PÄIVITETTY Pohjanmaa: Muutoksia mikrobiologian tutkimuksissa 27.9.2023 alkaen

Forssa: Muutoksia veriviljelypulloissa 6.9.2023 alkaen

Österbotten: Förändringar i underleverantörsundersökningar fr.o.m. 5.9.2023 och 14.9.2023

Pohjanmaa: Muutoksia alihankintatutkimuksissa 5.9.2023 ja 14.9.2023 alkaen

Keski-Suomi: Muutoksia Legionellan antigeeniosoituksessa ja ESBL-viljelyssä

Ändringar i förfarandet för begäran av JC-virus-antikroppsundersökning fr.o.m. 31.8.2023

Muutoksia JC-viruksen vasta-ainetutkimuksen pyyntökäytännöissä 31.8.2023 alkaen

Undersökningen 2472 -BopeVi avslutas

Tutkimus 2472 -BopeVi lopetetaan

Infektionsserologiska undersökningar av ryggmärgsvätska som tas ur bruk fr.o.m. 1.7.2023

Käytöstä poistuvia selkäydinnesteestä tehtäviä infektioserologisia tutkimuksia 1.7.2023 lähtien

Päijät-Häme: Tutkimusten 6383 Fl -StrBNhO ja 23309 Ps -StrNhO positiivisten löydösten jatkoviljelystä luovutaan 22.5.2023 alkaen

Päijät-Häme: Muutoksia allergiatutkimuksissa ja biologisten lääkeaineiden nimikkeissä 17.5.2023 alkaen

Österbotten: Svampundersökningarna centraliseras till Tammerfors fr.o.m. 25.4.2023

Pohjanmaa: Sieninäytteiden tutkiminen keskitetään Tampereelle 25.4.2023 alkaen

Ändringar i de mikrobiologiska undersökningarna S -HCVAb och F -ParaNhO fr.o.m. 25.4.2023

Muutoksia mikrobiologian tutkimuksissa S -HCVAb ja F -ParaNhO 25.4.2023 alkaen

Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Päijät-Häme: Seerumin vapaiden kevytketjujen määritysmenetelmä muuttuu 25.4.2023 alkaen