Tulosta

Tutkimus:
PROTEIINI S
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
22.9.2021

4449 • P -PS

Proteiini S. (Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: Käytä pyyntöä 23086 P -HyyErik ja kirjoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohtaan.)

3577 • P -PS-Ag

Proteiini S, antigeeni. Jatkotutkimus. (Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen hoitoyksiköt: Käytä pyyntöä 23086 P -HyyErik ja kirjoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohtaan.)

4449 • P -PS

Johdanto

Proteiini S on K-vitamiinista riippuvainen maksan syntetisoima proteiini C:n kofaktori, jonka perinnöllinen vajaus altistaa laskimotukokselle. Proteiini S esiintyy plasmassa sekä vapaana että komplementin tekijä C4b:n kantajaproteiiniin sitoutuneena. Ainoastaan proteiini S:n vapaalla fraktiolla on biologista aktiivisuutta.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi.

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

P -PS: Laskimotukostaipumuksen selvittely (etenkin, jos suvussa on todettu proteiini S -vajausta)

P -PS-Ag: Proteiini S -vajauksen jatkoselvittely

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete.

Lähetteeseen pyydetään kirjoittamaan kliininen kysymyksenasettelu ja ilmoittamaan, onko tutkittavalla antikoagulaatiohoitoa (mikä valmiste, milloin lopetettu / edelleen käytössä). Lähetteessä pyydetään myös ilmoittamaan, jos lähisuvussa on todettu proteiini C -vajausta. Aikaisemmin tutkitun sukulaisen tiedot auttavat löydösten merkityksen arvioinnissa.

P -PS: Tutkimus kuuluu osatutkimuksena tutkimukseen Tromboositaipumuksen selvittely (4569 B -Trombot). Proteiini S -aktiivisuutta erikseen pyydettäessä tutkitaan myös P -TT, joka laskutetaan erikseen.

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hoitoyksiköt pyytävät yksittäiset tutkimukset tilaamalla tutkimuksen 23086 P -HyyErik. Pyydettävä tutkimus tulee ilmoittaa tarkemmin pyynnön lähetekohdassa.

Potilaan esivalmistelu

Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai FXa -estäjä) sekä sen mahdollinen päättymispäivä.

Näyteastia

Sitraattiputki (3,2 %)

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen yksiköissä katso ohje 23086 P -HyyErik 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen yksiköissä katso ohje 23086 P -HyyErik 

Menetelmä

P -PS: Proteiini S:n funktionaalisen aktiivisuuden määrittäminen hyytymisaikaan perustuvalla menetelmällä

P -PS-Ag: Laurellin raketti-immunoelektroforeesi

Tulos valmiina

P -PS: 1-2 viikon kuluessa 

P -PS-Ag: 2-3 kuukauden kuluessa

 

Viiteväli

P -PS:

Naiset 57 – 103 %

Miehet 72 – 139 %

 

P -PS-Ag:

Naiset 56 – 131 %

Miehet 70 – 137 %

Tulkinta

Lausunto

Perinnölliseen proteiini S -vajaukseen viittaa toistetusti normaalia pienempi proteiini S -aktiivisuus ilman sekundaarista syytä sekä tukokset itsellä ja lähisuvussa. Diagnostiikan yhteydessä tutkitaan myös proteiini S:n kokonaispitoisuus (P -PS-Ag).

Hankinnainen proteiini S -vajaus on tavallinen. Aktiivisuus pienenee mm. varfariinihoidon ja maksasairauksien (alentunut synteesi) seurauksena sekä akuutin faasin reaktioiden yhteydessä (lisääntynyt C4b:n kantajaproteiinin pitoisuus).

Raskaus, yhdistelmäehkäisyvalmisteet ja hormonikorvaushoito pienentävät proteiini S -aktiivisuutta. Tutkimus on luotettava 2-3 kuukauden kuluttua raskauden päättymisestä ja kuukauden hormonihoitotauon jälkeen.

Lisätietoa proteiini S -vajauksesta: www.fimlab.fi  -> Ohjekirja -> Yleisohjeet -> Tietoa lääkärille: Proteiini S:n perinnöllinen vajaus (också på svenska: Information till läkare: Ärftlig brist på protein S).

 

Virhelähteet

Tutkimusta ei suositella tehtäväksi oraalisen antikoagulaatiohoidon aikana. Proteiini S -aktiivisuus suositellaan tutkittavaksi vasta, kun varfariinihoidon päättymisestä on kulunut vähintään kuukausi ja suorien oraalisten antikoagulanttien päättymisestä vähintään kaksi viikkoa (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani, edoksabaani). Proteiini S -aktiivisuustulos voi suorien oraalisten antikoagulanttien vaikutuksesta olla virheellisen korkea (proteiini S -vajausta ei voi luotettavasti sulkea pois).

Lisätiedot

Proteiini S -aktiivisuutta pyydettäessä tutkitaan myös P -TT, joka laskutetaan erikseen.