliakiatutkimuksiin 3.3.2021 alkaen

Ändringar i fastställning av Alfa-1-mikroglobulin vid första urinmiktion fr.o.m. 10.2.2021

Muutoksia kertavirtsan Alfa-1-mikroglobuliini -määrityksessä 10.2.2021

Ändringar i undersökningsplatser då Fimlab samordnar sin verksamhet

-STINhO 20957-undersökning ersätter -UrogNhO 8490

Muutoksia tutkimusten tekopaikoissa Fimlabin yhdenmukaistaessa toimintaansa

Tutkimus -UrogNhO 8490 korvataan tutkimuksella -STINhO 20957

Analysering av sällan använda allergiundersökningar upphör

Harvoin käytettyjä allergiatutkimuksia lopetetaan

Svarsgivning via textmeddelande tas i bruk fr.o.m. 23.11.2020 i Vasa-området för undersökningen 6466 –CV19NhO

Tekstiviestivastaus otetaan käyttöön 23.11.2020 Vaasan alueella tutkimukselle 6466 –CV19NhO

I samband med att Fimlab harmoniserar verksamheten, blir det förändringar i var undersökningen utförs

Muutoksia tutkimusten tekopaikoissa Fimlabin yhdenmukaistaessa toimintaansa

Fimlab gör sin verksamhet mera enhetlig genom att ändra undersökningarnas analyseringsställe